Tuyển dụng công ty Sơn La

Tìm thấy 5,620 kết quả (0.0039 giây)


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 5500564250

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 08/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Bản Đán, Xã Chiềng Sàng, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Vũ Quang Điện

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DUY VINH

Mã số thuế: 5500564074

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 01/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Số nhà 123, Khối 3, Thị trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Duy

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ TỔNG HỢP SƠN TRA BẮC YÊN

Mã số thuế: 5500564148

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 05/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Tiểu khu II, Thị trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thạch

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VŨ THANH

Mã số thuế: 5500564155

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 05/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: TK BảN MòN, Thị trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Vũ THị NGA

Điện thoại: Xem chi tiếtHỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẠCH 83

Mã số thuế: 5500564109

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 01/03/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: BảN 83, Xã Phiêng Luông, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lý VăN THắNG

Điện thoại: Xem chi tiết


TRUNG TÂM THÔNG TIN

Mã số thuế: 5500564081

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 27/02/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Đường Khau Cả, Phường Tô Hiệu, TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Cầm Thị Thanh Hồng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÌNH MINH SƠN LA

Mã số thuế: 5500563948

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 25/02/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Số nhà 01, Đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 8, Phường Tô Hiệu, TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Đặng Mạnh Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CHIỀNG LA

Mã số thuế: 5500564042

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 26/02/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Bản Nưa, Xã Chiềng La, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Quàng Văn Xoàn

Điện thoại: N/A


HỢP TÁC XÃ PHIÊNG PẰN

Mã số thuế: 5500564067

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 26/02/2018 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Bản Xà Cành, Xã Phiêng Pằn, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lê Thị Lan

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 90 MỘC CHÂU

Mã số thuế: 5500564010

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 12/02/2018 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: BảN TONG HáN, Xã Chiềng Hắc, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: PHạM VăN ĐịNH

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH NAM ANH SƠN LA

Mã số thuế: 5500563137

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 11/02/2018 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Số 69, đường Nguyễn Lương Bằng, Tổ 6, Phường Quyết Thắng, TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Phí Ngọc Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG CHUNG ĐỨC

Mã số thuế: 5500563401

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/01/2018 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Tiểu khu 14, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Bùi Nhất Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN STEVIA TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500563433

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 04/02/2018 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Bản Hang Trùng, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dân

Điện thoại: Xem chi tiếtCÔNG TY TNHH THỦY THANH TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500563585

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 05/02/2018 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Tiểu khu 68, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Trần Huy Thủy

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH CHÍNH NGA

Mã số thuế: 5500563578

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 05/02/2018 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Tiểu khu Vườn Đào, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Nguyễn Cát Chính

Điện thoại: Xem chi tiết


BỆNH XÁ CÔNG AN TỈNH SƠN LA

Mã số thuế: 5500563627

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 06/02/2018 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Chiềng Lề, TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thắng

Điện thoại: N/A


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HOÀNG SƠN

Mã số thuế: 5500563497

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 01/02/2018 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: TK 30/4, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lê TRườNG SINH

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG CÔNG

Mã số thuế: 5500563426

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/01/2018 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Bản Đin Lanh, Xã Chiềng Công, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Tĩnh

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ - THCS CHIỀNG CÔNG

Mã số thuế: 5500563419

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31/01/2018 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Bản Đin Lanh, Xã Chiềng Công, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Doãn Văn Trịnh

Điện thoại: N/A


CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN SẠCH TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500563320

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 29/01/2018 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Số nhà 21, Ngõ 323, Đường Lê Đức Thọ, Tổ 14, Phường Quyết Thắng, TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Tiến

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG H268

Mã số thuế: 5500563169

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 30/01/2018 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Số nhà 03, đường Trần Đăng Ninh, tổ 11, Phường Quyết Tâm, TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Lại Hữu Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 5500563391

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 30/01/2018 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Hải Sơn II, Xã Chiềng Khoong, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

Đại diện pháp luật: Trần Văn Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


Tuyển dụng Cty TNHH Sản Xuất TMDV CB Hàng Thuỷ Hải Sản Việt Trang

,

Tuyển dụng DNTN Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Nam Quang

,

Tuyển dụng Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Khiết Thiên

,

Tuyển dụng Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trung Dân

,

Tuyển dụng Công ty TNHH TA 2

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Nam Nhơn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tm - Sx - XP

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Lắp - Cầu Đường Tuấn Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Minh Anh Đắk Nông

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Phú Thạnh A 1

,

Tuyển dụng Cty TNHH Khải Thịnh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Đặng Hải Phước

,

Tuyển dụng Sèn minh Thắng

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Nam Ngọc

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Thương mại & chế biến nông sản Tam Hiệp

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Thương Mại Hải Long

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Hùng Việt

,

Tuyển dụng Xí nghiệp xây dựng II Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư xây lắp thương mại I

,

Tuyển dụng Công ty TNHH một thành viên đầu tư thương mại Quyết Thành

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu G6

,

Tuyển dụng Thanh tra xây dựng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Định Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Cao Kỳ

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Lạnh Sao Việt

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nhật Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Valexim Thăng Long

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư Phúc Lộc

,

Tuyển dụng Vũ Hoàng Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Không Gian Xanh Hải Phòng

,

Tuyển dụng UBND thị trấn Vương

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Quốc Tế Itd

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thiết Kế - Sản Xuất - Thương Mại - Xuất Nhập Khẩu Nội Thất Ktf

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn Du Học Nhân Phú - Chi Nhánh Lâm Đồng

,

Tuyển dụng Trường Bán Công Mầm Non Thị Trấn Cần Giuộc

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần thương mại - đóng tàu Ngự Bình

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Minh Tiến

,

Tuyển dụng Đội Thi Hành án Huyện Bình Sơn

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đất Việt

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ Máy Tính Toàn Cầu

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Huyền Khánh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Sơn Toàn Thắng

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Cty Cổ Phần Thương Mại Hồng Phúc (TPHải Phòng)

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH In ấn Trí Luật-Xưởng In Xuất Bản Phẩm

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Quang Thảo

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Giải Pháp Giáo Dục Và Thiết Bị Gia Định

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Giáo Dục - Du Học - Du Lịch á Châu

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Điện Máy Và Xuất Nhập Khẩu Hoàng Nguyễn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Cj International Asia Agrivina (NTNN)

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất - Dịch Vụ Tâm Lộc Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nông Trang Xanh

,
Loading...