Tuyển dụng công ty Hà Tĩnh

Tìm thấy 10,514 kết quả (0.0067 giây)


CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN BẢO TÍN

Mã số thuế: 3002103694

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 06/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Thảo, tổ dân phố Long Sơn, Phường Kỳ Long, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Phạm Mạnh Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÁI NHẬT

Mã số thuế: 3002103662

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 06/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Nhà ông Thái Văn Định, khối 18, Thị trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Thái Văn Nhật

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH HÒA PHÁT THỊNH VƯỢNG

Mã số thuế: 3002103687

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 06/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Thảo, tổ dân phố Nhân Thắng, Phường Kỳ Phương, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Dương Thái Hòa

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH VÂN MINH LONG

Mã số thuế: 3002103711

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 07/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Nhà ông Trần Xuân Vinh, tổ dân phố Liên Sơn, Phường Kỳ Liên, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Trương Đình ánh

Điện thoại: Xem chi tiếtCÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NÚI BIỂN

Mã số thuế: 3002103630

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 07/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Khắc Trinh, thôn Hoà Bình, Xã Thịnh Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Trinh

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG MINH THUẬN

Mã số thuế: 3002103535

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 08/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Nhà ông ( Nguyễn Thừa Kỳ) Thôn Đông Thịnh, Xã Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Minh

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH ĐĂNG TUẤN HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 3002103503

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 08/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Xóm Thanh Phú, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Trương Đăng Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH HUỆ CHUNG

Mã số thuế: 3002103479

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 04/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Số 787, đường Hà Huy Tập, Xã Thạch Bình, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Trần Hữu Chung

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÒA PHÁT HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3002103493

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 05/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Tại nhà ông Phạm Quang Hòa, tổ dân phố Hưng Nhân, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lệ Thu

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH QUỲNH CHI 6833

Mã số thuế: 3002103609

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 05/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Nhà bà Hồ Thị Hằng, khối 7, Thị trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Hồ Thị Hằng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THUẬT THỦY

Mã số thuế: 3002103574

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 05/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Nhà ông Lê Ngọc Thuật, thôn Phú Hưng, Xã Kỳ Tiến, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Thuật

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH HÀ TRANG

Mã số thuế: 3002103567

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 05/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Tại nhà bà Lê Thị Nữ, thôn 1, Xã Bình Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Lê Thị Nữ

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THÔNG THỦY PHÁT

Mã số thuế: 3002103542

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 05/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Nhà ông Trần Sỹ Quý, Tổ dân phố Tây Trinh, Phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Trần Sỹ Quý

Điện thoại: Xem chi tiếtCÔNG TY TNHH THẮNG LINH WINDOW

Mã số thuế: 3002103528

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 05/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Tại nhà ông Trương Hữu Diệu, tổ dân phố 4, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Trương Hữu Diệu

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 579

Mã số thuế: 3002103510

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 05/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Nhà bà Dương Thị Tâm, xóm La Xá, Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Phan Văn Hoàng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHANH DUY

Mã số thuế: 3002103648

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 06/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Số 09,ngõ 15 Nguyễn Tử Trọng, khối 5, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Đinh Xuân Đông

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NGUYÊN HÀ

Mã số thuế: 3002103616

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 06/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Duy Hiệu, xóm Bình Tiến, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Trường

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP HOÀNG PHÚC

Mã số thuế: 3002103447

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 01/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Số 80 Đường Lê Minh Hương, Khối 5, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng

Điện thoại: Xem chi tiết


HTX NÔNG NGHIỆP HOÀNG TRƯỜNG

Mã số thuế: 3002103486

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 04/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: K2, Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Vương

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH MAY MẶC BÌNH THỦY

Mã số thuế: 3002103408

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 27/02/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Số 98 Lý Tự Trọng, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Bình

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CP QUẢN LÝ, KINH DOANH VÀ KHAI THÁC CHỢ

Mã số thuế: 3002103398

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 27/02/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Trần Đình Hải

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI BẢO LONG

Mã số thuế: 3002103380

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 27/02/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Số 113 đường Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Đại diện pháp luật: Hà Thị Lan

Điện thoại: Xem chi tiết


Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hòn Ngọc Việt

,

Tuyển dụng Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hải Sơn

,

Tuyển dụng Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiền Hoà

,

Tuyển dụng Công Ty CP Xây Dựng Tú Tài Kinh Bắc

,

Tuyển dụng Nguyễn Huỳnh Trinh (Cafê Trường Xuân)

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Chế Biến Gỗ Mộc Xuyên (Nộp hộ thuế nhà thầu nước ngoài)

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Kỹ Thuật Phạm Trần

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Pe Hoàng Phương

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Đại Việt Cường

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Lắp Số 1 Tập Đoàn Xây Dựng Công Trình Quảng Tây

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Thực Phẩm ân Nam Tại Đà Nẵng

,

Tuyển dụng Chi nhánh ngân hàng NN & PTNN huyện Trảng Bom

,

Tuyển dụng Trường Trung Học Cơ Sở Thường Lạc

,

Tuyển dụng Công ty TNHH một thành viên Khánh yên

,

Tuyển dụng Công ty TNHH xây dựng thương mại và sản xuất Khánh Tùng

,

Tuyển dụng Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Hương Thảo

,

Tuyển dụng Công ty TNHH cơ khí xây dựng Phúc Sơn

,

Tuyển dụng Công ty TNHH đầu tư An Nam

,

Tuyển dụng Viện vũ khí

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Tuấn Xuyên

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Thiện Tâm Việt

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại An Hữu Phú

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Nhật Hằng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Vũ Gia

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Hengsan Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Phú Nhung Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại An Cường

,

Tuyển dụng Trường Tiểu Học Thống Nhất

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Hoa Hồng A

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Giải Trí Toàn Cầu

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Vũ Hà

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Nam Khang Kon Tum

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Một thành viên Xuân Vinh

,

Tuyển dụng Phòng Nội Vụ Huyện Tân Thạnh

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Trần Duy

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Phân Bón Hà Tây

,

Tuyển dụng Công ty TNHH MTV Long Thuận

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Hiệp Hà

,

Tuyển dụng Trường Mầm Non Xã Xím Vàng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Sơn Hà

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vương Quốc Việt

,

Tuyển dụng Công Ty Bảo Hiểm PVI Bến Thành

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Giáo Dục Đào Tạo Đồng Khởi

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Nụ Cười Trẻ

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Và Phát Triển Thế Hệ Mới

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thiết Bị Và Vật Liệu Hoàng Việt

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thực Phẩm Nguyễn Tấn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Quảng Đà

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Dựng Thiết Kế Và Trang Trí Nội Thất Phú Thịnh

,

Tuyển dụng Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế

,
Loading...