Tuyển dụng công ty Huyện Lâm Bình Tuyên Quang

Tìm thấy 149 kết quả (0.0023 giây)


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN LONG QUÂN

Mã số thuế: 5000848159

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 05/02/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Nà Khà, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Hà Kim Thiêm

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI QUANG VIỆT

Mã số thuế: 5000847885

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 16/01/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Bản Chợ, Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Hoàng Việt Anh

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ VINH HOA

Mã số thuế: 5000846419

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 29/12/2017 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Nà Bó, Xã Thổ Bình, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Ma Thị Hoa

Điện thoại: Xem chi tiết


PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN LÂM BÌNH

Mã số thuế: 5000833233

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 19/02/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Bản khiển, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nông Văn Lành

Điện thoại: Xem chi tiếtCÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP MAI TUYẾT

Mã số thuế: 5000830514

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 30/11/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Chợ, Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nông Thị Tuyết

Điện thoại: Xem chi tiết


PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN LÂM BÌNH

Mã số thuế: 5000829244

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 26/09/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Khiển, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc ái

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Lâm Bình

Mã số thuế: 5000827261

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 22/06/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Bản Khiển - Xã Lăng Can - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Ban quản lý xây dựng cơ bản huyện Lâm Bình

Mã số thuế: 5000824976

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 06/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Khiển - Xã Lăng Can - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


HợP TáC Xã TUYêN DUYêN

Mã số thuế: 5000821125

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 01/12/2015 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Nà Cọn - Xã Thổ Bình - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Duyên

Điện thoại: N/A


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Sơn Thảo

Mã số thuế: 5000818517

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 04/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Tông - Xã Thượng Lâm - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Thanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Ban di dân, tái định cư huyện Lâm Bình

Mã số thuế: 5000818362

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 30/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Khiển - Xã Lăng Can - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


HợP TáC Xã MAI LINH

Mã số thuế: 5000817601

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 21/06/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Chẩu Quân - Xã Bình An - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Khiêm

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Vận Tải Và Xây Dựng An Bình

Mã số thuế: 5000815001

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 30/03/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phiêng Luông - Xã Bình An - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Linh

Điện thoại: Xem chi tiếtHTX Nông lâm nghiệp Thổ Bình

Mã số thuế: 5000813131

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 20/01/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: thôn Nà Cọn - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Vi Văn Quận

Điện thoại: N/A


Trung tâm Dạy nghề huyện Lâm Bình

Mã số thuế: 5000812360

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 04/01/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Khiển - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


HợP TáC Xã PHú THịNH

Mã số thuế: 5000812089

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 22/12/2014 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: thôn Nà Khà - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Đỗ Đình Ninh

Điện thoại: N/A


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Sản Xuất Và Xây Dựng Mạnh Hùng

Mã số thuế: 5000812032

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 18/12/2014 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Kẻ B - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế On

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Và Xây Dựng Thành Hưng: Nhà Máy Bê Tông Thành Hưng Lâm

Mã số thuế: 5000217354-006

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 28/09/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nặm Đíp - Xã Lăng Can - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Phúc Thọ

Mã số thuế: 5000808251

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 26/08/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phiêng Mơ - Xã Phúc Yên - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Đặng Văn Pham

Điện thoại: Xem chi tiết


Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Lâm Bình

Mã số thuế: 5000807339

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 29/07/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Khiển - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Cao Văn Minh

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp Tác Xã An Bình

Mã số thuế: 5000807152

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 22/07/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bình An - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Linh

Điện thoại: N/A


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Trường Chính Kiệt

Mã số thuế: 5000806737

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 15/07/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Khiển - Xã Lăng Can - Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thu Hiền

Điện thoại: Xem chi tiết


Tuyển dụng công ty Huyện Lâm Bình Tuyên Quang Liên quan

Tuyển dụng Cty TNHH Thiết Kế Và Quảng Cáo In Đô Chin

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Phi Việt

,

Tuyển dụng Cty TNHH Nam Trân

,

Tuyển dụng UBND Xã Cảnh Thụy

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Tôn Tạo Phục Chế Công Trình Văn Hóa Việt

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Thúy Hạnh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Phần Mềm Sao Hôm Việt

,

Tuyển dụng DOANH NGHIệP Tư NHâN CHO THUê LưU TRú KIM TUYếN

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Ngọc Thủy

,

Tuyển dụng UBND Xã Dukmănk

,

Tuyển dụng Cty TNHH TM & DV Chiều Sơn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Đăng Dương

,

Tuyển dụng Trung tâm kỹ thuật thông tấn

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần Trường Tùng

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ giao nhận hàng không Đại Phát

,

Tuyển dụng Công ty TNHH cơ điện lạnh CDS

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Kinh Doanh Quốc Tế Hà Thành

,

Tuyển dụng Công ty TNHH thương mại và xây dựng Tân Trí Cường

,

Tuyển dụng Công ty TNHH dịch vụ & kinh doanh tổng hợp Văn Huấn

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Hlt Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Nội Thất Xanh

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Nội Thất Giấc Mơ Việt

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Mtv T&H

,

Tuyển dụng Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại - vận tải Việt Thắng

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần May Và Xuất Khẩu Lao Động Phú Thọ Tại Hải Phòng

,

Tuyển dụng Doanh nghiệp tư nhân Minh Hằng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Bảo Phúc Phú Quốc

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Tôn Thép Vạn Lộc Phúc

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Hồ Thiên Hà-Chi Nhánh Khánh Hòa

,

Tuyển dụng Công Ty CP Lộc Hải Sơn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Thành Linh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tư Vấn & Phát Triển Giáo Dục Bầu Trời Trẻ Thơ

,

Tuyển dụng Hợp tác xã nông nghiệp Duy Lợi

,

Tuyển dụng Văn Phòng Đại Diện Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Phúc Hồng

,

Tuyển dụng Cửa hàng số 1- Công ty TNHH một thành viên DADS

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Vận Tải Quỳnh Chi

,

Tuyển dụng Cty cổ phần ĐT&XD Bảo Quân -Chi nhánh Vĩnh Phúc

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tuấn Phương Vina

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Tương Lai

,

Tuyển dụng CTY TNHH MTV Thương Mại Hiệp An

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Công Nghệ Việt

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Kỹ Thuật Vinh Nam

,

Tuyển dụng Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Điện á Châu

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Trò Chơi Điện Tử Trọng Trí

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Baimuwu

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Inox Việt Phát

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Xây Dựng Hoàng Minh

,

Tuyển dụng DOANH NGHIệP Tư NHâN HàNG VàNG HUY HOàNG

,
Loading...