Tuyển dụng công ty Huyện Tu Mơ Rông Kon Tum

Tìm thấy 157 kết quả (0.0024 giây)


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MAÊI NÔNG NGHIÊÊP VA� DƯƠÊC LIÊÊU ĐÔ�NG XANH KON TUM

Mã số thuế: 6101241965

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 15/01/2018 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Lộc Bông, Xã Ngọk Lây, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Phan Quang Công

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CP NGỌC LĨNH GROUPVN

Mã số thuế: 6101241002

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 28/12/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Ba Tu Ba, Xã Ngok Yêu, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Cảnh

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH HOÀNG HIẾU TU MƠ RÔNG

Mã số thuế: 6101237302

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 21/11/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quán

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DŨNG THÀNH DANH

Mã số thuế: 6101235961

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 17/10/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tu Mơ Rông, Xã Tu Mơ Rông, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Thân Đức Lưu

Điện thoại: Xem chi tiếtTRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN TU MƠ RÔNG

Mã số thuế: 6101221461

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 12/02/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Lê Hồng Cảnh

Điện thoại: N/A


CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN TU MƠ RÔNG

Mã số thuế: 6101221214-005

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 09/02/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Phạm Lực

Điện thoại: N/A


HẠT KIỂM LÂM RỪNG PHÒNG HỘ TU MƠ RÔNG

Mã số thuế: 6101215330

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 15/12/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU NGỌC LÂY

Mã số thuế: 6101213460

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 02/11/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đăk Kinh 2, Xã Ngọk Lây, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Lương Đình Phi

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUÂN THANH KON TUM

Mã số thuế: 6101212989

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 09/10/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kach Lớn 2, Xã Đắk Sao, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Cao Xuân Thanh

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC GIA HƯNG TẠI TU MƠ RÔNG

Mã số thuế: 6101166997-001

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kon Tun, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Quang Dũng Kon Tum

Mã số thuế: 6101203920

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 17/01/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Măng Lở - Xã Đắk Rơ Ông - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện pháp luật: Lê Văn Dàng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Hồng Tuấn Nam

Mã số thuế: 6101198131

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 11/11/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kon Tun - Xã Đắk Hà - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện pháp luật: Mai Văn Hồng

Điện thoại: N/A


Ban QLDA giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - Huyện Tu Mơ Rông

Mã số thuế: 6101196416

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 28/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Kon Tun - Xã Đắk Hà - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/AThu vãng lai xã Ngọ Lây

Mã số thuế: 6101195821

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 20/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Ngọc Lây - Xã Ngọk Lây - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thu vãng lai xã Đăk Sao

Mã số thuế: 6101195846

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 20/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đăk Sao - Xã Đắk Sao - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thu vãng lai xã Ngọc Yêu

Mã số thuế: 6101195839

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 20/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Ngọc Yêu - Xã Ngok Yêu - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thu vãng lai xã Tê Xăng

Mã số thuế: 6101195807

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 20/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tê Xăng - Xã Tê Xăng - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thu vãng lai xã Măng Ri

Mã số thuế: 6101195814

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 20/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Măng Ri - Xã Măng Ri - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thu vãng lai xã Đăk Na

Mã số thuế: 6101195853

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 20/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đăk Na - Xã Đắk Na - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thu vãng lai xã Văn Xuôi

Mã số thuế: 6101195797

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 20/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Văn Xuôi - Xã Văn Xuôi - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thu vãng lai xã Tu Mơ Rông

Mã số thuế: 6101195772

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 20/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tu Mơ Rông - Xã Tu Mơ Rông - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thu vãng lai xã Đăk Hà

Mã số thuế: 6101195765

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 20/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đăk Hà - Xã Đắk Hà - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Tuyển dụng Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại T Và K

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tổ Chức Biểu Diễn Nghệ Thuật Nhân Đạo Cội Nguồn

,

Tuyển dụng UBND xã Phú Hoà

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Mạnh Quyết

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Khai Thác Và Quản Lý Chợ An Thuận

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Quốc Hưng

,

Tuyển dụng Trường Tiểu Học Vĩnh An

,

Tuyển dụng CaFe Thuỷ Trúc - Công ty TNHH Một thành viên Châu Tiến

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Tín Đức

,

Tuyển dụng CôNG TY Cổ PHầN Mỹ TRUNG TIếN

,

Tuyển dụng Trường TH EaTir

,

Tuyển dụng Công ty TNHH một thành viên Phú Khang

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Bách Nghệ Và Thương Mại Gia Hưng

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Global Yoomyung VINA

,

Tuyển dụng Chi nhánh Thăng Long - Công ty cổ phần xây dựng Hòa Bình

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Và Kiến Trúc Bảo An

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Lắp Cơ Điện Lạnh Công Nghệ Châu âu

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư, Xây Dựng Công Trình 323 - Hà Nội - Chi Nhánh Ba Đình

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Myday Việt Nam

,

Tuyển dụng Ban quản lý dự án ngành cơ sở hạ tầng nông thôn

,

Tuyển dụng Trường THCS Đan Trường

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Tm & Vt Hoàng Hải

,

Tuyển dụng Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ xuyên Thái Bình Dương tại HP

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần thương mại và công nghiệp Phương Anh

,

Tuyển dụng Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hiền Hoà

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Hoàn Hiển

,

Tuyển dụng Công an huyện Si Ma Cai

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Cà Phê Bo Châu

,

Tuyển dụng Bệnh viện đa khoa huyện Nam Trực

,

Tuyển dụng Chi nhánh thương mại Nghi Lộc

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Và Nhẫn Cưới Quang Minh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Vũ Minh

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Xăng Dầu Thanh Tịnh

,

Tuyển dụng DNTN Thanh Sang

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Thuận Khoa

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Minh Thức

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Mtv Hồng Phát Vĩnh Long

,

Tuyển dụng Cty TNHH Dịch Vụ Chuyển Phát Toàn Cầu

,

Tuyển dụng Cty TNHH ấn Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Mỹ Thuật Tranh Việt Võ Dương

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Viethas

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Toàn Long Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Điện Trở Tâm Đức

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Minh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Winplus

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Mây Ngũ Sắc

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Mộc Minh Kỳ

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Sản Xuất Dịch Vụ Sơn Tâm Nguyên

,
Loading...