Tuyển dụng công ty Phường An Bình TX Dĩ An Bình Dương

Tìm thấy 662 kết quả (0.0039 giây)


CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG TRUNG NGUYễN

Mã số thuế: 3702492929

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 24/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 152/26, Khu phố Bình Đường 1 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Trực

Điện thoại: N/A


CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI GIA VươNG

Mã số thuế: 3702493270

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 24/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 486, đường Nguyễn Tri Phương, Khu phố Bình Đường 1 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vương

Điện thoại: N/A


DOANH NGHIệP Tư NHâN KINH DOANH VàNG KIM LONG THịNH

Mã số thuế: 3702491844

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 21/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 85, Đường Lê Trọng Tấn, Khu phố Bình Đường 2 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Bùi Lê Diễm Phương

Điện thoại: N/A


DOANH NGHIệP Tư NHâN KINH DOANH VàNG Và CầM Đồ KIM CươNG 3

Mã số thuế: 3702490569

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 15/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 6A, Khu phố Bình Đường 2 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Kim Chi

Điện thoại: N/ACôNG TY TNHH CITY ELECTRIC

Mã số thuế: 3702488697

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 08/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: 96/60A, Khu phố Bình Đường 4 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Đinh Tiến Hậu

Điện thoại: N/A


CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI PHáT TRIểN TRUNG NAM PHáT

Mã số thuế: 3702487164

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 02/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 408, Đường Nguyễn Tri Phương - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Phan Duy Kỳ

Điện thoại: N/A


CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MAY MặC AN GIANG

Mã số thuế: 3702485431

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 28/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 60/25A, Khu phố Bình Đường 4 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị An

Điện thoại: N/A


CôNG TY TNHH CHí TIếN HOàNG GIANG

Mã số thuế: 3702484396

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 21/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 192/28, Đường Nguyễn Tri Phương, Khu phố 4 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Lê Chí Tạo

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải An Hùng Thịnh

Mã số thuế: 3702482790

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 18/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 5B/14A, Khu phố Bình Đường 2 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Hàn Mạnh Hùng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Thiên Kim

Mã số thuế: 3702482335

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 14/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 62/27, Đường Bình Đường 4 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lệ Thu

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Đồi Dương

Mã số thuế: 3702482568

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 14/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 28/56, khu phố Bình Đường 4 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Và Trang Trí Nội Thất Thành Đô

Mã số thuế: 3702481028

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 12/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 4D, Đường Phạm Văn Đồng, Khu phố Bình Đường 2 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Thắng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Cơ Khí 351

Mã số thuế: 3702480024

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 07/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 34/21A, Đường Bế Văn Đàn, Khu phố Bình Đường 3 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Trần Nam Hải

Điện thoại: N/ACông Ty TNHH Một Thành Viên Trần Uyên

Mã số thuế: 3702480049

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 07/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 9AB3, Đường số 1, Khu phố Bình Đường 2 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Trần Nguyễn Nhã Uyên

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH Nhôm Tiến Đạt (Nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài)

Mã số thuế: 3702478106

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: 135A/3 KP Bình Đường 3 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng Kiến An Hưng

Mã số thuế: 3702471774

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 12/06/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 521/1, Khu phố 4 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Tiến Hưng

Điện thoại: N/A


Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Auroragroup

Mã số thuế: 0313787297-001

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 05/06/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 10, Đường An Bình, Khu phố Bình Đường 3 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Trần Thị Lĩnh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Bột Thực Phẩm Thành Phát

Mã số thuế: 3702468309

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 29/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thửa đất số 1479, Tờ bản đồ số 7AB.6, Tổ 27, Khu phố Bình Đư - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Huy

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Công Ty TNHH Đấu Giá Đại Thành Công

Mã số thuế: 0313795354-001

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 29/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 336/12, Khu phố Bình Đường 4 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cảnh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vũ Hoàng Yến

Mã số thuế: 3702467619

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 25/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 163/21, Khu phố Bình Đường 3 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Vũ Chí Hiếu

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Công Ty TNHH Sửa Chữa ô Tô Đồng Chí

Mã số thuế: 3702458526-001

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 25/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 1699, Quốc lộ 1A, Khu phố Bình Đường 2 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Phan Quốc Đồng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Dv Tm Trang Trí Nội Ngoại Thất Phương Lan Duy

Mã số thuế: 3702466566

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 23/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 108,109, Khu phố Bình Đường 1 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuấn

Điện thoại: N/A


Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Bất Động Sản Việt Tín

,

Tuyển dụng Cty TNHH MTV Vân Khang

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Dựng Đoàn Phú Thịnh

,

Tuyển dụng Phòng hạ tầng kinh tế huyện Giồng Trôm

,

Tuyển dụng Nhà Thầu Công Ty TNHH MPA

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Dân Nhật

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Trang Trí Đồ Gỗ Thừa Hạo Việt Nam

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp TN Triệu Triết

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thang Máy Phi Thiên

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Tài Lộc Phát

,

Tuyển dụng Doanh nghiệp tư nhân Bốn Phước

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Nga Sơn

,

Tuyển dụng Liên Đoàn vật lý địa chất

,

Tuyển dụng Chi nhánh công ty TNHH xây dựng Hồng Sơn

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần xây dựng Việt Lực

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Cơ Điện Tự Động Hóa Bách Khoa

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần ô Tô Nhật Thành

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Gia Khánh

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Thiên Lâm

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Đông Đô

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Ac

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Slc

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghiệp Lilamis

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thịnh Phát Ptb

,

Tuyển dụng DNTN Khách Sạn Nhật Nam

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Môi Trường Xanh Diệp Anh

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Duy Vương

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Hà Linh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xuân Trà

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Du Lịch Đà Lạt Trong Tôi

,

Tuyển dụng Ban An Toàn giao Thông Tỉnh

,

Tuyển dụng Cưa hàng thương mại dịch vụ tổng hợp

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Innovation Pacific Việt Nam

,

Tuyển dụng Trạm thú y huyện Ba Chẽ

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Nông Phát Đạt

,

Tuyển dụng Công ty CP ĐT vận tải biển Khương Việt

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Khai Thác Chế Tác Đá Mỹ Nghệ Tam Kỳ

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Nghỉ Dưỡng Sinh Thái Bình Mỹ

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Triệu Minh Cường

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ha Bi Co

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Tâm Phố

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Giao Nhận Hàng Hóa Việt Thịnh Phú

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Ngọc An

,

Tuyển dụng DNTN Sản Xuất Thương Mại Tân Phú Lâm

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Chuyển Giao Công Nghệ Địa Chất Môi Trường Phượng Cát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Phúc Vinh

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa ốc No Va - Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Novaland

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Roto Window

,

Tuyển dụng Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Xuyên Đại Tây Dương

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tg Vina Arks

,
Loading...