Tuyển dụng công ty Huyện Na Hang Tuyên Quang

Tìm thấy 213 kết quả (0.0034 giây)


HỢP TÁC XÃ LIÊN THÔN XÃ THANH TƯƠNG, HUYỆN NA HANG

Mã số thuế: 5000844330

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 15/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Mạ, Xã Thanh Tương, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Khoả

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ ĐỒNG TÂM XÃ THƯỢNG NÔNG, HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000844115

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 09/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Tà, Xã Thượng Nông, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Quách

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ TOÀN TUYẾN, XÃ ĐÀ VỊ, HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000844098

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 09/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Pin, Xã Đà Vị, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Giàng A Toạ

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ LẬP NGHIỆP, XÃ THƯỢNG NÔNG, HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000843351

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 08/10/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Đa 1, Xã Thượng Nông, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nghiệp

Điện thoại: Xem chi tiếtHỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NĂNG KHẢ

Mã số thuế: 5000843023

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 26/09/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn bản Nuầy, Xã Năng Khả, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Duy Mạnh Đường

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ THÀNH LỘC, THỊ TRẤN NA HANG, HUYỆN NA HANG

Mã số thuế: 5000838986

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 12/07/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Tổ dân phố 08, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thưởng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỒNG THÁI

Mã số thuế: 5000836636

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 25/05/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Khâu Tràng, Xã Hồng Thái, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Hà Lan Anh

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ LIÊN TRỌNG, THỊ TRẤN NA HANG, HUYỆN NA HANG

Mã số thuế: 5000832790

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 09/02/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Trọng

Điện thoại: N/A


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XÃ SƠN PHÚ

Mã số thuế: 5000832448

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 15/01/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Dạ, Xã Sơn Phú, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nông Văn Thưởng

Điện thoại: N/A


HỢP TÁC XÃ ĐỨC LÂM

Mã số thuế: 5000832085

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 05/01/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Trần Quốc Nghĩa

Điện thoại: Xem chi tiết


HTX CHĂN NUÔI TRÂU, BÒ, LỢN VÀ GIA CẦM, THỊ TRẤN NA HANG

Mã số thuế: 5000830183

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 15/11/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Lập, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Tâm

Điện thoại: Xem chi tiết


BƯU ĐIỆN HUYỆN NA HANG - BƯU ĐIỆN TỈNH TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000285019-003

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 29/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Trung Tuyên Quang Tại Huyện Na Hang

Mã số thuế: 5000597681-001

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 31/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2 - Thị trấn Na Hang - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Trung Vĩnh Trí

Điện thoại: Xem chi tiếtTòa án Nhân dân huyện Na Hang

Mã số thuế: 5000817714

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 29/06/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3 - Thị trấn Na Hang - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Chè Núi Kia Tăng

Mã số thuế: 5000817633

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 23/06/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Khau Tràng - Xã Hồng Thái - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Bùi Quang Tiến

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Và Vận Tải Đức Minh

Mã số thuế: 5000816206

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 04/05/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 17 - Thị trấn Na Hang - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Giòn

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Mầm non Yên Hoa

Mã số thuế: 5000815844

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 15/04/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Chợ - Xã Yên Hoa - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Phòng Dân tộc huyện Na Hang

Mã số thuế: 5000815202

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 06/04/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3 - Thị trấn Na Hang - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã Minh Thanh

Mã số thuế: 5000813212

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 22/01/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Reo - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Ma Cảnh Toàn

Điện thoại: Xem chi tiết


Ban Quản lý Chương trình Phát triển vùng Na Hang

Mã số thuế: 5000810349

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 23/10/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 10 - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Hợp xã Hồng Thái

Mã số thuế: 5000809248

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 21/09/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khâu Tràng - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Bàn Văn Nghiêm

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Vận Tải Quốc Cường

Mã số thuế: 5000808068

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 21/08/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 17 - Thị trấn Na Hang - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Ma Thanh Tuyền

Điện thoại: Xem chi tiết


Tuyển dụng Cty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Việt Hoa

,

Tuyển dụng Cty TNHH Công Nghệ Thông Tin Thiên Thanh

,

Tuyển dụng Cty TNHH Thương Mại Trường Thịnh

,

Tuyển dụng Hợp Tác Xã Thương Mại Dịch Vụ Tân Trụ

,

Tuyển dụng Cty TNHH May Mặc Hoàng Kim

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Bảo Ngọc

,

Tuyển dụng Trường Trung học cơ sở Hoài Phú

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Dntn ánh Ngọc

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Ngọc Thư

,

Tuyển dụng Công ty TNHH một thành viên An Toàn Quế

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Thương Mại Công Nghiệp Việt á

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Vận Tải Long Biên

,

Tuyển dụng Công ty TNHH xây dựng Hoa Việt

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Xây Dựng Viglacera: Xí Nghiệp Cơ Khí

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc - xây dựng- môi trường Vạn Xuân

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quy Hoạch Và Xây Dựng

,

Tuyển dụng Tạp chí doanh nghiệp và trang trại Việt Nam

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Minh Long I

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Và Đầu Tư 3d

,

Tuyển dụng CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN SảN XUấT THươNG MạI ĐóNG GóI XUấT NHậP KHẩU VIệT ĐứC

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Nguyễn Gia

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhựt Tùng

,

Tuyển dụng Trường Tiểu học Trần Phú

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhựt Cường

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Nha Trang

,

Tuyển dụng Trường PTDTBT Tiểu học xã Mường Khoa

,

Tuyển dụng Hợp Tác Xã Cây ăn Quả Và Dịch Vụ Nông Nghiệp Cửu Long

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Uy Vũ Khang

,

Tuyển dụng HTX Hà Nguyên STC

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Quang Phú

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Giấy Thiên Trí

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại ánh Dương

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Giám Định Thuận Phát

,

Tuyển dụng UBND xã Tế Lợi

,

Tuyển dụng HTX DV KD NN và vận tải Thành Tâm

,

Tuyển dụng DNTN Toàn Thịnh

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Kim Lan Ii

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Mtv Sơn Gia Phú

,

Tuyển dụng Khách sạn Sài Gòn Chi nhánh 1 Vũng Tàu

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Cty TNHH Giáo Dục Khai Minh - Trường Giáo Dục Chuyên Biệt Khai Trí

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Đại Hồng Phát

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Cát Nam Sa

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Bóng Đá Mi Ni Phạm Phú Quí

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thực Phẩm Anh Khoa

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Hà Nam Hải - Quán ăn Gia Đình Những Người Bạn Một

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hai Thi

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Vn Horizon

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ May Hồ Trọng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Cà Phê Trâm Anh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Vận Tải Cửu Long

,
Loading...