Tuyển dụng công ty Huyện Na Hang Tuyên Quang

Tìm thấy 213 kết quả (0.0025 giây)


HỢP TÁC XÃ LIÊN THÔN XÃ THANH TƯƠNG, HUYỆN NA HANG

Mã số thuế: 5000844330

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 15/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Mạ, Xã Thanh Tương, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Khoả

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ ĐỒNG TÂM XÃ THƯỢNG NÔNG, HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000844115

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 09/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Tà, Xã Thượng Nông, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Quách

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ TOÀN TUYẾN, XÃ ĐÀ VỊ, HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000844098

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 09/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Pin, Xã Đà Vị, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Giàng A Toạ

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ LẬP NGHIỆP, XÃ THƯỢNG NÔNG, HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000843351

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 08/10/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Đa 1, Xã Thượng Nông, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nghiệp

Điện thoại: Xem chi tiếtHỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NĂNG KHẢ

Mã số thuế: 5000843023

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 26/09/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn bản Nuầy, Xã Năng Khả, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Duy Mạnh Đường

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ THÀNH LỘC, THỊ TRẤN NA HANG, HUYỆN NA HANG

Mã số thuế: 5000838986

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 12/07/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Tổ dân phố 08, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thưởng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỒNG THÁI

Mã số thuế: 5000836636

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 25/05/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Khâu Tràng, Xã Hồng Thái, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Hà Lan Anh

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ LIÊN TRỌNG, THỊ TRẤN NA HANG, HUYỆN NA HANG

Mã số thuế: 5000832790

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 09/02/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Trọng

Điện thoại: N/A


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XÃ SƠN PHÚ

Mã số thuế: 5000832448

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 15/01/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Dạ, Xã Sơn Phú, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nông Văn Thưởng

Điện thoại: N/A


HỢP TÁC XÃ ĐỨC LÂM

Mã số thuế: 5000832085

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 05/01/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Trần Quốc Nghĩa

Điện thoại: Xem chi tiết


HTX CHĂN NUÔI TRÂU, BÒ, LỢN VÀ GIA CẦM, THỊ TRẤN NA HANG

Mã số thuế: 5000830183

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 15/11/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Lập, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Tâm

Điện thoại: Xem chi tiết


BƯU ĐIỆN HUYỆN NA HANG - BƯU ĐIỆN TỈNH TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000285019-003

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 29/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, Tuyên Quang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Trung Tuyên Quang Tại Huyện Na Hang

Mã số thuế: 5000597681-001

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 31/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2 - Thị trấn Na Hang - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Trung Vĩnh Trí

Điện thoại: Xem chi tiếtTòa án Nhân dân huyện Na Hang

Mã số thuế: 5000817714

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 29/06/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3 - Thị trấn Na Hang - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Chè Núi Kia Tăng

Mã số thuế: 5000817633

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 23/06/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Khau Tràng - Xã Hồng Thái - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Bùi Quang Tiến

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Và Vận Tải Đức Minh

Mã số thuế: 5000816206

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 04/05/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 17 - Thị trấn Na Hang - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Giòn

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Mầm non Yên Hoa

Mã số thuế: 5000815844

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 15/04/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Chợ - Xã Yên Hoa - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Phòng Dân tộc huyện Na Hang

Mã số thuế: 5000815202

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 06/04/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 3 - Thị trấn Na Hang - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã Minh Thanh

Mã số thuế: 5000813212

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 22/01/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Reo - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Ma Cảnh Toàn

Điện thoại: Xem chi tiết


Ban Quản lý Chương trình Phát triển vùng Na Hang

Mã số thuế: 5000810349

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 23/10/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 10 - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Hợp xã Hồng Thái

Mã số thuế: 5000809248

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 21/09/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khâu Tràng - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Bàn Văn Nghiêm

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Vận Tải Quốc Cường

Mã số thuế: 5000808068

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 21/08/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 17 - Thị trấn Na Hang - Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Ma Thanh Tuyền

Điện thoại: Xem chi tiết


Tuyển dụng Trường Tiểu Học Bán Trú A Nhà Bàng

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Sông Cầu

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH PUNG KOOK Sài Gòn III (Nộp hộ nhà thầu nước ngoài)

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Tỷ Phú Sóng Thần

,

Tuyển dụng Công ty TNHH NEXGARD

,

Tuyển dụng DNTN Hoàng Gia

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Bình Yên

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Đạo Tuyền

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần An Đô

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Secondhomes

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất - Thương Mại Hòa Xuyên

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đồng Xuân

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Nhất Phương

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần thương mại và hợp tác Trịnh Nguyên Phát

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Huy Toàn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Triệu Yến Phương

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thành Hồng

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần thương mại - vận tải Vạn Phát

,

Tuyển dụng Chi Nhánh - Công Ty TNHH Một Thành Viên 101 Ngôi Sao Tại Nha Trang

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Du Lịch,Dịch Vụ Và Thương Mại Công Đức

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Phương Minh

,

Tuyển dụng Phòng tài nguyên và môi trường

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Bất Động Sản Trí Đạt

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trí Khoa

,

Tuyển dụng Trường Mầm Non Hưng Xá

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tmdv Tổng Hợp Phúc Thái

,

Tuyển dụng Hợp tác xã dịch vụ điện năng xã Văn lương

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Hưng Thịnh

,

Tuyển dụng Lê Văn Lái

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Ngân Thiên Hộ

,

Tuyển dụng Phòng Tư Pháp

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện - Dịch Vụ Y Tế Thái Bình

,

Tuyển dụng Trường trung cấp nghề Thanh thiếu niên đặc biệt khó khăn Thanh Hoá

,

Tuyển dụng Trường mầm non Nga Phú

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Cường Hạnh

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Cơ Điện Lạnh Anh Kiệt

,

Tuyển dụng Uỷ Ban Nhân Dân Xã Minh Tiến

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Snsnetwork

,

Tuyển dụng Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hàng Hải Biển Vàng

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Thực Phẩm Hợp Nhất - Xưởng Sản Xuất

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Phú Khang Vinh

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dệt Gia Long

,

Tuyển dụng Công Ty Luật TNHH Một Thành Viên Lawlink Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bách Việt Sơn

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Xe Máy Gia Linh

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Nam Mỹ (NTNN)

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mỹ Phẩm Lita

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Chung Thủy Thảo

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Hưng Thịnh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Cơ Khí Thương Mại Phát Hưng

,
Loading...