Tuyển dụng công ty Huyện Phước Sơn Quảng Nam

Tìm thấy 233 kết quả (0.0013 giây)


MST CÔNG TY TNHH MTV HÀ THẮNG

Mã số thuế: 4001149183

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 11/06/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khâm Đức, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Công ty TNHH MTV Hà Thắng

Điện thoại: N/A


MST CÔNG TRƯỜNG XDCT 567

Mã số thuế: 4001149176

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 11/06/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Hồ Chí Minh, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Công trường XDCT 567

Điện thoại: N/A


MST CỬA HÀNG LƯƠNG THỰC PHƯỚC SƠN

Mã số thuế: 4001149169

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 11/06/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Cửa hàng lương thực Phước Sơn

Điện thoại: N/A


MST HIỆU SÁCH PHƯỚC SƠN

Mã số thuế: 4001148729

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 06/06/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Phước Sơn, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Hiệu sách Phước Sơn

Điện thoại: N/ACÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN TÂN MINH NHẬT

Mã số thuế: 4001148158

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 31/05/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 19 Đinh Tiên Hoàng, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Giám

Điện thoại: Xem chi tiết


TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN PHƯỚC SƠN

Mã số thuế: 4001145365

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 06/05/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Số 48 Hồ Chí Minh,, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Long

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOÀNG TIẾN

Mã số thuế: 4001142780

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 10/04/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 17 Phạm Văn Đồng, Khối 5, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Lê Công Kiên

Điện thoại: Xem chi tiết


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC THÀNH

Mã số thuế: 4001141554

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 29/03/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 4B, Xã Phước Thành, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Qua

Điện thoại: N/A


TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HUYỆN PHƯỚC SƠN

Mã số thuế: 4001141346

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 27/03/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Số 29 Hồ Chí Minh, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đinh Thúy Mai

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHƯỚC LỘC

Mã số thuế: 4001137780

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 05/02/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 5B, Xã Phước Lộc, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Võ Văn Ba

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY LẮP ĐIỆN ĐĂXSA

Mã số thuế: 4001137413

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 30/01/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Phước Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Phan Văn Kiên

Điện thoại: Xem chi tiết


TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC CHÁNH

Mã số thuế: 4001135409

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 11/01/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Phước Chánh, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Lê Văn Phước

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯỚC THÀNH

Mã số thuế: 4001135374

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 10/01/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 4B, Xã Phước Thành, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mẫu

Điện thoại: N/ATRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯỚC LỘC

Mã số thuế: 4001135180

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 10/01/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 5B, Xã Phước Lộc, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Trần Đình Ngộ

Điện thoại: N/A


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC MỸ

Mã số thuế: 4001126852

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 19/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Phước Mỹ, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Hồ Văn Bê

Điện thoại: N/A


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC ĐỨC

Mã số thuế: 4001126845

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 19/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Phước Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Đông

Điện thoại: N/A


HẠT KIỂM LÂM PHƯỚC SƠN - HIỆP ĐỨC

Mã số thuế: 4001124823

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 23/10/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp (Thôn 9), Xã Phước Hiệp, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Trần Văn Thu

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG LÂM THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 4001124527

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 19/10/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 60 Quang Trung, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Trần Nguyễn Tấn Thịnh

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH HẬU TRƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 4001123851

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 15/10/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 33 Nguyễn Văn Linh, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Lại Văn Lâm

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUÝ NHI

Mã số thuế: 4001122417

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 27/09/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khối 2A, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Bùi Thế Quyết

Điện thoại: Xem chi tiết


BƯU ĐIỆN HUYỆN PHƯỚC SƠN - BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4000479220-013

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 15/08/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 45 đường Hồ Chí MInh, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Đào Thị Hồng Anh

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HUY ĐẠI

Mã số thuế: 4001116815

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 24/07/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Số 38 Nguyễn Chí Thanh, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Giang Hải

Điện thoại: Xem chi tiết


Tuyển dụng Công Ty TNHH Long Nghi

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Quốc Minh

,

Tuyển dụng Cty TNHH Tư Vấn Kinh Doanh TM DV Xây Dựng Tân Đại Hồng

,

Tuyển dụng VPĐD Veit GMBH Tại TPHCM

,

Tuyển dụng Cty TNHH Giải Pháp Mỹ Sơn

,

Tuyển dụng DNTN Thu An

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại 172

,

Tuyển dụng Công Ty CP Sbi

,

Tuyển dụng Chi nhánh DNTN Dũng Nhạn

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Sân Bóng Đá Minh Thành

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xuyên Mekong

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Phát Tài

,

Tuyển dụng Phòng kinh tế Q Thanh Khê

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Lê Ngọc Yến

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Kim Building

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Bình Nam Phát

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Lâm Siêu

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Giang An Điện Biên

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhất Hùng Gia Lai

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Dựng Và Nội Thất Phúc Lợi

,

Tuyển dụng Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch hồng hà nội

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Thủ Đô Hà Nội

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Đa Dịch Vụ Hmp

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Thương Mại Tuấn Hà

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Max Quốc Tế

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Kinh Doanh Và Phát Triển Hùng Minh

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Tư Vấn Giáo Dục Hoàng Phát

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Xây Dựng Và Thương Mại Thủ Đô

,

Tuyển dụng Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Tâm

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Đức Tuyến

,

Tuyển dụng Phòng Nội Vụ TXHà Tiên

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Phước

,

Tuyển dụng DNTN Vận Tải Thuỷ Bộ Tân Sinh

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần cơ khí Hoàng Hà

,

Tuyển dụng UBND xã Nghinh Tường

,

Tuyển dụng Cửa hàng xăng dầu Tây Hồ

,

Tuyển dụng Công ty TNHH dịch vụ và thương mại in - quảng cáo Gia Long

,

Tuyển dụng Phòng Tài nguyên và môi trường Yên lạc

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Quảng Cáo Triệu Hùng

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Vị Hoàng

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Điện Tử Khải Hoàn

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Đạt Thành

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Nhà Đại Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Vertical Studio

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Dịch Vụ Giao Nhận An Khang

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản Cali

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Duy Nguyễn

,

Tuyển dụng CôNG TY TNHH GIảI PHáP CôNG NGHệ KHảI PHáT

,
Loading...