Tuyển dụng công ty Huyện Sơn Dương Tuyên Quang

Tìm thấy 581 kết quả (0.0028 giây)


CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM SẠCH THANH BÌNH

Mã số thuế: 5000848462

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 08/03/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Khuân Tâm, Xã Lương Thiện, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Bình

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ HỢP HÒA

Mã số thuế: 5000848328

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 25/02/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đồng Phai, Xã Hợp Hòa, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Triệu Văn Duy

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VẬN TẢI THÁI BÌNH

Mã số thuế: 5000848134

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 31/01/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đồng Dài, Xã Thượng ấm, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Bình

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN HÒA (NỘP THUẾ THAY CHO NHÀ THẦU HONEYWELL PTE LTD, SINGAPORE)

Mã số thuế: 5000848102

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 25/01/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn An Hòa, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Đặng Đình Hải

Điện thoại: Xem chi tiếtCÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HUYỀN LINH

Mã số thuế: 5000847772

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 15/01/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn An Lịch, Xã Đông Lợi, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ CHỢ ĐÔNG THỌ

Mã số thuế: 5000847638

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 11/01/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Trai, Xã Đông Thọ, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Chu Quốc Tảo

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN HÒA (NỘP THUẾ THAY CHO NHÀ THẦU PTTRUBA JAGA CITA)

Mã số thuế: 5000847331

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 10/01/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn An Hòa, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Anh

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ CHỢ NINH LAI

Mã số thuế: 5000846909

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 07/01/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Ninh Thuận, Xã Ninh Lai, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyền

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN DÂY THỊ TRẤN SƠN DƯƠNG

Mã số thuế: 5000846306

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 25/12/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Tổ DP Măng Ngọt, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Tống Văn Châu

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ QUANG TIẾN

Mã số thuế: 5000846137

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 21/12/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đồng Phai, Xã Hợp Hòa, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Quang

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI SƠN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 5000845736

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 19/12/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Tổ dân phố Quyết Thắng, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Lê Văn Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ CHỢ TRUNG YÊN

Mã số thuế: 5000845655

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 17/12/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Quan Hạ, Xã Trung Yên, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Đào Văn Đoan

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG THÀNH VINH

Mã số thuế: 5000844700

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 29/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đồng Bèn 1, Xã Thượng ấm, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Lương Quang Hiển

Điện thoại: Xem chi tiếtHỢP TÁC XÃ CHỢ THẮNG THÀNH TAM ĐA

Mã số thuế: 5000844556

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 26/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Tam Đa, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Thắng

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ CHỢ HÙNG CƯỜNG VĂN PHÚ

Mã số thuế: 5000844549

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 26/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đồng Mụng, Xã Văn Phú, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN HÒA (NỘP THUẾ THAY CHO NHÀ THẦU CAPITAL CONSULTING INTERNATIONNA LTD)

Mã số thuế: 5000844517

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 22/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn An Hòa, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 5000844524

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 22/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Minh Thanh, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ THUẬT TRẦN HOÀN

Mã số thuế: 5000844436

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 19/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Tổ dân phố Cơ Quan, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Trần Văn Hoàn

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ CHỢ VĂN MINH ĐỒNG QUÝ

Mã số thuế: 5000844411

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 16/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đồng Cảy, Xã Đồng Quý, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Hoàng Tiến Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP HỢP THÀNH

Mã số thuế: 5000844179

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 13/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Trầm, Xã Hợp Thành, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Trần Đình Thi

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP VĂN PHÚ

Mã số thuế: 5000844059

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 08/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đồng Mụng, Xã Văn Phú, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chất

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP ĐỒNG QUÝ

Mã số thuế: 5000844027

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 08/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đồng Cảy, Xã Đồng Quý, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Trần Hữu Sông

Điện thoại: Xem chi tiết


Tuyển dụng Cty TNHH TPH

,

Tuyển dụng DNTN Vân Thành Phú

,

Tuyển dụng Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Đại Thành á

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tm & Dv Thăng Tiến

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH GF Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Tai Gia Li

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Miền Tây Đại An

,

Tuyển dụng Trường Mẫu Giáo Hoa Sen

,

Tuyển dụng Công ty TNHH truyền thông Vũ

,

Tuyển dụng Công ty CP đầu tư và phát triển thương mại Việt Trung

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Haru

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Fix

,

Tuyển dụng Ngân hàng Industrial and Commercial Bank of China Limited- Chi nhánh Thành phố Hà Nội

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Nhà Hàng Vạn Bảo

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Công Nghệ Và Thiết Bị Máy Ctc

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thiết Kế Sáng Tạo Pigworkshop

,

Tuyển dụng Công ty trách nhiệm hữu hạn HI-LEX Việt Nam

,

Tuyển dụng Trường THCS Phú Dương

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đức Thịnh Long Hưng

,

Tuyển dụng CôNG TY TNHH VậN TảI Và XâY DựNG CườNG MINH

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Đũng

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Lý Thành Thái

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Một thành viên Dieuly

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Tuyết Hương

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Viễn Thông Trường An

,

Tuyển dụng ủy ban nhân dân xã Tân Sơn

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Trường Học Nghệ An

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lâm Nghiệp Nguyên Phương

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Đại Việt

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thiện Trang

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Xếp Dỡ Và Phát Triển Miền Đông

,

Tuyển dụng UBND Xã Nghĩa Dõng

,

Tuyển dụng Chi Nhánh 3 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Trường Khang

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Vlxd Hằng Hưng Thịnh

,

Tuyển dụng Chi Nhánh 4 CTy TNHH CB Nông Sản Thực Phẩm XK Tân An

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Bamers Global

,

Tuyển dụng Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Linh phú

,

Tuyển dụng Hội người mù huyện Đông Hưng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Ghi âm Quốc Tế

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Trang Trí Nội Thất An Huy - Cà Phê Harmony

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Nghiệp Vụ Kỹ Năng Khơi Nguồn Thành Công

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hà Nội Mạng Lưới Giáo Dục Toàn Cầu

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Lai Kim Thành

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Cosmos Việt Nam

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thiết Bị Điện Đông Nam á

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ In Vĩnh Lộc Phát

,

Tuyển dụng Công Ty Giống Cây Trồng Thành Phố Hồ chí Minh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Trương Thịnh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Sản Xuất Cơ Khí Nam Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Ttnt Bđs Quốc Tế Phương Nghi

,
Loading...