Tuyển dụng công ty Huyện Kon Rẫy Kon Tum

Tìm thấy 157 kết quả (0.0045 giây)


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂY NGUYÊN XANH

Mã số thuế: 6101243271

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 04/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Thôn 12, Xã Đắk Tờ Re, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: NGUYễN THị MAI TàI

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MTV NAM PHÁT KON RẪY

Mã số thuế: 6101237140

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 14/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Hồng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MTV TẤN DŨNG KON RẪY

Mã số thuế: 6101233474

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 23/07/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Lê Tấn Lực

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN KON RẪY

Mã số thuế: 6101221214-002

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 09/02/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Pờ Ly Châu

Điện thoại: N/AHỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP-XÂY DỰNG ĐĂK TƠ LUNG XANH

Mã số thuế: 6101224864

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 06/04/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 04, Kon Mong Tu, Xã Đắk Tơ Lung, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Võ Tường

Điện thoại: Xem chi tiết


TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP-GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN KON RẪY

Mã số thuế: 6101223532

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 19/03/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Trí

Điện thoại: N/A


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH HOA SEN TẠI KON RẪY

Mã số thuế: 5800921584-087

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 25/12/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Quốc Lộ 24, Thôn 9, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

Đại diện pháp luật: Lê Văn Duy

Điện thoại: Xem chi tiết


BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIẢM NGHÈO TÂY NGUYÊN HUYỆN KON RẪY

Mã số thuế: 6101216239

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 21/12/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn 09, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Đặng Giã

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lâm Nghiệp Phúc Thịnh Kon Tum

Mã số thuế: 6101214626

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 07/12/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn 13, Xã Đắk Ruồng, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Nguyễn Phúc Ánh

Điện thoại: N/A


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngô Hợi

Mã số thuế: 6101214009

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 23/11/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Đắk Ruồng - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum

Đại diện pháp luật: Ngô Hợi

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mtv Chi Tâm Kon Rẫy

Mã số thuế: 6101207026

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 04/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Tân Lập - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chi

Điện thoại: N/A


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Huy Tài Kt

Mã số thuế: 6101204000

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 19/01/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Đắk Ruồng - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum

Đại diện pháp luật: Mai Xuân Thịnh

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Bảo Tâm Kon Rẫy

Mã số thuế: 6101199343

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 14/12/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Tân Lập - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nam

Điện thoại: Xem chi tiếtCông Ty TNHH Mtv Htr Kon Rẫy

Mã số thuế: 6101198276

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 19/11/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Đắk Ruồng - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum

Đại diện pháp luật: Trần Thanh Đảm

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Trọng Tân Lập

Mã số thuế: 6101198036

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 11/11/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Tân Lập - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum

Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Nhẹ

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Linh Kon Tum

Mã số thuế: 6101197184

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 13/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Đắk Ruồng - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum

Đại diện pháp luật: Trần Văn Long

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Nông Sản Đông Dương Kon Tum

Mã số thuế: 6101196991

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 11/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn 6 - Xã Đắk Tờ Re - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Tư

Điện thoại: Xem chi tiết


ĐịA BàN THU Xã ĐắK PNE

Mã số thuế: 6101196134

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 21/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xã Đắk Pne - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


ĐịA BàN THU THị TRấN ĐắK RVE

Mã số thuế: 6101196127

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 21/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thị Trấn Đắk Rve - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


ĐịA BàN THU Xã ĐắK Tờ RE

Mã số thuế: 6101196180

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 21/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xã Đắk Tờ Re - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


THU VãNG LAI Xã ĐắK Tờ RE

Mã số thuế: 6101196261

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 21/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Xã Đắk Tờ Re - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VăN PHòNG CHI CụC THUế KON RẫY

Mã số thuế: 6101196279

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 21/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Huyện - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Tuyển dụng Cty TNHH Thương Mại Chế Biến Thuỷ Sản Thiên Long

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Cơ Khí - Xây Dựng - Thương Mại Đại Phước Vinh

,

Tuyển dụng Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Viễn Tin

,

Tuyển dụng Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nha Khoa Nhật Mỹ

,

Tuyển dụng Cty TNHH Thủy Sản Đại Dương

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên - Thiết kế Môi Trường Bảo Long

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sửa Chữa ô Tô Thiên Hà

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Tín Long

,

Tuyển dụng VPĐD HARRIS FREEMAN ASIA LIMITED Tại Bình Dương

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ - Vận Tải Kiệt Quốc Đạt

,

Tuyển dụng Doanh nghiệp tư nhân Kinh doanh Vàng Bạc Kim Dung

,

Tuyển dụng Ngô Thanh Hùng

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Minh Mẫn

,

Tuyển dụng Trạm Kinh Doanh Xăng Dầu Đại Thành

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp TN Gỗ Ngọc Thái

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị

,

Tuyển dụng Công ty TNHH thiết bị xây dựng Trường Thịnh

,

Tuyển dụng Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tiến Thịnh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Hoàng Quý - Quỳnh Trang

,

Tuyển dụng Công ty TNHH quảng cáo tổ chức biểu diễn sao tháng tám

,

Tuyển dụng Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Đồng Nhân

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Trí

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Nghĩa Hiệp

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng - Dịch Vụ Thương Mại Hồng Hải

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Nội Thất Mỹ Nghệ Vạn Long

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Trường Phú

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Học Viện Giáo Dục Quốc Tế Adh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thiết Bị Nhiệt Minh Ngọc

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Danson Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Song Hưng

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Tươi 2

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Chân Mây

,

Tuyển dụng DNTN Vận tải Phương Chí

,

Tuyển dụng Hợp tác xã cưa mộc xây dựng Lệ ninh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Xây Dựng Huy Thịnh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Đầu Tư Không Gian Đẹp

,

Tuyển dụng UBND xã Quảng Văn

,

Tuyển dụng Hợp Tác Xã Dịch Vụ Điện Và Nông Nghiệp Tân Trường

,

Tuyển dụng Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Phú An

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Hoàng Tiên

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sổ Hồng An Cư

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Và Du Lịch Huy Thiện

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Địa ốc Phố Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Biển Bạc

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phước An Thái

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kinh Doanh Và Thương Mại Sài Gòn

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại- Dịch Vụ Nam Hiền

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Phùng Lộc

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Chăm Sóc Sức Khoẻ Hoàn Mỹ

,

Tuyển dụng CôNG TY TNHH NHậP KHẩU THIếT Bị CôNG NGHệ G7

,
Loading...