Tuyển dụng công ty Sơn La

Tìm thấy 5,620 kết quả (0.0025 giây)


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 5500564250

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 08/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Bản Đán, Xã Chiềng Sàng, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Vũ Quang Điện

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DUY VINH

Mã số thuế: 5500564074

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 01/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Số nhà 123, Khối 3, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Duy

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ TỔNG HỢP SƠN TRA BẮC YÊN

Mã số thuế: 5500564148

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 05/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Tiểu khu II, Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thạch

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VŨ THANH

Mã số thuế: 5500564155

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 05/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: TK BảN MòN, Thị trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Vũ THị NGA

Điện thoại: Xem chi tiếtHỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẠCH 83

Mã số thuế: 5500564109

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 01/03/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: BảN 83, Xã Phiêng Luông, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lý VăN THắNG

Điện thoại: Xem chi tiết


TRUNG TÂM THÔNG TIN

Mã số thuế: 5500564081

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 27/02/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Đường Khau Cả, Phường Tô Hiệu, TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Cầm Thị Thanh Hồng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÌNH MINH SƠN LA

Mã số thuế: 5500563948

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 25/02/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Số nhà 01, Đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 8, Phường Tô Hiệu, TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Đặng Mạnh Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CHIỀNG LA

Mã số thuế: 5500564042

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 26/02/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Bản Nưa, Xã Chiềng La, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Quàng Văn Xoàn

Điện thoại: N/A


HỢP TÁC XÃ PHIÊNG PẰN

Mã số thuế: 5500564067

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 26/02/2018 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Bản Xà Cành, Xã Phiêng Pằn, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lê Thị Lan

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 90 MỘC CHÂU

Mã số thuế: 5500564010

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 12/02/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: BảN TONG HáN, Xã Chiềng Hắc, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: PHạM VăN ĐịNH

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH NAM ANH SƠN LA

Mã số thuế: 5500563137

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 11/02/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Số 69, đường Nguyễn Lương Bằng, Tổ 6, Phường Quyết Thắng, TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Phí Ngọc Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG CHUNG ĐỨC

Mã số thuế: 5500563401

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/01/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Tiểu khu 14, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Bùi Nhất Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN STEVIA TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500563433

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 04/02/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Bản Hang Trùng, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dân

Điện thoại: Xem chi tiếtCÔNG TY TNHH THỦY THANH TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500563585

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 05/02/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Tiểu khu 68, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Trần Huy Thủy

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH CHÍNH NGA

Mã số thuế: 5500563578

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 05/02/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Tiểu khu Vườn Đào, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Cát Chính

Điện thoại: Xem chi tiết


BỆNH XÁ CÔNG AN TỈNH SƠN LA

Mã số thuế: 5500563627

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 06/02/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Chiềng Lề, TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thắng

Điện thoại: N/A


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HOÀNG SƠN

Mã số thuế: 5500563497

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 01/02/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: TK 30/4, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lê TRườNG SINH

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG CÔNG

Mã số thuế: 5500563426

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/01/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Bản Đin Lanh, Xã Chiềng Công, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Tĩnh

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ - THCS CHIỀNG CÔNG

Mã số thuế: 5500563419

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/01/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Bản Đin Lanh, Xã Chiềng Công, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Doãn Văn Trịnh

Điện thoại: N/A


CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN SẠCH TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500563320

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 29/01/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Số nhà 21, Ngõ 323, Đường Lê Đức Thọ, Tổ 14, Phường Quyết Thắng, TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Tiến

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG H268

Mã số thuế: 5500563169

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 30/01/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Số nhà 03, đường Trần Đăng Ninh, tổ 11, Phường Quyết Tâm, TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lại Hữu Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 5500563391

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 30/01/2018 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: Hải Sơn II, Xã Chiềng Khoong, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Trần Văn Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


Tuyển dụng Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Thái Dương

,

Tuyển dụng Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Kiến Hoa

,

Tuyển dụng Cty TNHH Quảng Cáo Và Thương Mại Phúc

,

Tuyển dụng Phòng Tài chính-Kế hoạch Thị xã Tân Châu

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dv Và Tm Hoàng Gia

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Mai Hồng

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Đại Dương Cà Mau

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Hải hà

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Thế Hệ

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên An Hiệp Phước

,

Tuyển dụng Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Apl Logistics Việt Nam Tại Đà Nẵng

,

Tuyển dụng DNTN Thương Mại Tấn Phát

,

Tuyển dụng Cơ Sở Hoa Văn Thời Đại

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Gia Khương

,

Tuyển dụng DNTN Thiên Phước Vi na

,

Tuyển dụng CôNG TY TNHH SảN XUấT Và DịCH Vụ THươNG MạI BìNH AN

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thủy Lợi 2

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Dương Hùng

,

Tuyển dụng Công ty TNHH đầu tư và thương mại Ngọc Vân

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ An Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thông Tin Sức Khoẻ Gia Đình Khánh An

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Mtv Văn Phòng Phẩm Hương Khê

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Đức Minh Quang Vinh

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần Hải Hải Ngọc

,

Tuyển dụng Nguyễn Văn Thêm

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Và Dịch Vụ Sơn Hiếu

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải Thái Sơn

,

Tuyển dụng Công ty TNHH rượu Hoàng Gia

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Minh Thành Khánh Hòa

,

Tuyển dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi Nhánh Long An

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bá Thành Lợi

,

Tuyển dụng Công ty CP xây dựng Đại Thành

,

Tuyển dụng Thanh tra huyện Quảng Ninh

,

Tuyển dụng Công ty TNHH đầu tư và hợp tác phát triển Tây Nam

,

Tuyển dụng Phòng Nội vụ huyện Vân Đồn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Trường Phát Tmt

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Phương Linh

,

Tuyển dụng Công ty Cổ phần sản xuất Ván Rơm Cửu Long

,

Tuyển dụng Doanh nghiệp TN Cơ Khí Sơn Tùng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sao Thổ

,

Tuyển dụng Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thái Kim Lệ

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đầu Tư Phát Triển Liên Minh

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Lê Quyên

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Nội Thất Thiên Dương

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Callia

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Xây Dựng Thái An

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Minh Quang Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Cao Su Nam Long

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Khải Phong Sài Gòn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Xây Dựng Vận Tải Vinh Gia Phát

,
Loading...