Tuyển dụng công ty Huyện Nam Trà My Quảng Nam

Tìm thấy 162 kết quả (0.0019 giây)


CÔNG TY TNHH NAM THẮNG QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4001152718

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 17/07/2018 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Linh, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: PhaÊM Cao Ho�A

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂ�U TƯ TĂK PO� GROUP

Mã số thuế: 4001152732

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 18/07/2018 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH SƠN TÍN QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4001149338

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 13/06/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Tổ 1, Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Võ Duy Tín

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ DỰ

Mã số thuế: 4001148655

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 05/06/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dự

Điện thoại: Xem chi tiết



CÔNG TY TNHH TRỰC Ý

Mã số thuế: 4001146231

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 14/05/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trực

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐẠI LỘC PHÁT

Mã số thuế: 4001145213

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 03/05/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1,, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH C&T ANH PHÁT

Mã số thuế: 4001145164

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 02/05/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1,, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Luận

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH NY SÂM

Mã số thuế: 4001144594

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 23/04/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Võ Thị Trợ

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUẢNG THANH TRÀ

Mã số thuế: 4001141850

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 01/04/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Tổ 1, Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Nhung

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MTV NGỌC TÂM PHÁT

Mã số thuế: 4001138833

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 01/03/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tâm

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÂM VIỆT NAM

Mã số thuế: 4001137653

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 01/02/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Linh, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Nam

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 4001137082

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 25/01/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Nam, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Diệm

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VẬN TẢI KHANG TÍN PHÁT

Mã số thuế: 4001122424

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 27/09/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Nam, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mỹ Quỳnh

Điện thoại: Xem chi tiết



CÔNG TY TNHH THANH BI�NH QUA�NG NAM

Mã số thuế: 4001122294

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 25/09/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Trà Nam, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: PhaÊM Cao Thă�Ng

Điện thoại: Xem chi tiết


BƯU ĐIỆN HUYỆN NAM TRÀ MY - BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4000479220-011

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 15/08/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Sâm Quảng Nam

Mã số thuế: 4001117576

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 01/08/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 2- Xã Trà Mai- Huyện Nam Trà My- Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Trần Thị Anh Đào

Điện thoại: N/A


CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NGỌC LINH

Mã số thuế: 4001116639

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 23/07/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Nam, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: HOÀNG NGỌC DUY

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Xuân Hiền

Mã số thuế: 4001115515

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 11/07/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 2- Xã Trà Mai- Huyện Nam Trà My- Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hiền

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Phát Triển Dược Liệu Quảng Nam

Mã số thuế: 4001115635

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 10/07/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 4- Xã Trà Tập- Huyện Nam Trà My- Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Phạm Bá Thắng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Hải Long Thương

Mã số thuế: 4001115385

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 10/07/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 3- Xã Trà Cang- Huyện Nam Trà My- Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Thương

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Ngọc Linh

Mã số thuế: 4001114303

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 28/06/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1- Xã Trà Mai- Huyện Nam Trà My- Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Trương Quốc Việt

Điện thoại: N/A


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRỰC HUY

Mã số thuế: 0401370914-001

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 24/05/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trực

Điện thoại: Xem chi tiết


Tuyển dụng công ty Huyện Nam Trà My Quảng Nam Liên quan

Tuyển dụng Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Tân Phượng Hoa

,

Tuyển dụng Chi Nhánh DNTN Ngọc Chiến Khách Sạn Ngọc Minh Số 2

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại Nguyên Khôi

,

Tuyển dụng Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Hoàng Long

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Lâm Hà

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Ngọc Thủy

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Và Dịch Vụ Thiên Bình Nguyên

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Hường Tân

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tin Học Tech Tỉnh Điện Biên

,

Tuyển dụng UBND Xã Phú Điền

,

Tuyển dụng Chi Nhánh 2 - Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất May Mặc Phú Khang

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Dựng-Thương Mại Tổng Hợp Trường Vỹ Gia Lai

,

Tuyển dụng Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu Việt Sinh

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần thương mại Anh Tuấn

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nội Dung Số Truyền Hình Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Hải Đăng Châu á

,

Tuyển dụng UBND huyện Đức Thọ

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Hoàng Ngân

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần thương mại vận tải An Trung

,

Tuyển dụng Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Rồng Bay - Hải Phòng

,

Tuyển dụng Chi Nhánh DNTN Khang Duy 2

,

Tuyển dụng Phòng Tài chính kế hoạch huyện ĐăkHà

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Nam Trí Việt

,

Tuyển dụng DNTN vận tải thuỷ Huy Hùng

,

Tuyển dụng Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp TN Quý Nguyệt

,

Tuyển dụng Hợp tác xã dịch vụ NN & điện năng Thạch vỹ

,

Tuyển dụng Chi nhánh Công ty thương mại dịch vụ Đà Nẵng tại Quảng Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH 1 Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Hoành Sơn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Chế Biến GLUTIN BRILLIANT Việt Nam

,

Tuyển dụng Trường Tiểu học Xã Hồi Xuân

,

Tuyển dụng DNTN Phương Trinh

,

Tuyển dụng Đội Thuế Số 1 - xã Nà Hẩu

,

Tuyển dụng Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Huy Phát

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp TN Thương Mại Dịch Vụ Triều Hồ

,

Tuyển dụng Cty TNHH MTV Du Thành

,

Tuyển dụng Cty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Giấc Mơ

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dich Vụ Vận Tải Biển Phước Thạnh

,

Tuyển dụng Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Thương Mại Phước Thịnh

,

Tuyển dụng Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Siêu Thị Big C An Lạc(NTNN)

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thực Phẩm Lan Nhi

,

Tuyển dụng Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Flow

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Giáo Dục Toàn Diện Trí Tuệ Việt

,

Tuyển dụng Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Trung Thiên

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại Du Lịch Sa Mon

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Thủ Đức - Công Ty TNHH Hóa Chất Sài Thành

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Traluco

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bảo Thái

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Thành Diệu Gia

,
Loading...