Tuyển dụng công ty Huyện Na Hang Tuyên Quang

Tìm thấy 213 kết quả (0.0030 giây)


HỢP TÁC XÃ LIÊN THÔN XÃ THANH TƯƠNG, HUYỆN NA HANG

Mã số thuế: 5000844330

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 15/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Mạ, Xã Thanh Tương, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Khoả

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ ĐỒNG TÂM XÃ THƯỢNG NÔNG, HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000844115

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 09/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Tà, Xã Thượng Nông, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Quách

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ TOÀN TUYẾN, XÃ ĐÀ VỊ, HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000844098

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 09/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Pin, Xã Đà Vị, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Giàng A Toạ

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ LẬP NGHIỆP, XÃ THƯỢNG NÔNG, HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000843351

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 08/10/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Đa 1, Xã Thượng Nông, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nghiệp

Điện thoại: Xem chi tiếtHỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NĂNG KHẢ

Mã số thuế: 5000843023

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 26/09/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn bản Nuầy, Xã Năng Khả, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Duy Mạnh Đường

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ THÀNH LỘC, THỊ TRẤN NA HANG, HUYỆN NA HANG

Mã số thuế: 5000838986

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 12/07/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Tổ dân phố 08, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thưởng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỒNG THÁI

Mã số thuế: 5000836636

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 25/05/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Khâu Tràng, Xã Hồng Thái, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Hà Lan Anh

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ LIÊN TRỌNG, THỊ TRẤN NA HANG, HUYỆN NA HANG

Mã số thuế: 5000832790

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 09/02/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Trọng

Điện thoại: N/A


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XÃ SƠN PHÚ

Mã số thuế: 5000832448

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 15/01/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Dạ, Xã Sơn Phú, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nông Văn Thưởng

Điện thoại: N/A


HỢP TÁC XÃ ĐỨC LÂM

Mã số thuế: 5000832085

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 05/01/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Trần Quốc Nghĩa

Điện thoại: Xem chi tiết


HTX CHĂN NUÔI TRÂU, BÒ, LỢN VÀ GIA CẦM, THỊ TRẤN NA HANG

Mã số thuế: 5000830183

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 15/11/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Lập, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Tâm

Điện thoại: Xem chi tiết


BƯU ĐIỆN HUYỆN NA HANG - BƯU ĐIỆN TỈNH TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000285019-003

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 29/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Trung Tuyên Quang Tại Huyện Na Hang

Mã số thuế: 5000597681-001

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 31/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2 - Thị trấn Na Hang - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Trung Vĩnh Trí

Điện thoại: Xem chi tiếtTòa án Nhân dân huyện Na Hang

Mã số thuế: 5000817714

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 29/06/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3 - Thị trấn Na Hang - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Chè Núi Kia Tăng

Mã số thuế: 5000817633

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 23/06/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Khau Tràng - Xã Hồng Thái - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Bùi Quang Tiến

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Và Vận Tải Đức Minh

Mã số thuế: 5000816206

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 04/05/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 17 - Thị trấn Na Hang - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Giòn

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Mầm non Yên Hoa

Mã số thuế: 5000815844

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 15/04/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Chợ - Xã Yên Hoa - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Phòng Dân tộc huyện Na Hang

Mã số thuế: 5000815202

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 06/04/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3 - Thị trấn Na Hang - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã Minh Thanh

Mã số thuế: 5000813212

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 22/01/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Reo - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Ma Cảnh Toàn

Điện thoại: Xem chi tiết


Ban Quản lý Chương trình Phát triển vùng Na Hang

Mã số thuế: 5000810349

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 23/10/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 10 - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Hợp xã Hồng Thái

Mã số thuế: 5000809248

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 21/09/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khâu Tràng - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Bàn Văn Nghiêm

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Vận Tải Quốc Cường

Mã số thuế: 5000808068

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 21/08/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 17 - Thị trấn Na Hang - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Ma Thanh Tuyền

Điện thoại: Xem chi tiết


Tuyển dụng Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đồng Phát

,

Tuyển dụng Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Châu á Tseng Sang

,

Tuyển dụng Cty Cổ Phần Phú Cường Thịnh

,

Tuyển dụng Cty Cổ Phần Hàn Việt Mỹ

,

Tuyển dụng Liên đoàn lao động Thành phố Bắc Giang

,

Tuyển dụng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Chuyển Đại Bàng Xanh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Nhật Trung

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Lê Vy

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Cửu Long Let Fly - Văn Phòng Đại Diện Lê Hồng Phong

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH TmDv Kim Hoàng Thành

,

Tuyển dụng Ban Chấp Hành Hội Nông Dân Huyện Lăk

,

Tuyển dụng Trường THSC Hàng Gòn

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thuận Sang Gia Lai

,

Tuyển dụng Trung tâm xuất khẩu lao động

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Công Nghệ Traco Việt

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần kiến trúc cây xanh Gia Hưng

,

Tuyển dụng Trường tiểu học Minh Tân B

,

Tuyển dụng Chi nhánh tại hà nội-công ty TNHH viễn thông an bình

,

Tuyển dụng Công ty TNHH một thành viên tổ chức biểu diễn nghệ thuật MC

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Mastercom Việt Nam

,

Tuyển dụng Hộ kinh doanh Mai Anh (Trần Hoài Thanh)

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Đại An

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Thời Trang Quốc Tế Gcs Việt Nam

,

Tuyển dụng Chi nhánh công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Sơn Hoa

,

Tuyển dụng Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vật tư và kim khí Đức Thuận

,

Tuyển dụng DNTN Phước Lộc

,

Tuyển dụng Công Ty CP Thương Mại Và Đầu Tư Forio

,

Tuyển dụng Văn phòng HĐND & UBND TP Nha Trang

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thái Sang

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Sơn Tĩnh Điện Bình Tây

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Xuân Cương

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Doanh Nghiệp TN Đỗ Trí Thức - Sóc Trăng 33

,

Tuyển dụng UBND Xã Xuân Tín

,

Tuyển dụng Xí nghiệp nước đá Tam Bình

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Gia Khánh Bình Minh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Dựng Khánh Dương

,

Tuyển dụng Cty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Đại Anh Minh

,

Tuyển dụng Văn Phòng Luật Sư Đặng Nguyễn

,

Tuyển dụng Cty TNHH Nhà Vàng Phương Nam

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bảo Sơn

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Quản Trị Việt

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Trồng Trọt Chăn Nuôi Linh Hân Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Giang Đông

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Phát Triển Thực Phẩm Và Dinh Dưỡng-Trung Tâm Nghiên Cứu Thực Phẩm V

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thép Bình Giang

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Nội Thất Aid Việt Nam-Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Pspc

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Phát Triển Đô Thị Đất Phúc

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư ST

,
Loading...