Tuyển dụng công ty Huyện Phước Sơn Quảng Nam

Tìm thấy 233 kết quả (0.0028 giây)


MST CÔNG TY TNHH MTV HÀ THẮNG

Mã số thuế: 4001149183

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 11/06/2018 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Khâm Đức, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Công ty TNHH MTV Hà Thắng

Điện thoại: N/A


MST CÔNG TRƯỜNG XDCT 567

Mã số thuế: 4001149176

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 11/06/2018 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Hồ Chí Minh, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Công trường XDCT 567

Điện thoại: N/A


MST CỬA HÀNG LƯƠNG THỰC PHƯỚC SƠN

Mã số thuế: 4001149169

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 11/06/2018 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Cửa hàng lương thực Phước Sơn

Điện thoại: N/A


MST HIỆU SÁCH PHƯỚC SƠN

Mã số thuế: 4001148729

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 06/06/2018 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Phước Sơn, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Hiệu sách Phước Sơn

Điện thoại: N/ACÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN TÂN MINH NHẬT

Mã số thuế: 4001148158

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 31/05/2018 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: 19 Đinh Tiên Hoàng, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Giám

Điện thoại: Xem chi tiết


TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN PHƯỚC SƠN

Mã số thuế: 4001145365

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 06/05/2018 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 48 Hồ Chí Minh,, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Long

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOÀNG TIẾN

Mã số thuế: 4001142780

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 10/04/2018 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: 17 Phạm Văn Đồng, Khối 5, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Lê Công Kiên

Điện thoại: Xem chi tiết


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC THÀNH

Mã số thuế: 4001141554

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 29/03/2018 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn 4B, Xã Phước Thành, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Qua

Điện thoại: N/A


TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HUYỆN PHƯỚC SƠN

Mã số thuế: 4001141346

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 27/03/2018 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 29 Hồ Chí Minh, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đinh Thúy Mai

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHƯỚC LỘC

Mã số thuế: 4001137780

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 05/02/2018 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn 5B, Xã Phước Lộc, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Võ Văn Ba

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY LẮP ĐIỆN ĐĂXSA

Mã số thuế: 4001137413

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 30/01/2018 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Phước Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Phan Văn Kiên

Điện thoại: Xem chi tiết


TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC CHÁNH

Mã số thuế: 4001135409

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 11/01/2018 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Phước Chánh, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Lê Văn Phước

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯỚC THÀNH

Mã số thuế: 4001135374

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 10/01/2018 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn 4B, Xã Phước Thành, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mẫu

Điện thoại: N/ATRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯỚC LỘC

Mã số thuế: 4001135180

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 10/01/2018 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn 5B, Xã Phước Lộc, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Trần Đình Ngộ

Điện thoại: N/A


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC MỸ

Mã số thuế: 4001126852

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 19/11/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Phước Mỹ, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Hồ Văn Bê

Điện thoại: N/A


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC ĐỨC

Mã số thuế: 4001126845

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 19/11/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Phước Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Đông

Điện thoại: N/A


HẠT KIỂM LÂM PHƯỚC SƠN - HIỆP ĐỨC

Mã số thuế: 4001124823

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 23/10/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp (Thôn 9), Xã Phước Hiệp, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Trần Văn Thu

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG LÂM THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 4001124527

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 19/10/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: 60 Quang Trung, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Trần Nguyễn Tấn Thịnh

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH HẬU TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 4001123851

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 15/10/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: 33 Nguyễn Văn Linh, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Lại Văn Lâm

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUÝ NHI

Mã số thuế: 4001122417

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 27/09/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Khối 2A, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Bùi Thế Quyết

Điện thoại: Xem chi tiết


BƯU ĐIỆN HUYỆN PHƯỚC SƠN - BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4000479220-013

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 15/08/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: 45 đường Hồ Chí MInh, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đào Thị Hồng Anh

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HUY ĐẠI

Mã số thuế: 4001116815

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 24/07/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 38 Nguyễn Chí Thanh, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Giang Hải

Điện thoại: Xem chi tiết


Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phúc Gia Khang

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tin Học Khải Nguyên

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhân Quỳnh Phát

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Hải - Dầu Khí Hưng Thái Tại Bến Tre

,

Tuyển dụng Hợp Tác Xã Nông Nghiệp, Dịch Vụ ,Thương Mai Đại Lộc

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng Sơn Bình Nguyên

,

Tuyển dụng Trường Đại Học Quang Trung

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Trạm Xăng Dầu Hoàng Trọng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Gia Hào

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Thương Mại Hòa Lương

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Khởi Thiên

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Điện Tử Tin Học Hoàng Khánh Linh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ á Vương

,

Tuyển dụng Hợp Tác Xã Độc Lập

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Liên Vũ Nghĩa

,

Tuyển dụng Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Lựa Chọn Hoàn Hảo Tại Đồng Nai

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lê Gia Phát

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Rượu Bia Việt Nam

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Thịnh An

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Phan Phúc Anh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Đức Minh

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Quang Minh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Thiên Lộc-Chi Nhánh Hà Nội

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thiết Kế Cảnh Quan Koiscape

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Sự Kiện Cm Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đức Vượng

,

Tuyển dụng Văn Phòng Đại Diện Tổng Công Ty CP Khoáng Sản Và Công Nghiệp Đại Trường Phát

,

Tuyển dụng Ban Quản Lý Các Dự án Đầu Tư Và Xây Dựng - Ngành Lao Động Thương Binh Và Xã Hội

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Thông Xanh Phú Quốc

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Bích

,

Tuyển dụng Trạm Y Tế Xã Tân Phú Huyện Đức Hòa

,

Tuyển dụng Nhà hàng Sao biển 2

,

Tuyển dụng Văn phòng UBND TP vinh

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Ngọc Châu Mười

,

Tuyển dụng Cửa Hàng Nhị Quí

,

Tuyển dụng Bưu điện huyện Đông Hưng- Bưu điện tỉnh Thái Bình

,

Tuyển dụng HTX Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Mỹ Hòa

,

Tuyển dụng Doanh nghiệp tư nhân Thanh Trí

,

Tuyển dụng Cty TNHH Giải Pháp Kết Nối Toàn Cầu

,

Tuyển dụng Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tuyết Trinh

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Bảo Thiên Long

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Idatasafe

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Hoàng Anh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại May Mặc Hưng Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Vi Tính Kiến Quang

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Kỹ Thuật Đăng Hưng Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Autogrill VFS F&B (NTNN)

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Huy Phát - Cửa Hàng Đức Sang

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Nummus Sài Gòn Entertaiment Group Corp

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ducksan Vina (NTNN)

,
Loading...