Tuyển dụng công ty Huyện Kon Rẫy Kon Tum

Tìm thấy 157 kết quả (0.0039 giây)


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂY NGUYÊN XANH

Mã số thuế: 6101243271

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 04/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Thôn 12, Xã Đắk Tờ Re, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: NGUYễN THị MAI TàI

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MTV NAM PHÁT KON RẪY

Mã số thuế: 6101237140

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 14/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Hồng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MTV TẤN DŨNG KON RẪY

Mã số thuế: 6101233474

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 23/07/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Lê Tấn Lực

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN KON RẪY

Mã số thuế: 6101221214-002

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 09/02/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Pờ Ly Châu

Điện thoại: N/AHỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP-XÂY DỰNG ĐĂK TƠ LUNG XANH

Mã số thuế: 6101224864

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 06/04/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 04, Kon Mong Tu, Xã Đắk Tơ Lung, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Võ Tường

Điện thoại: Xem chi tiết


TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP-GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN KON RẪY

Mã số thuế: 6101223532

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 19/03/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Trí

Điện thoại: N/A


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH HOA SEN TẠI KON RẪY

Mã số thuế: 5800921584-087

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 25/12/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Quốc Lộ 24, Thôn 9, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

Đại diện pháp luật: Lê Văn Duy

Điện thoại: Xem chi tiết


BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIẢM NGHÈO TÂY NGUYÊN HUYỆN KON RẪY

Mã số thuế: 6101216239

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 21/12/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 09, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Đặng Giã

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lâm Nghiệp Phúc Thịnh Kon Tum

Mã số thuế: 6101214626

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 07/12/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 13, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Nguyễn Phúc Ánh

Điện thoại: N/A


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngô Hợi

Mã số thuế: 6101214009

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 23/11/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Đắk Ruồng - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum

Đại diện pháp luật: Ngô Hợi

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mtv Chi Tâm Kon Rẫy

Mã số thuế: 6101207026

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 04/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Tân Lập - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chi

Điện thoại: N/A


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Huy Tài Kt

Mã số thuế: 6101204000

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 19/01/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Đắk Ruồng - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum

Đại diện pháp luật: Mai Xuân Thịnh

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Bảo Tâm Kon Rẫy

Mã số thuế: 6101199343

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 14/12/2015 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Tân Lập - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nam

Điện thoại: Xem chi tiếtCông Ty TNHH Mtv Htr Kon Rẫy

Mã số thuế: 6101198276

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 19/11/2015 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Đắk Ruồng - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum

Đại diện pháp luật: Trần Thanh Đảm

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Trọng Tân Lập

Mã số thuế: 6101198036

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 11/11/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Tân Lập - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum

Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Nhẹ

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Linh Kon Tum

Mã số thuế: 6101197184

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 13/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Đắk Ruồng - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum

Đại diện pháp luật: Trần Văn Long

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Nông Sản Đông Dương Kon Tum

Mã số thuế: 6101196991

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 11/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn 6 - Xã Đắk Tờ Re - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Tư

Điện thoại: Xem chi tiết


ĐịA BàN THU Xã ĐắK PNE

Mã số thuế: 6101196134

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 21/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xã Đắk Pne - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


ĐịA BàN THU THị TRấN ĐắK RVE

Mã số thuế: 6101196127

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 21/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thị Trấn Đắk Rve - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


ĐịA BàN THU Xã ĐắK Tờ RE

Mã số thuế: 6101196180

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 21/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xã Đắk Tờ Re - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


THU VãNG LAI Xã ĐắK Tờ RE

Mã số thuế: 6101196261

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 21/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xã Đắk Tờ Re - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VăN PHòNG CHI CụC THUế KON RẫY

Mã số thuế: 6101196279

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 21/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Huyện - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Vật Liệu Cách âm - Cách Nhiệt Cát Tường

,

Tuyển dụng Cty TNHH Sinh Thái Việt

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Tôn Đại Thiên Lộc

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Hiệp Gia Huy

,

Tuyển dụng DNTN Nhà Nghỉ Bảo Quỳnh

,

Tuyển dụng Trường THCS Đông Hà

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp TN Đức Ngân

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Đông Phương Tây Đô Chi Nhánh Cà Mau

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 303

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Trần Đức Lý

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Cty Cổ Phần Đầu Tư PT Vận Tải Mê Kông Tại ĐN

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phúc Thịnh Sađéc

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tiến Huyền

,

Tuyển dụng Công ty bảo hiểm PJICO Thăng Long

,

Tuyển dụng Công ty TNHH FCioffi

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Toàn Thanh

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Sách Và Thương Mại Hà Nội - Nhà In Hà Nội

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Và Sản Xuất Sâm Thêu

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Vitilen

,

Tuyển dụng Công ty TNHH xây dựng và thương mại Nguyễn Khôi

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tân Phong

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hà Minh Dương

,

Tuyển dụng Đỗ Văn Quế

,

Tuyển dụng Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Việt An

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Hồng Tuấn Kiệt

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Workplace Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thăng Long Đông Đô

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Sản Xuất Quà Tặng ý Tưởng Vàng

,

Tuyển dụng Uỷ ban nhân dân xã Toàn Thắng

,

Tuyển dụng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Trần Trí Vũ - Chi Nhánh Khánh Hòa

,

Tuyển dụng Nhà Nghỉ Phương Linh

,

Tuyển dụng UBND xã Tân Lập

,

Tuyển dụng UBND xã Bắc ái

,

Tuyển dụng Công ty Cổ phần Nhơn Hòa

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xuân Điềm

,

Tuyển dụng Công Ty CP Xây Dựng Và Tư Vấn K&P

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Nghệ An - Công Ty TNHH C&N Hoàng Kim

,

Tuyển dụng Công ty TNHH một thành viên NUGA Hạnh Phúc

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Mai Linh Thái Nguyên

,

Tuyển dụng Trường tiểu học Ngọc Mỹ

,

Tuyển dụng Thuế nhà thâu- Công ty TNHH công nghiệp cơ khí chính xác Việt Nam 1

,

Tuyển dụng DNTN Khánh Thành

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Ematsco

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Tây Thuận

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Vĩnh Thành Tâm

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Oriental Sun

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Mtv Thương Mại - Kỹ Thuật Tiến Đạt Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Phòng Cháy Chữa Cháy Minh Tấn Phát

,

Tuyển dụng Công ty Maoming Construction Group Industrial Equipment Installation Co,Ldt

,
Loading...