Tuyển dụng công ty Huyện Sơn Dương Tuyên Quang

Tìm thấy 581 kết quả (0.0026 giây)


CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM SẠCH THANH BÌNH

Mã số thuế: 5000848462

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 08/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Khuân Tâm, Xã Lương Thiện, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Bình

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ HỢP HÒA

Mã số thuế: 5000848328

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 25/02/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Đồng Phai, Xã Hợp Hòa, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Triệu Văn Duy

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VẬN TẢI THÁI BÌNH

Mã số thuế: 5000848134

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 31/01/2018 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Đồng Dài, Xã Thượng ấm, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Bình

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN HÒA (NỘP THUẾ THAY CHO NHÀ THẦU HONEYWELL PTE LTD, SINGAPORE)

Mã số thuế: 5000848102

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 25/01/2018 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Thôn An Hòa, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Đặng Đình Hải

Điện thoại: Xem chi tiếtCÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HUYỀN LINH

Mã số thuế: 5000847772

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 15/01/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn An Lịch, Xã Đông Lợi, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ CHỢ ĐÔNG THỌ

Mã số thuế: 5000847638

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 11/01/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Trai, Xã Đông Thọ, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Chu Quốc Tảo

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN HÒA (NỘP THUẾ THAY CHO NHÀ THẦU PTTRUBA JAGA CITA)

Mã số thuế: 5000847331

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 10/01/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn An Hòa, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Anh

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ CHỢ NINH LAI

Mã số thuế: 5000846909

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 07/01/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Ninh Thuận, Xã Ninh Lai, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyền

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN DÂY THỊ TRẤN SƠN DƯƠNG

Mã số thuế: 5000846306

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 25/12/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Tổ DP Măng Ngọt, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Tống Văn Châu

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ QUANG TIẾN

Mã số thuế: 5000846137

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 21/12/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đồng Phai, Xã Hợp Hòa, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Quang

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI SƠN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 5000845736

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 19/12/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Tổ dân phố Quyết Thắng, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Lê Văn Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ CHỢ TRUNG YÊN

Mã số thuế: 5000845655

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 17/12/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Quan Hạ, Xã Trung Yên, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Đào Văn Đoan

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG THÀNH VINH

Mã số thuế: 5000844700

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 29/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đồng Bèn 1, Xã Thượng ấm, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Lương Quang Hiển

Điện thoại: Xem chi tiếtHỢP TÁC XÃ CHỢ THẮNG THÀNH TAM ĐA

Mã số thuế: 5000844556

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 26/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Tam Đa, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Thắng

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ CHỢ HÙNG CƯỜNG VĂN PHÚ

Mã số thuế: 5000844549

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 26/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đồng Mụng, Xã Văn Phú, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN HÒA (NỘP THUẾ THAY CHO NHÀ THẦU CAPITAL CONSULTING INTERNATIONNA LTD)

Mã số thuế: 5000844517

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 22/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn An Hòa, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 5000844524

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 22/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Minh Thanh, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ THUẬT TRẦN HOÀN

Mã số thuế: 5000844436

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 19/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Tổ dân phố Cơ Quan, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Trần Văn Hoàn

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ CHỢ VĂN MINH ĐỒNG QUÝ

Mã số thuế: 5000844411

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 16/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đồng Cảy, Xã Đồng Quý, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Hoàng Tiến Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP HỢP THÀNH

Mã số thuế: 5000844179

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 13/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Trầm, Xã Hợp Thành, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Trần Đình Thi

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP VĂN PHÚ

Mã số thuế: 5000844059

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 08/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đồng Mụng, Xã Văn Phú, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chất

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP ĐỒNG QUÝ

Mã số thuế: 5000844027

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 08/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đồng Cảy, Xã Đồng Quý, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Trần Hữu Sông

Điện thoại: Xem chi tiết


Tuyển dụng Cty TNHH Hoàng Hoa

,

Tuyển dụng Cty TNHH La Mót

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Quốc Tế Thảo Nguyên

,

Tuyển dụng Chi nhánh công ty nhựa Việt Nam tại tỉnh Bắc Giang

,

Tuyển dụng CôNG TY TNHH VIETNAM SUNERGY

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Minh Tùng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Trainco Bình Định

,

Tuyển dụng DNTN Huy Hường

,

Tuyển dụng Hội Cựu Chiến Binh Quận Ninh Kiều

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Nomura Motors

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Môi Trường Xanh Long Thiên Hoàng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Phước Thịnh Khang

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Cát Tân Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Ngọc Thời Đại

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Nam Truyền

,

Tuyển dụng Trường TH-THCS Kim Đồng

,

Tuyển dụng Công ty TNHH thương mại tổng hợp Lê Thái

,

Tuyển dụng Chi nhánh công ty TNHH WIPRO UNZA Việt Nam tại Hà Nội

,

Tuyển dụng Công Ty CP Đông Thụy Anh

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Tổng Hợp Thái Sơn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Nhật Minh

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Gia Đình Vàng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Điện Thanh Hằng

,

Tuyển dụng Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Hà An

,

Tuyển dụng Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại & thiết bị phụ tùng Tân Thành Đức

,

Tuyển dụng DNTN Trần Văn Tốt

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Trường Thành Kiên Giang

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Thế Giới Tại Kiên Giang

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Việt Đoàn

,

Tuyển dụng Tiệm Bánh Hoan Hỷ

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Tuấn Hưng Long An

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đóng Tàu An Lộc

,

Tuyển dụng Hội chữ thập đỏ Huyện Điện bàn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Minh Thịnh

,

Tuyển dụng Hợp Tác Xã Dịch Vụ Cung ứng Điện Xã Phổ Thạnh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Dương Thuận Phát

,

Tuyển dụng Công ty TNHH POULI Việt Nam(VALUABLE DEVELOPMENTS LTD)

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đức Tâm Việt

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhất Thống

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Nam Vương

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Mai

,

Tuyển dụng Văn phòng HĐND và UBND huyện Yên Bình

,

Tuyển dụng xã Phúc Sơn - Vãng lai

,

Tuyển dụng Cty TNHH Đầu Tư Thương Mại Hòa Bình

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Nhựa Nam Việt

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Thuận Thành QH

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hạnh Ngân

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Cho Thuê Xe Xích Lô Thiên Sử

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Thương Mại Đại Hoàn Mỹ

,

Tuyển dụng VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH THẩM ĐịNH GIá ĐộC LậP TạI THị Xã ĐồNG XOàI

,
Loading...