Tuyển dụng công ty Huyện Tu Mơ Rông Kon Tum

Tìm thấy 157 kết quả (0.0022 giây)


HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU HỮU CƠ TU MƠ RÔNG

Mã số thuế: 6101247501

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 19/07/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Đăk Kinh2, Xã Ngọk Lây, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Ngô Quang Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NGỌC LINH KON TUM

Mã số thuế: 6101247357

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 12/07/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Tu Bung, Xã Ngọk Lây, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Hồ Văn Tuệ

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ NÔNG , CÔNG NGHIỆP XANH TU MƠ RÔNG

Mã số thuế: 6101246970

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 05/07/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Chu Thị Minh Thảo

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG KIM HOÀN

Mã số thuế: 6101243698

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 27/03/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Vương Kim Hoàn

Điện thoại: Xem chi tiếtCÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MAÊI NÔNG NGHIÊÊP VA� DƯƠÊC LIÊÊU ĐÔ�NG XANH KON TUM

Mã số thuế: 6101241965

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 15/01/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Lộc Bông, Xã Ngọk Lây, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Phan Quang Công

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CP NGỌC LĨNH GROUPVN

Mã số thuế: 6101241002

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 28/12/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Ba Tu Ba, Xã Ngok Yêu, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Cảnh

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH HOÀNG HIẾU TU MƠ RÔNG

Mã số thuế: 6101237302

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 21/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quán

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DŨNG THÀNH DANH

Mã số thuế: 6101235961

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 17/10/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tu Mơ Rông, Xã Tu Mơ Rông, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Thân Đức Lưu

Điện thoại: Xem chi tiết


TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN TU MƠ RÔNG

Mã số thuế: 6101221461

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 12/02/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Lê Hồng Cảnh

Điện thoại: N/A


CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN TU MƠ RÔNG

Mã số thuế: 6101221214-005

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 09/02/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Phạm Lực

Điện thoại: N/A


HẠT KIỂM LÂM RỪNG PHÒNG HỘ TU MƠ RÔNG

Mã số thuế: 6101215330

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 15/12/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU NGỌC LÂY

Mã số thuế: 6101213460

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 02/11/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đăk Kinh 2, Xã Ngọk Lây, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Lương Đình Phi

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUÂN THANH KON TUM

Mã số thuế: 6101212989

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 09/10/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kach Lớn 2, Xã Đắk Sao, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Cao Xuân Thanh

Điện thoại: Xem chi tiếtCHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC GIA HƯNG TẠI TU MƠ RÔNG

Mã số thuế: 6101166997-001

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kon Tun, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Quang Dũng Kon Tum

Mã số thuế: 6101203920

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 17/01/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Măng Lở - Xã Đắk Rơ Ông - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện pháp luật: Lê Văn Dàng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Hồng Tuấn Nam

Mã số thuế: 6101198131

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 11/11/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kon Tun - Xã Đắk Hà - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện pháp luật: Mai Văn Hồng

Điện thoại: N/A


Ban QLDA giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - Huyện Tu Mơ Rông

Mã số thuế: 6101196416

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 28/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Kon Tun - Xã Đắk Hà - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thu vãng lai xã Ngọ Lây

Mã số thuế: 6101195821

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 20/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Ngọc Lây - Xã Ngọk Lây - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thu vãng lai xã Đăk Sao

Mã số thuế: 6101195846

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 20/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đăk Sao - Xã Đắk Sao - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thu vãng lai xã Ngọc Yêu

Mã số thuế: 6101195839

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 20/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Ngọc Yêu - Xã Ngok Yêu - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thu vãng lai xã Tê Xăng

Mã số thuế: 6101195807

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 20/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tê Xăng - Xã Tê Xăng - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thu vãng lai xã Măng Ri

Mã số thuế: 6101195814

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 20/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Măng Ri - Xã Măng Ri - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Tuyển dụng Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại TT Và H

,

Tuyển dụng Cty TNHH Hệ Thống Giao Nhận Hàng Hoá Am Co Việt Nam

,

Tuyển dụng Cty TNHH In Bao Bì Và THiết Kế In Nguyên Đào

,

Tuyển dụng Cty Cổ Phần ánh Minh Anh

,

Tuyển dụng Cty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Quảng Cáo Gia Nguyễn

,

Tuyển dụng Cty Cổ Phần Phần Mềm Khang Thành

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Giải Pháp Công Nghệ Sao Mới

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên A Lủ

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệp Hòa Phát

,

Tuyển dụng DNTN Tâm Đào

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Đại Hoàng Tuấn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Minh Hoàng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Nguyên An Mỹ

,

Tuyển dụng Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Huyện

,

Tuyển dụng Trương Diệu Đăng

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi Duy Cường

,

Tuyển dụng HTX dịch vụ nông nghiệp Mộc Bắc

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần Hà Anh

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Thành Nhân

,

Tuyển dụng Văn Phòng Đại Diện Sumitomo Mitsui Construction Co,LTD tại Hà Nội

,

Tuyển dụng Công ty Cổ phần tài nguyên và môi trường Việt Nam

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần truyền thông Lukk

,

Tuyển dụng Ngô Thị Kim Hương

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Limexcopharma Việt Mỹ

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Kaloh Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Pcc Thắng Lợi

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Dược Mỹ Phẩm Kovin

,

Tuyển dụng Quận ủy Bắc Từ Liêm

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Lốp & Phụ Tùng ô Tô Xanh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Bảo Khanh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Lạc Di

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Cây Xanh Trần Phương

,

Tuyển dụng VP UBND Thị Trấn Gò Quao

,

Tuyển dụng Cty Thương mại - Dịch vụ Miền núi Khánh Hòa

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Vàm Cỏ Tây

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuân Vũ

,

Tuyển dụng Công ty TNHH XDTH Thành Trung

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Cây Xanh Đô Thị Quảng Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thân Thảo

,

Tuyển dụng Đỗ Thế Thuần

,

Tuyển dụng Cty TNHH MTV Sản Xuất Dịch Vụ Thương Mại Nhật Tuấn

,

Tuyển dụng Cty TNHH MTV Quốc Tế Thái Việt

,

Tuyển dụng Cty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hoàng Trâm

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Carwax

,

Tuyển dụng Văn Phòng Đại Diện Công Ty CP Quốc Tế Trung Dũng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học New World

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH CJ CGV Việt Nam - Chi Nhánh Celadon

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sl International

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Phim Cách Nhiệt á Châu

,
Loading...