Tuyển dụng công ty Hà Tĩnh

Tìm thấy 10,514 kết quả (0.0051 giây)


CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN BẢO TÍN

Mã số thuế: 3002103694

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 06/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Thảo, tổ dân phố Long Sơn, Phường Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Phạm Mạnh Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÁI NHẬT

Mã số thuế: 3002103662

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 06/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Nhà ông Thái Văn Định, khối 18, Thị trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Thái Văn Nhật

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH HÒA PHÁT THỊNH VƯỢNG

Mã số thuế: 3002103687

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 06/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Thảo, tổ dân phố Nhân Thắng, Phường Kỳ Phương, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Dương Thái Hòa

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH VÂN MINH LONG

Mã số thuế: 3002103711

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 07/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Nhà ông Trần Xuân Vinh, tổ dân phố Liên Sơn, Phường Kỳ Liên, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Trương Đình ánh

Điện thoại: Xem chi tiếtCÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NÚI BIỂN

Mã số thuế: 3002103630

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 07/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Khắc Trinh, thôn Hoà Bình, Xã Thịnh Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Trinh

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG MINH THUẬN

Mã số thuế: 3002103535

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 08/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Nhà ông ( Nguyễn Thừa Kỳ) Thôn Đông Thịnh, Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Minh

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH ĐĂNG TUẤN HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 3002103503

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 08/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Xóm Thanh Phú, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Trương Đăng Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH HUỆ CHUNG

Mã số thuế: 3002103479

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 04/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Số 787, đường Hà Huy Tập, Xã Thạch Bình, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Trần Hữu Chung

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÒA PHÁT HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3002103493

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 05/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Tại nhà ông Phạm Quang Hòa, tổ dân phố Hưng Nhân, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lệ Thu

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH QUỲNH CHI 6833

Mã số thuế: 3002103609

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 05/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Nhà bà Hồ Thị Hằng, khối 7, Thị trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Hồ Thị Hằng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THUẬT THỦY

Mã số thuế: 3002103574

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 05/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Nhà ông Lê Ngọc Thuật, thôn Phú Hưng, Xã Kỳ Tiến, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Thuật

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÀ TRANG

Mã số thuế: 3002103567

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 05/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Tại nhà bà Lê Thị Nữ, thôn 1, Xã Bình Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Lê Thị Nữ

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THÔNG THỦY PHÁT

Mã số thuế: 3002103542

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 05/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Nhà ông Trần Sỹ Quý, Tổ dân phố Tây Trinh, Phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Trần Sỹ Quý

Điện thoại: Xem chi tiếtCÔNG TY TNHH THẮNG LINH WINDOW

Mã số thuế: 3002103528

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 05/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Tại nhà ông Trương Hữu Diệu, tổ dân phố 4, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Trương Hữu Diệu

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 579

Mã số thuế: 3002103510

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 05/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Nhà bà Dương Thị Tâm, xóm La Xá, Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Phan Văn Hoàng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHANH DUY

Mã số thuế: 3002103648

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 06/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Số 09,ngõ 15 Nguyễn Tử Trọng, khối 5, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Đinh Xuân Đông

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NGUYÊN HÀ

Mã số thuế: 3002103616

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 06/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Duy Hiệu, xóm Bình Tiến, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Trường

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP HOÀNG PHÚC

Mã số thuế: 3002103447

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 01/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Số 80 Đường Lê Minh Hương, Khối 5, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng

Điện thoại: Xem chi tiết


HTX NÔNG NGHIỆP HOÀNG TRƯỜNG

Mã số thuế: 3002103486

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 04/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: K2, Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Vương

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH MAY MẶC BÌNH THỦY

Mã số thuế: 3002103408

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 27/02/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Số 98 Lý Tự Trọng, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Bình

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CP QUẢN LÝ, KINH DOANH VÀ KHAI THÁC CHỢ

Mã số thuế: 3002103398

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 27/02/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Trần Đình Hải

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI BẢO LONG

Mã số thuế: 3002103380

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 27/02/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Số 113 đường Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Hà Thị Lan

Điện thoại: Xem chi tiết


Tuyển dụng Cty TNHH Kinh Doanh Kim Nam Hải

,

Tuyển dụng Cty TNHH Nước Giải Khát Băng Cốc

,

Tuyển dụng Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tin Học Trần Quốc

,

Tuyển dụng Cty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Quảng Cáo Ngày Mai

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Xây Dựng Tuấn Khang

,

Tuyển dụng CTY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hải Dương

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hải Tin

,

Tuyển dụng Văn Phòng Công Chứng Miền Tây

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Nguyễn Ngọc Long

,

Tuyển dụng Nguyễn Thị Hồng Nhi

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Không Gian Mới Gia Lai

,

Tuyển dụng Công ty TNHH cơ khí Vạn Lực

,

Tuyển dụng Công ty TNHH đầu tư xây dựng Trung Nghĩa

,

Tuyển dụng doanh nghiệp tư nhân việt linh

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần Anh Tâm

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật công nghệ Việt Nam

,

Tuyển dụng Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thu Hà

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dược Phẩm Fuma

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Thời Trang Việt

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Ace Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Thiên Đức

,

Tuyển dụng Trường tiểu học Cẩm Đông

,

Tuyển dụng Cty CP TM vận tải thần tốc

,

Tuyển dụng Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Trường Giang

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nguyễn Hảo Kiên Giang

,

Tuyển dụng Công ty cung ứng tàu biển, thương mại và du lịch Nha Trang

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Iq Việt - Pháp

,

Tuyển dụng Trường PTDT Bán Trú TH La Pan Tẩn

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Minh Thái

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Ngân Cần Giuộc

,

Tuyển dụng Trường Tiểu học A xã Hiển Khánh

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Tuấn Nghĩa

,

Tuyển dụng Công Ty CP Đầu Tư Và Thương Mại Nhân Mỹ

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Việt Kỳ

,

Tuyển dụng Trường Trung học Cơ sở Vĩnh Chân

,

Tuyển dụng Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Đoàn (Hà Tây) - Tại Sơn La

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Mhp Hoa Kỳ

,

Tuyển dụng Công ty TNHH sản xuất và XNK Phượng Hằng

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Đức Phú Cường

,

Tuyển dụng Cty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Đất Xanh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Tuấn Cảnh

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Mỹ Phẩm Nhân Nghĩa

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Quê Hương Liberty - Nhà Hàng Bolero

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH TH Technologies

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Nguyên Sơn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Giữ Xe Phúc Anh 534

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Rnz

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Xuất Nhập Khẩu Đại Thịnh Phát

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Trang Trí Nội Thất Thái Hoàng Sang

,
Loading...