Tuyển dụng công ty Huyện Lâm Bình Tuyên Quang

Tìm thấy 149 kết quả (0.0035 giây)


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN LONG QUÂN

Mã số thuế: 5000848159

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 05/02/2018 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Nà Khà, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Hà Kim Thiêm

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI QUANG VIỆT

Mã số thuế: 5000847885

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 16/01/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Chợ, Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Hoàng Việt Anh

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ VINH HOA

Mã số thuế: 5000846419

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 29/12/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Bó, Xã Thổ Bình, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Ma Thị Hoa

Điện thoại: Xem chi tiết


PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN LÂM BÌNH

Mã số thuế: 5000833233

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 19/02/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Bản khiển, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nông Văn Lành

Điện thoại: Xem chi tiếtCÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP MAI TUYẾT

Mã số thuế: 5000830514

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 30/11/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Chợ, Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nông Thị Tuyết

Điện thoại: Xem chi tiết


PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN LÂM BÌNH

Mã số thuế: 5000829244

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 26/09/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Khiển, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc ái

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Lâm Bình

Mã số thuế: 5000827261

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 22/06/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Bản Khiển - Xã Lăng Can - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Ban quản lý xây dựng cơ bản huyện Lâm Bình

Mã số thuế: 5000824976

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 06/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Khiển - Xã Lăng Can - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


HợP TáC Xã TUYêN DUYêN

Mã số thuế: 5000821125

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 01/12/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nà Cọn - Xã Thổ Bình - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Duyên

Điện thoại: N/A


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Sơn Thảo

Mã số thuế: 5000818517

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 04/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Tông - Xã Thượng Lâm - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Thanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Ban di dân, tái định cư huyện Lâm Bình

Mã số thuế: 5000818362

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 30/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Khiển - Xã Lăng Can - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


HợP TáC Xã MAI LINH

Mã số thuế: 5000817601

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 21/06/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chẩu Quân - Xã Bình An - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Khiêm

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Vận Tải Và Xây Dựng An Bình

Mã số thuế: 5000815001

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 30/03/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phiêng Luông - Xã Bình An - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Linh

Điện thoại: Xem chi tiếtHTX Nông lâm nghiệp Thổ Bình

Mã số thuế: 5000813131

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 20/01/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: thôn Nà Cọn - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Vi Văn Quận

Điện thoại: N/A


Trung tâm Dạy nghề huyện Lâm Bình

Mã số thuế: 5000812360

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 04/01/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Khiển - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


HợP TáC Xã PHú THịNH

Mã số thuế: 5000812089

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 22/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: thôn Nà Khà - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Đỗ Đình Ninh

Điện thoại: N/A


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Sản Xuất Và Xây Dựng Mạnh Hùng

Mã số thuế: 5000812032

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 18/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Kẻ B - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế On

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Và Xây Dựng Thành Hưng: Nhà Máy Bê Tông Thành Hưng Lâm

Mã số thuế: 5000217354-006

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 28/09/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nặm Đíp - Xã Lăng Can - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Phúc Thọ

Mã số thuế: 5000808251

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 26/08/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phiêng Mơ - Xã Phúc Yên - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Đặng Văn Pham

Điện thoại: Xem chi tiết


Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Lâm Bình

Mã số thuế: 5000807339

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 29/07/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Khiển - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Cao Văn Minh

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp Tác Xã An Bình

Mã số thuế: 5000807152

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 22/07/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bình An - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Linh

Điện thoại: N/A


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Trường Chính Kiệt

Mã số thuế: 5000806737

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 15/07/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Khiển - Xã Lăng Can - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thu Hiền

Điện thoại: Xem chi tiết


Tuyển dụng công ty Huyện Lâm Bình Tuyên Quang Liên quan

Tuyển dụng Cty TNHH Dịch Vụ Vận Chuyển Nhanh Quốc Tế

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Song Việt

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng A Dùng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Văn Hóa Thành Nhân

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Hiệp Long Quang

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Vân Minh Kha

,

Tuyển dụng Trường tiểu học Đất Biển

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Cần Thơ - Công Ty Cổ Phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Hoàng Trung Quân

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp TN Trầm Quốc Trầm

,

Tuyển dụng Trung tâm y tế Thành phố Phủ Lý

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại An Phú

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Liên Kết Rượu

,

Tuyển dụng Công ty TNHH thương mại và dịch vụ thiết bị máy văn phòng SCS

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Ck Thăng Long

,

Tuyển dụng Ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam

,

Tuyển dụng Công ty TNHH vivi Bắc Hà

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Xây Dựng Chio

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Nam Dược Vạn Xuân Đường

,

Tuyển dụng Doanh nghiệp tư nhân Thành Anh

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần xây dựng, đầu tư và phát triển - Thịnh An

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Cung ứng Và Phát Triển Công Nghệ Hdc

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Vận Tải Toàn Linh

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Tổng Công Ty Thương Mại Hà Nội Tại Tỉnh Hưng Yên

,

Tuyển dụng UBND xã Hoà Sơn

,

Tuyển dụng Trường Tiểu học Khánh Hội

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Hưng Bình An

,

Tuyển dụng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tương Dương

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Quảng Cáo Đại Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thắng Lợi

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Dựng Công Trình Dân Dụng - Hoàng Hưng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Hd&Nm

,

Tuyển dụng Văn Phòng ĐKQSD đất Gò Dầu

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Thành Tâm

,

Tuyển dụng Cty TNHH Đôn Hưng Phước

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Phần Mềm Song Thành

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Xử Lý Nước Phú Thọ

,

Tuyển dụng Cty Cổ Phần Lắp Máy Thế Hùng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Nông Nghiệp Đại Long

,

Tuyển dụng Trường Mầm Non Hoa Anh Đào

,

Tuyển dụng Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đầu Tư Hiệp Hòa

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Điện Gia Dụng Hưng Long

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Phim Thiên Thần

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Cửa Sổ Thiên Thành

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bảo Tân

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Ceav Capital

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tuấn Huy Hoàng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tree Nuts & Grains

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Nhà Hàng Ichiban

,
Loading...