Tuyển dụng công ty Huyện Tu Mơ Rông Kon Tum

Tìm thấy 157 kết quả (0.0022 giây)


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MAÊI NÔNG NGHIÊÊP VA� DƯƠÊC LIÊÊU ĐÔ�NG XANH KON TUM

Mã số thuế: 6101241965

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 15/01/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Lộc Bông, Xã Ngọk Lây, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Phan Quang Công

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CP NGỌC LĨNH GROUPVN

Mã số thuế: 6101241002

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 28/12/2017 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Ba Tu Ba, Xã Ngok Yêu, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Cảnh

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH HOÀNG HIẾU TU MƠ RÔNG

Mã số thuế: 6101237302

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 21/11/2017 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quán

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DŨNG THÀNH DANH

Mã số thuế: 6101235961

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 17/10/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tu Mơ Rông, Xã Tu Mơ Rông, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Thân Đức Lưu

Điện thoại: Xem chi tiếtTRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN TU MƠ RÔNG

Mã số thuế: 6101221461

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 12/02/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Lê Hồng Cảnh

Điện thoại: N/A


CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN TU MƠ RÔNG

Mã số thuế: 6101221214-005

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 09/02/2017 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Phạm Lực

Điện thoại: N/A


HẠT KIỂM LÂM RỪNG PHÒNG HỘ TU MƠ RÔNG

Mã số thuế: 6101215330

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 15/12/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU NGỌC LÂY

Mã số thuế: 6101213460

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 02/11/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đăk Kinh 2, Xã Ngọk Lây, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Lương Đình Phi

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUÂN THANH KON TUM

Mã số thuế: 6101212989

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 09/10/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kach Lớn 2, Xã Đắk Sao, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Cao Xuân Thanh

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC GIA HƯNG TẠI TU MƠ RÔNG

Mã số thuế: 6101166997-001

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kon Tun, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Quang Dũng Kon Tum

Mã số thuế: 6101203920

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 17/01/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Măng Lở - Xã Đắk Rơ Ông - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện pháp luật: Lê Văn Dàng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Hồng Tuấn Nam

Mã số thuế: 6101198131

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 11/11/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kon Tun - Xã Đắk Hà - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện pháp luật: Mai Văn Hồng

Điện thoại: N/A


Ban QLDA giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - Huyện Tu Mơ Rông

Mã số thuế: 6101196416

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 28/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Kon Tun - Xã Đắk Hà - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/AThu vãng lai xã Ngọ Lây

Mã số thuế: 6101195821

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 20/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Ngọc Lây - Xã Ngọk Lây - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thu vãng lai xã Đăk Sao

Mã số thuế: 6101195846

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 20/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đăk Sao - Xã Đắk Sao - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thu vãng lai xã Ngọc Yêu

Mã số thuế: 6101195839

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 20/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Ngọc Yêu - Xã Ngok Yêu - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thu vãng lai xã Tê Xăng

Mã số thuế: 6101195807

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 20/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tê Xăng - Xã Tê Xăng - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thu vãng lai xã Măng Ri

Mã số thuế: 6101195814

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 20/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Măng Ri - Xã Măng Ri - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thu vãng lai xã Đăk Na

Mã số thuế: 6101195853

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 20/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đăk Na - Xã Đắk Na - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thu vãng lai xã Văn Xuôi

Mã số thuế: 6101195797

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 20/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Văn Xuôi - Xã Văn Xuôi - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thu vãng lai xã Tu Mơ Rông

Mã số thuế: 6101195772

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 20/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tu Mơ Rông - Xã Tu Mơ Rông - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thu vãng lai xã Đăk Hà

Mã số thuế: 6101195765

Tỉnh/Thành phố: Kon Tum

Ngày thành lập: 20/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đăk Hà - Xã Đắk Hà - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Tuyển dụng DNTN Giao Thông Thương Mại Kim Sơn

,

Tuyển dụng Cty Cổ Phần Hoàng Vinh Phú

,

Tuyển dụng Cty TNHH Lập Chí

,

Tuyển dụng Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Du Hải

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng ánh Dương

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Khoa Đình

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tú Duy

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Ngọc Nhơn Trần

,

Tuyển dụng Trưòng THCS Phan Chu Trinh

,

Tuyển dụng Chi Nhánh 3 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Quốc Dân

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đông A

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ IC

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Tài Việt

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Linh Huy Hoàng

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Bắc Phương

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Tư Vấn A & P

,

Tuyển dụng Cty Getinsa Ingenieria SL- TBN- TC thực hiện gói thầu 02/BRT-TV: DA ptr giao thông đô thị Hà Nội

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Smi

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Hanh Thư

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Container Maserco

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mạc Lê

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Usa Nha Trang

,

Tuyển dụng Sở Nội Vụ

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Kiên Cường

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Như

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển An Minh

,

Tuyển dụng HTX DV nông nghiệp An xá

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Gia An

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Đông Bắc

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn No Ni Vi Na Tại Đông Hà

,

Tuyển dụng Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Trị

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Gò Công

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Dựng Triệu Thanh Minh

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Hương Cau

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Tuấn Trương

,

Tuyển dụng Cty Cổ Phần Truyền Thông San Hô Đỏ

,

Tuyển dụng Trường Trung Học Cơ Sở Phạm Văn Hai

,

Tuyển dụng CTy TNHH MTV Quảng Cáo Khai Chi

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH An Lê

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tài Năng Thành Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Giáp Hải

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Việt Đông Dương

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Vận Tải Thanh Dung

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Truyền Thông Và Quảng Cáo Beegon

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thực Phẩm Thanh Vân

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Lương Thực Mĩ Việt

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng An Phú

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Minh Hiệp Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Beca Việt Nam

,
Loading...