Tuyển dụng công ty Huyện Sơn Dương Tuyên Quang

Tìm thấy 581 kết quả (0.0016 giây)


CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM SẠCH THANH BÌNH

Mã số thuế: 5000848462

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 08/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Khuân Tâm, Xã Lương Thiện, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Bình

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ HỢP HÒA

Mã số thuế: 5000848328

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 25/02/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Đồng Phai, Xã Hợp Hòa, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Triệu Văn Duy

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VẬN TẢI THÁI BÌNH

Mã số thuế: 5000848134

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 31/01/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Đồng Dài, Xã Thượng ấm, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Bình

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN HÒA (NỘP THUẾ THAY CHO NHÀ THẦU HONEYWELL PTE LTD, SINGAPORE)

Mã số thuế: 5000848102

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 25/01/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Thôn An Hòa, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Đặng Đình Hải

Điện thoại: Xem chi tiếtCÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HUYỀN LINH

Mã số thuế: 5000847772

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 15/01/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Thôn An Lịch, Xã Đông Lợi, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ CHỢ ĐÔNG THỌ

Mã số thuế: 5000847638

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 11/01/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Đông Trai, Xã Đông Thọ, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Chu Quốc Tảo

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN HÒA (NỘP THUẾ THAY CHO NHÀ THẦU PTTRUBA JAGA CITA)

Mã số thuế: 5000847331

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 10/01/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Thôn An Hòa, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Anh

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ CHỢ NINH LAI

Mã số thuế: 5000846909

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 07/01/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Ninh Thuận, Xã Ninh Lai, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyền

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN DÂY THỊ TRẤN SƠN DƯƠNG

Mã số thuế: 5000846306

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 25/12/2017 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Tổ DP Măng Ngọt, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Tống Văn Châu

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ QUANG TIẾN

Mã số thuế: 5000846137

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 21/12/2017 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Đồng Phai, Xã Hợp Hòa, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Quang

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI SƠN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 5000845736

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 19/12/2017 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Tổ dân phố Quyết Thắng, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Lê Văn Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ CHỢ TRUNG YÊN

Mã số thuế: 5000845655

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 17/12/2017 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Quan Hạ, Xã Trung Yên, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Đào Văn Đoan

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG THÀNH VINH

Mã số thuế: 5000844700

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 29/11/2017 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Đồng Bèn 1, Xã Thượng ấm, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Lương Quang Hiển

Điện thoại: Xem chi tiếtHỢP TÁC XÃ CHỢ THẮNG THÀNH TAM ĐA

Mã số thuế: 5000844556

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 26/11/2017 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Tam Đa, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Thắng

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ CHỢ HÙNG CƯỜNG VĂN PHÚ

Mã số thuế: 5000844549

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 26/11/2017 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Đồng Mụng, Xã Văn Phú, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN HÒA (NỘP THUẾ THAY CHO NHÀ THẦU CAPITAL CONSULTING INTERNATIONNA LTD)

Mã số thuế: 5000844517

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 22/11/2017 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Thôn An Hòa, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 5000844524

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 22/11/2017 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Minh Thanh, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ THUẬT TRẦN HOÀN

Mã số thuế: 5000844436

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 19/11/2017 (Đã được 12 Tháng)

Địa chỉ: Tổ dân phố Cơ Quan, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Trần Văn Hoàn

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ CHỢ VĂN MINH ĐỒNG QUÝ

Mã số thuế: 5000844411

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 16/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đồng Cảy, Xã Đồng Quý, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Hoàng Tiến Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP HỢP THÀNH

Mã số thuế: 5000844179

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 13/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Trầm, Xã Hợp Thành, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Trần Đình Thi

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP VĂN PHÚ

Mã số thuế: 5000844059

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 08/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đồng Mụng, Xã Văn Phú, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chất

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP ĐỒNG QUÝ

Mã số thuế: 5000844027

Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang

Ngày thành lập: 08/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đồng Cảy, Xã Đồng Quý, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Đại diện pháp luật: Trần Hữu Sông

Điện thoại: Xem chi tiết


Tuyển dụng Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Đan Phượng

,

Tuyển dụng Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thu An

,

Tuyển dụng Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông Ân Bảo

,

Tuyển dụng Cty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Vũ Lê Huy

,

Tuyển dụng Chi nhánh Công ty TNHH Xây dựng điện TM Hoa Đăng

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Long Phước

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Thảo Hiền

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Phương Thảo

,

Tuyển dụng Hợp tác xã dịch vụ xếp dỡ hàng hóa Tam Thuận

,

Tuyển dụng Quỹ tín dụng Nhân dân Thành Đức

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sản xuất - xnk - thương mại -dịch vụ thiên hà

,

Tuyển dụng Công ty TNHH quảng cáo và giải trí Việt Nam

,

Tuyển dụng Công ty TNHH thương mại kỹ thuật Thuỵ Phương

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Minh Huyền Thăng Long

,

Tuyển dụng Công ty Luật TNHH Quang

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Quản Lý Tài Sản Hòa Phát

,

Tuyển dụng Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Phù Đổng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo Vệ Hà Nội

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thịnh Vượng Thạch Thất

,

Tuyển dụng Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp và Kinh Doanh Tổng Hợp Tân Thái

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Đại Dương Xanh Việt Nam

,

Tuyển dụng UBND xã Đậu liêu

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Ks Thuận Phong

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Anh Đào Hải Phòng

,

Tuyển dụng DNTN Khách sạn Bến Sông

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Mê Kông Green Kon Tum

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH VIVA VINA

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Truyền Thông Sức Sống Việt

,

Tuyển dụng HTX Vận tải đường bộ Xuân Lộc

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Thắng Lợi Cảnh Dương

,

Tuyển dụng Trung Tâm Dược phẩm số 9

,

Tuyển dụng Trường Trung học cơ sở Đô lương Huyện Đông hưng

,

Tuyển dụng Trạm Khuyến nông Như Thanh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hugo Lee

,

Tuyển dụng Văn Phòng Công Chứng Xuyên Mộc

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Chăm Sóc Sức Khỏe Hoa Sen

,

Tuyển dụng Văn Phòng Luật Sư Khang Việt

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Văn Tuấn

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Yesiwant Vietnam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thủ Đức

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Truyền Thông Hướng Việt

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sản Xuất Nhựa Sài Gòn

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (NTNN)

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Kỹ Thuật Nam Thuận Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Đại Minh Phong

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Blue Diamond Freight

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Tuấn Anh Trần

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đo Đạc Đc Quận 7

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Xuất Nhập Khẩu Hoàn Vũ

,
Loading...