Tuyển dụng công ty Cao Bằng

Tìm thấy 3,708 kết quả (0.0023 giây)


TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG ĐỊNH

Mã số thuế: 4800904315

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 12/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Xóm Phia Khao, Xã Hồng Định, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thúy Nga

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG TIỂU HỌC CO RÀO

Mã số thuế: 4800904280

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 12/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Xóm Co Cóoc, Xã Tự Do, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Đàm Thị Lặp

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG MẦM NON QUỐC DÂN

Mã số thuế: 4800904273

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 12/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Xóm Dìa Dưới, Xã Quốc Dân, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Luyến

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG TIỂU HỌC LŨNG MUÔNG

Mã số thuế: 4800904308

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 12/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Xóm Lũng Muông, Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Đàm Thị Quai

Điện thoại: N/ATRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HẢI

Mã số thuế: 4800904298

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 12/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Xóm Cốc Chia, Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Bế Thị Tiềm

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG MẦM NON BÌNH LĂNG

Mã số thuế: 4800904259

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 08/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Xóm Khung Lũng, Xã Bình Lăng, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Mai Thị Niêm

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG TIỂU HỌC NHƯ LĂNG

Mã số thuế: 4800904241

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 08/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Xóm Như Lăng, Xã Độc Lập, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Phan Thị Quyển

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG MẦM NON HÁNG CHẤU

Mã số thuế: 4800904227

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 05/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Xóm Bản Vươn, Xã Cai Bộ, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Đinh Thị Vẫn

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ HÁNG CHẤU

Mã số thuế: 4800904160

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 05/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Háng Chấu, Xã Cai Bộ, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Hà Thị Điềm

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHI HẢI

Mã số thuế: 4800904153

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 05/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Xóm Bản Quản, Xã Phi Hải, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Ma Văn Thụ

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG MẦM NON CHÍ THẢO

Mã số thuế: 4800904146

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 05/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Xóm Nà Rạc, Xã Chí Thảo, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Quế

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC DÙNG

Mã số thuế: 4800904234

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 05/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Xóm Phúc Dùng, Xã Phi Hải, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Nông Văn Khởi

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG MẦM NON PHÚC SEN

Mã số thuế: 4800904202

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 05/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Xóm Tềnh Đông, Xã Phúc Sen, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Hằng

Điện thoại: N/ATRƯỜNG MẦM NON ĐỘC LẬP

Mã số thuế: 4800904192

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 05/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Xóm Phò Muồng, Xã Độc Lập, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Lương Thị Duyên

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG MẦM NON PHI HẢI

Mã số thuế: 4800904185

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 05/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Xóm Lũng Búng, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Hứa Thị Hữu

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG MẦM NON ĐOÀI KHÔN

Mã số thuế: 4800904178

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 05/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Xóm Cốc Pheo, Xã Đoài Khôn, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Hứa Thị Kim Thơ

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH THÁI VÂN CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800904114

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 01/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Số nhà 89 Tổ dân phố Xuân Lộc, Xã Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Vi Văn Sắc

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH HUY TUẤN CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800904107

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 01/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Số nhà 064, Tổ 22, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Đàm Anh Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH VIỆT TRUNG CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800904097

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 25/02/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Số nhà 050, tổ 9, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Đinh Thị Hương

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NAM TÍN PHÚ

Mã số thuế: 4800904072

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 25/02/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Số nhà 04, tổ 27, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Chu Mai Phương

Điện thoại: Xem chi tiết


HTX SX&DV NN DƯƠNG KHUYÊN

Mã số thuế: 4800904065

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 25/02/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Xóm Bản Chu, Xã Đại Sơn, Huyện Phục Hoà, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Dương Văn Khuyên

Điện thoại: N/A


HỢP TÁC XÃ PHƯƠNG MAI

Mã số thuế: 4800904058

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Ngày thành lập: 22/02/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: SN 011, Ngõ 107, Phố Xuân Trường, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Đại diện pháp luật: Đặng Quang Đông

Điện thoại: Xem chi tiết


Tuyển dụng RUSSELL SHERMAN BROADWELL

,

Tuyển dụng Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thuận Phong

,

Tuyển dụng Cty TNHH Thêu Tân Lạc Việt

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Khánh Vy

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Bình Xuân

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Một thành viên Shinkwang Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Duy Đăng Khoa

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Lái Xe Miền Trung

,

Tuyển dụng Khu Quản lý, Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước

,

Tuyển dụng Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Giang

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Long Khánh Phương

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Vận Tải Bá Duy Anh

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Ngọc Tùng

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Minh Đức

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Haru

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phát Triển Đại Dương

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần phát triển Sao Bắc Việt

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Lam Thắng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Hodan Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Kim Cương

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ UMEK Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Zinnia Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Gia Huyên

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Ngôi Nhà Số Iv Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thành Lợi

,

Tuyển dụng Trường Trung Học Cơ Sở Đông Hòa 2

,

Tuyển dụng Đội Thuế Xã Phước Đồng

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Môi Trường Công Nghiệp Hoàng Yến

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Cường Dũng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Hoàng Thiên Sài Gòn

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Sơn Lâm Thao

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Viễn Thông A Tại Quảng Bình

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Yên Đức

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Trung Thuận Phong

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Baby

,

Tuyển dụng Hợp tác xã nông nghiệp Đông Giang

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Thái Nguyên

,

Tuyển dụng UBND xã Trung Thượng

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Hải Minh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Han Mét

,

Tuyển dụng Dntn Thương Mại Dịch Vụ Nhân Hưng Phát

,

Tuyển dụng Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tấn Tài

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Và Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên ân

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kim Kim Hoàn Mỹ

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Việt Food

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Kiến Siêu

,

Tuyển dụng Cty TNHH Đào Tạo Và Nguồn Nhân Lực Hàng Hải (NTNN)

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Jet 1122

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Big Fun (NTNN)

,
Loading...