Tuyển dụng công ty Phường An Bình TX Dĩ An Bình Dương

Tìm thấy 662 kết quả (0.0037 giây)


CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG TRUNG NGUYễN

Mã số thuế: 3702492929

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 24/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 152/26, Khu phố Bình Đường 1 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Trực

Điện thoại: N/A


CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI GIA VươNG

Mã số thuế: 3702493270

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 24/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 486, đường Nguyễn Tri Phương, Khu phố Bình Đường 1 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vương

Điện thoại: N/A


DOANH NGHIệP Tư NHâN KINH DOANH VàNG KIM LONG THịNH

Mã số thuế: 3702491844

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 21/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 85, Đường Lê Trọng Tấn, Khu phố Bình Đường 2 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Bùi Lê Diễm Phương

Điện thoại: N/A


DOANH NGHIệP Tư NHâN KINH DOANH VàNG Và CầM Đồ KIM CươNG 3

Mã số thuế: 3702490569

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 15/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 6A, Khu phố Bình Đường 2 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Kim Chi

Điện thoại: N/ACôNG TY TNHH CITY ELECTRIC

Mã số thuế: 3702488697

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 08/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: 96/60A, Khu phố Bình Đường 4 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Đinh Tiến Hậu

Điện thoại: N/A


CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI PHáT TRIểN TRUNG NAM PHáT

Mã số thuế: 3702487164

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 02/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 408, Đường Nguyễn Tri Phương - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Phan Duy Kỳ

Điện thoại: N/A


CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MAY MặC AN GIANG

Mã số thuế: 3702485431

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 28/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 60/25A, Khu phố Bình Đường 4 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị An

Điện thoại: N/A


CôNG TY TNHH CHí TIếN HOàNG GIANG

Mã số thuế: 3702484396

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 21/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 192/28, Đường Nguyễn Tri Phương, Khu phố 4 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Lê Chí Tạo

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải An Hùng Thịnh

Mã số thuế: 3702482790

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 18/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 5B/14A, Khu phố Bình Đường 2 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Hàn Mạnh Hùng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Thiên Kim

Mã số thuế: 3702482335

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 14/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 62/27, Đường Bình Đường 4 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lệ Thu

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Đồi Dương

Mã số thuế: 3702482568

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 14/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 28/56, khu phố Bình Đường 4 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Và Trang Trí Nội Thất Thành Đô

Mã số thuế: 3702481028

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 12/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 4D, Đường Phạm Văn Đồng, Khu phố Bình Đường 2 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Thắng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Cơ Khí 351

Mã số thuế: 3702480024

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 07/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 34/21A, Đường Bế Văn Đàn, Khu phố Bình Đường 3 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Trần Nam Hải

Điện thoại: N/ACông Ty TNHH Một Thành Viên Trần Uyên

Mã số thuế: 3702480049

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 07/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 9AB3, Đường số 1, Khu phố Bình Đường 2 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Trần Nguyễn Nhã Uyên

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH Nhôm Tiến Đạt (Nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài)

Mã số thuế: 3702478106

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: 135A/3 KP Bình Đường 3 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng Kiến An Hưng

Mã số thuế: 3702471774

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 12/06/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 521/1, Khu phố 4 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Tiến Hưng

Điện thoại: N/A


Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Auroragroup

Mã số thuế: 0313787297-001

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 05/06/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 10, Đường An Bình, Khu phố Bình Đường 3 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Trần Thị Lĩnh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Bột Thực Phẩm Thành Phát

Mã số thuế: 3702468309

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 29/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thửa đất số 1479, Tờ bản đồ số 7AB.6, Tổ 27, Khu phố Bình Đư - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Huy

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Công Ty TNHH Đấu Giá Đại Thành Công

Mã số thuế: 0313795354-001

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 29/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 336/12, Khu phố Bình Đường 4 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cảnh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vũ Hoàng Yến

Mã số thuế: 3702467619

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 25/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 163/21, Khu phố Bình Đường 3 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Vũ Chí Hiếu

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Công Ty TNHH Sửa Chữa ô Tô Đồng Chí

Mã số thuế: 3702458526-001

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 25/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 1699, Quốc lộ 1A, Khu phố Bình Đường 2 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Phan Quốc Đồng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Dv Tm Trang Trí Nội Ngoại Thất Phương Lan Duy

Mã số thuế: 3702466566

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 23/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 108,109, Khu phố Bình Đường 1 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuấn

Điện thoại: N/A


Tuyển dụng Cty TNHH Xây Dựng Đại Hoà

,

Tuyển dụng Cty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Si Mon

,

Tuyển dụng Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Gia Kính

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Hoàng Khải

,

Tuyển dụng HTX tiểu thủ công nghiệp và xây dựng

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Khoá Việt Tiệp Tại Đà Nẵng

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Một thành viên Thiên Cát

,

Tuyển dụng Công ty liên doanh Tae Hyun Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại Thái Phú Hưng

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Victoria Quốc Tế

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp TN Hồng Phú

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thế Giới Tuổi Thơ Snb

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Bắc Bộ

,

Tuyển dụng Công ty TNHH In Sao Sáng

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại Gia Minh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Lê Và Godin

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Hóa Dược Và Công Nghệ Sinh Học Biogreen

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Cường Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Point Marketing Việt Nam

,

Tuyển dụng Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Kiên

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Bình Gia

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên ô Tô Thiên Việt Cơ Sở 1

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Nét Tuấn Xuyên

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tm Và Dv Quỳnh Anh Khánh Hòa

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Sweet Dream Latex

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH ẩm Thực Sinh Thái Nam Bộ

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Đại Việt Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải T&T

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thuận Hưng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Trần Minh Long

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Lam Sơn

,

Tuyển dụng Chi nhánh DNTN Tấn Tài

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nhật Việt

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân In ấn Bao Bì Nguyễn Phát

,

Tuyển dụng Doanh nghiệp tư nhân Sỹ Hường

,

Tuyển dụng Cty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Xây Dựng Xuất Nhập Khẩu Thành Công

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Liên Phát

,

Tuyển dụng Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tân Long Quang

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Thiên Hưng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhật Minh Việt

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Cách Nhiệt Kiến Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Môi Trường Cuộc Sống Mới

,

Tuyển dụng Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Nội Thất Trúc Việt

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sinh Thái Hòa

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Hoàng Phi Cường - Kho Chứa Hàng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tokyo Optical Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Thương Mại Thế Hệ Mới

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sản Xuất Hoàng Việt Thanh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Quốc Dũng

,

Tuyển dụng CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ TUấN THàNH ĐạT

,
Loading...