Tuyển dụng công ty Huyện Phước Sơn Quảng Nam

Tìm thấy 233 kết quả (0.0209 giây)


MST CÔNG TY TNHH MTV HÀ THẮNG

Mã số thuế: 4001149183

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 11/06/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khâm Đức, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Công ty TNHH MTV Hà Thắng

Điện thoại: N/A


MST CÔNG TRƯỜNG XDCT 567

Mã số thuế: 4001149176

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 11/06/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Hồ Chí Minh, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Công trường XDCT 567

Điện thoại: N/A


MST CỬA HÀNG LƯƠNG THỰC PHƯỚC SƠN

Mã số thuế: 4001149169

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 11/06/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Cửa hàng lương thực Phước Sơn

Điện thoại: N/A


MST HIỆU SÁCH PHƯỚC SƠN

Mã số thuế: 4001148729

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 06/06/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Phước Sơn, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Hiệu sách Phước Sơn

Điện thoại: N/ACÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN TÂN MINH NHẬT

Mã số thuế: 4001148158

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 31/05/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 19 Đinh Tiên Hoàng, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Giám

Điện thoại: Xem chi tiết


TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN PHƯỚC SƠN

Mã số thuế: 4001145365

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 06/05/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Số 48 Hồ Chí Minh,, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Long

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOÀNG TIẾN

Mã số thuế: 4001142780

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 10/04/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 17 Phạm Văn Đồng, Khối 5, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Lê Công Kiên

Điện thoại: Xem chi tiết


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC THÀNH

Mã số thuế: 4001141554

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 29/03/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 4B, Xã Phước Thành, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Qua

Điện thoại: N/A


TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HUYỆN PHƯỚC SƠN

Mã số thuế: 4001141346

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 27/03/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Số 29 Hồ Chí Minh, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đinh Thúy Mai

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHƯỚC LỘC

Mã số thuế: 4001137780

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 05/02/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 5B, Xã Phước Lộc, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Võ Văn Ba

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY LẮP ĐIỆN ĐĂXSA

Mã số thuế: 4001137413

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 30/01/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Phước Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Phan Văn Kiên

Điện thoại: Xem chi tiết


TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC CHÁNH

Mã số thuế: 4001135409

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 11/01/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Phước Chánh, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Lê Văn Phước

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯỚC THÀNH

Mã số thuế: 4001135374

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 10/01/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 4B, Xã Phước Thành, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mẫu

Điện thoại: N/ATRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯỚC LỘC

Mã số thuế: 4001135180

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 10/01/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 5B, Xã Phước Lộc, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Trần Đình Ngộ

Điện thoại: N/A


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC MỸ

Mã số thuế: 4001126852

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 19/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Phước Mỹ, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Hồ Văn Bê

Điện thoại: N/A


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC ĐỨC

Mã số thuế: 4001126845

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 19/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Phước Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Đông

Điện thoại: N/A


HẠT KIỂM LÂM PHƯỚC SƠN - HIỆP ĐỨC

Mã số thuế: 4001124823

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 23/10/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp (Thôn 9), Xã Phước Hiệp, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Trần Văn Thu

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG LÂM THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 4001124527

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 19/10/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 60 Quang Trung, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Trần Nguyễn Tấn Thịnh

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH HẬU TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 4001123851

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 15/10/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: 33 Nguyễn Văn Linh, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Lại Văn Lâm

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUÝ NHI

Mã số thuế: 4001122417

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 27/09/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Khối 2A, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Bùi Thế Quyết

Điện thoại: Xem chi tiết


BƯU ĐIỆN HUYỆN PHƯỚC SƠN - BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4000479220-013

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 15/08/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: 45 đường Hồ Chí MInh, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đào Thị Hồng Anh

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HUY ĐẠI

Mã số thuế: 4001116815

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 24/07/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 38 Nguyễn Chí Thanh, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Giang Hải

Điện thoại: Xem chi tiết


Tuyển dụng Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Việt Nguyên

,

Tuyển dụng Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Quý Thịnh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Công Nghệ Cực Tím

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Marksys Việt Nam- Chi Nhánh Bắc Ninh

,

Tuyển dụng Trạm xăng dầu Phú Khương

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Hòa Hiền

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Tiếp Vận Lb

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Nhạc Khí

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Tín Thành

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Nhung Thịnh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Minh ánh Tỉnh Điện Biên

,

Tuyển dụng DNTN Kim Rậm

,

Tuyển dụng Công ty CP thương mại và đầu tư Trần Gia

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Duy Thành

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Dựng Sản Xuất Thương Mại Minh Phúc

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Anh Nghĩa

,

Tuyển dụng Công ty TNHH đá đông nguyên

,

Tuyển dụng Phó Thị Kim Loan

,

Tuyển dụng Trung tâm y tế huyện Mỹ Đức

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần xây dựng và phát triển Hà Khoa

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Xây Dựng Năm Sao

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Khang Phát

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kỹ Thuật Thương Mại Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Y Tế Phúc Bình

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Hoa Sơn Sh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Vinh Phú

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Đăng Hoàng Anh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Mtv Đường Tấn Phát

,

Tuyển dụng Công ty TNHH một thành viên Đức Huy

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Bảo Thịnh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Thành Công Mô Tô

,

Tuyển dụng Công ty TNHH một thành viên Quản lý Đường sắt Thuận Hải

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Hà Đức Ngãi

,

Tuyển dụng Trường trung học cơ sở Trần Quốc Toản Thành Phố Uông Bí

,

Tuyển dụng Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Trãi

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hằng Thắng

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Nước Giải Khát Tiền Giang

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Tuấn Lộc

,

Tuyển dụng Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiền Triết

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Dựng-Thương Mại-Dịch Vụ Tín Nghĩa Xuyên Mộc

,

Tuyển dụng Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Linh Ân

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sopvi

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Chỉ May Hiệp Thành

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Hoàng Phan

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Linewind Saigon

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Kit & Cher

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Nhà Sum

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Thiên Nghi

,
Loading...