Tuyển dụng công ty Phường An Bình TX Dĩ An Bình Dương

Tìm thấy 662 kết quả (0.0043 giây)


CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG TRUNG NGUYễN

Mã số thuế: 3702492929

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 24/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 152/26, Khu phố Bình Đường 1 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Trực

Điện thoại: N/A


CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI GIA VươNG

Mã số thuế: 3702493270

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 24/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 486, đường Nguyễn Tri Phương, Khu phố Bình Đường 1 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vương

Điện thoại: N/A


DOANH NGHIệP Tư NHâN KINH DOANH VàNG KIM LONG THịNH

Mã số thuế: 3702491844

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 21/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 85, Đường Lê Trọng Tấn, Khu phố Bình Đường 2 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Bùi Lê Diễm Phương

Điện thoại: N/A


DOANH NGHIệP Tư NHâN KINH DOANH VàNG Và CầM Đồ KIM CươNG 3

Mã số thuế: 3702490569

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 15/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 6A, Khu phố Bình Đường 2 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Kim Chi

Điện thoại: N/ACôNG TY TNHH CITY ELECTRIC

Mã số thuế: 3702488697

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 08/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: 96/60A, Khu phố Bình Đường 4 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Đinh Tiến Hậu

Điện thoại: N/A


CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI PHáT TRIểN TRUNG NAM PHáT

Mã số thuế: 3702487164

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 02/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 408, Đường Nguyễn Tri Phương - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Phan Duy Kỳ

Điện thoại: N/A


CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MAY MặC AN GIANG

Mã số thuế: 3702485431

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 28/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 60/25A, Khu phố Bình Đường 4 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị An

Điện thoại: N/A


CôNG TY TNHH CHí TIếN HOàNG GIANG

Mã số thuế: 3702484396

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 21/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 192/28, Đường Nguyễn Tri Phương, Khu phố 4 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Lê Chí Tạo

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải An Hùng Thịnh

Mã số thuế: 3702482790

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 18/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 5B/14A, Khu phố Bình Đường 2 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Hàn Mạnh Hùng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Thiên Kim

Mã số thuế: 3702482335

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 14/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 62/27, Đường Bình Đường 4 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lệ Thu

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Đồi Dương

Mã số thuế: 3702482568

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 14/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 28/56, khu phố Bình Đường 4 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Và Trang Trí Nội Thất Thành Đô

Mã số thuế: 3702481028

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 12/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 4D, Đường Phạm Văn Đồng, Khu phố Bình Đường 2 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Thắng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Cơ Khí 351

Mã số thuế: 3702480024

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 07/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 34/21A, Đường Bế Văn Đàn, Khu phố Bình Đường 3 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Trần Nam Hải

Điện thoại: N/ACông Ty TNHH Một Thành Viên Trần Uyên

Mã số thuế: 3702480049

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 07/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 9AB3, Đường số 1, Khu phố Bình Đường 2 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Trần Nguyễn Nhã Uyên

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH Nhôm Tiến Đạt (Nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài)

Mã số thuế: 3702478106

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 30/06/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: 135A/3 KP Bình Đường 3 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng Kiến An Hưng

Mã số thuế: 3702471774

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 12/06/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 521/1, Khu phố 4 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Tiến Hưng

Điện thoại: N/A


Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Auroragroup

Mã số thuế: 0313787297-001

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 05/06/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 10, Đường An Bình, Khu phố Bình Đường 3 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Trần Thị Lĩnh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Bột Thực Phẩm Thành Phát

Mã số thuế: 3702468309

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 29/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thửa đất số 1479, Tờ bản đồ số 7AB.6, Tổ 27, Khu phố Bình Đư - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Huy

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Công Ty TNHH Đấu Giá Đại Thành Công

Mã số thuế: 0313795354-001

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 29/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 336/12, Khu phố Bình Đường 4 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cảnh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vũ Hoàng Yến

Mã số thuế: 3702467619

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 25/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 163/21, Khu phố Bình Đường 3 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Vũ Chí Hiếu

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Công Ty TNHH Sửa Chữa ô Tô Đồng Chí

Mã số thuế: 3702458526-001

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 25/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 1699, Quốc lộ 1A, Khu phố Bình Đường 2 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Phan Quốc Đồng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Dv Tm Trang Trí Nội Ngoại Thất Phương Lan Duy

Mã số thuế: 3702466566

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 23/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 108,109, Khu phố Bình Đường 1 - Phường An Bình - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuấn

Điện thoại: N/A


Tuyển dụng Cty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Bảo Mai

,

Tuyển dụng Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Công ánh

,

Tuyển dụng Cty TNHH Xây Dựng Mỹ Hiếu

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Hưng Thịnh Gia

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Thanh Mai

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Trường Thcs Nội Trú Minh Nghĩa

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tiến Thành Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Bàn Tay Lớn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Phúc Thịnh

,

Tuyển dụng Trường Mẫu Giáo Thanh Bình

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Chế Biến Gỗ Đông Hòa- Xí Nghiệp Tam Phước

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Hoàng Thịnh Đạt

,

Tuyển dụng VPĐD tại Hà Nội - Oxfam Quebec

,

Tuyển dụng Văn phòng luật sư Hưng Giang

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Miền Bắc

,

Tuyển dụng UBMT Tổ quốc Quận Hoàng mai

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đại Hải

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Giang Anh

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần In Dtn Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Glass Door

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Lắp Thương Mại Kim Khí Hải Phòng

,

Tuyển dụng Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Sơn Giang

,

Tuyển dụng Công Ty CP Dịch Vụ Hàng Hải Mỹ Giang

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Thành Nam

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Thanh Hà - Xuân Trường

,

Tuyển dụng BQL dư án phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống Tây Nguyên Phú Yên

,

Tuyển dụng Phạm Thị Thuỷ

,

Tuyển dụng HợP TáC Xã SINH VậT CảNH PHú NINH

,

Tuyển dụng BAN THựC HIệN Dự áN BCC HUYệN ĐAKRôNG

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Dntn Việt Thoa

,

Tuyển dụng Phòng Lao Động Thương Binh Xã Hội

,

Tuyển dụng UBND xã Xuân Đông

,

Tuyển dụng Công ty TNHH kinh doanh thép, vật tư Thái Bình

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Sơn Tùng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Rubik Land

,

Tuyển dụng Cty TNHH Giải Pháp Tin Học Đa Phương Tiện Việt

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Trâm Anh Kiệt

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Vạn Thịnh Phát

,

Tuyển dụng Cty TNHH Tư Vấn Thông

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Gia Đại Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Air Chelsea Thúy Anh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Đại Phát Lộc

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Thần Nông

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tổng Hợp An Thịnh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Wini Lounge

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thể Thao Và Truyền Thông Sionfitness

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Clean 24h

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Việt Gate Gourmet

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Bảo Anh

,
Loading...