Tuyển dụng công ty Huyện Tiểu Cần Trà Vinh

Tìm thấy 371 kết quả (0.0017 giây)


DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU PHƯỚC SANG

Mã số thuế: 2100637332

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 18/06/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: đường số 1, khóm 5, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Lê Phước Sang

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG MINH QUÂN

Mã số thuế: 2100638015

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 08/07/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Số 32/2, Khóm 2, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Nhàn

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC HỮU XUÂN

Mã số thuế: 2100637822

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 02/07/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: ấp Phú Thọ II, Xã Hiếu Trung, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Huỳnh Hữu Xuân

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINH SANG

Mã số thuế: 2100637607

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 25/06/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: ấp Tân Thành Đông, Xã Tân Hòa, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Sang

Điện thoại: Xem chi tiếtCÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THÀNH LỘC

Mã số thuế: 2100637413

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 21/06/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: ấp Ngã Tư 1, Xã Ngãi Hùng, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Đặng Phước Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÒNG NGỪA VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU HUYỆN TIỂU CẦN

Mã số thuế: 2100637170

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 12/06/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Phan Thị Vinh

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂN THÀNH

Mã số thuế: 2100636522

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 21/05/2018 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: ấp Nhơn Hòa, Xã Tân Hòa, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Dương Quốc Bảo

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH TM-DV-XD QUÂN HÀO

Mã số thuế: 2100635688

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 22/04/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: ấp Cầu Tre,, Xã Long Thới, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Diễm Thúy

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH HOÀNG TAM TIỂU CẦN

Mã số thuế: 2100634839

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 27/03/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình

Điện thoại: Xem chi tiết


DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU UY-HOÀNG

Mã số thuế: 2100634620

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 19/03/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Thạch Thị Sa Vion

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THUẬN HUY CHƯƠNG

Mã số thuế: 2100634490

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 15/03/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: ấp Đại Sư, Xã Tập Ngãi, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Đổ Tấn Huy

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TẬP NGÃI

Mã số thuế: 2100634532

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 18/03/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: ấp Lê Văn Quới, Xã Tập Ngãi, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Điệp

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÂY HẸ

Mã số thuế: 2100633458

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 01/02/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: ấp Cây Hẹ, Xã Phú Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Huỳnh Đăng Khoa

Điện thoại: Xem chi tiếtHỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HIẾU TỬ

Mã số thuế: 2100633289

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 24/01/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: ấp Tân Đại, Xã Hiếu Tử, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Dũng

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH THẠNH DUYÊN

Mã số thuế: 2100632944

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 15/01/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Mã số thuế: 0310777276-001

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 04/01/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: ấp Từ ô, Xã Hùng Hòa, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vui

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MRNHƯ

Mã số thuế: 2100632687

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 07/01/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: ấp Chợ, Xã Tân Hùng, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Em

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG-SẢN XUẤT HOÀNG PHÚ

Mã số thuế: 2100632704

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 08/01/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: ấp Cầu Tre, Xã Phú Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Kim Diêm

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NGÃI HÙNG

Mã số thuế: 2100632623

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 04/01/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: ấp Ngã Tư 1, Xã Ngãi Hùng, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Dương Văn Thol

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG THÀNH THÁI

Mã số thuế: 2100628105

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 12/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: ấp Chánh Hội A, Xã Ngãi Hùng, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Châu Đình Thái

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THẠNH TRUNG

Mã số thuế: 2100627863

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 08/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: ấp Phú Thọ 2, Xã Hiếu Trung, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Trương Hoài Hận

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DV THÀNH TÚ

Mã số thuế: 2100627341

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31/10/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: khóm 2, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Tú

Điện thoại: Xem chi tiết


Tuyển dụng Công Ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại Hạ Phong

,

Tuyển dụng Cty Cổ Phần Kinh Doanh Địa ốc Đất Toàn Cầu

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Minh Thông

,

Tuyển dụng Cty TNHH Tam Thành Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phú Xuân

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Công Nghệ Tiến Nam

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Trường Sơn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Anh Nghĩa

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Đồng Tuấn Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tặng Lộc

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Hải Trinh

,

Tuyển dụng Công ty TNHH một thành viên Ngọc Sương

,

Tuyển dụng TRườNG TIểU HọC KIM ĐồNG

,

Tuyển dụng Trường tiểu học xã Nàn Xỉn

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thương Mại Và Đầu Tư Thủ Đô

,

Tuyển dụng Công ty TNHH thương mại và đầu tư Hoàng Hoa

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Phân Tích Môi Trường

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Việt Nam Mới

,

Tuyển dụng Công ty Cổ phần TM Mạnh XUân

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thủy Quyền

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Và Dịch Vụ Tổng Hợp Phong Anh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Thanh Tú Cây Si

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Hoàng Gia Việt

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thời Trang Liveevil

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Thuận Thành Việt Hưng

,

Tuyển dụng Quỹ tín dụng nhân dân xã Chi Lăng Bắc

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cộng Đồng Vạn Xuân Hưng Yên

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Minh Đức

,

Tuyển dụng Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Sông Thao

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Nguyên Thanh

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Hải Phượng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sx & Tm Thép Phương Vũ- Chi Nhánh Tại Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc 2

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Điện Tử Tin Học Htc

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Khai phát khoa nghiên Hồng Hải

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Rose

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Vận Tải Và Nông Nghiệp Miền Đông

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên May Mặc Thiên An Phúc

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Ngọc Hải Châu

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Phượng Khánh

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Và Du Lịch Phước Tân

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thiết Bị Nâng Và Xây Dựng Việt

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Nghệ Thuật Điêu Khắc Văn Chương

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Nam Long

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Nhân Hợp

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hân Hân

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Uy Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Fansipan Vina

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Yên Định

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Nedo

,
Loading...