Tuyển dụng công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0035 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Gifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/AStx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/ACty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Thầu Xây Dựng NMWonderful Sài Gòn Electrics KCN Việt Nam Singapore (Cty Taisei Corporation)

Mã số thuế: 0305158175

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/09/2007 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Không nộp tờ khai 3 tháng liên tục CV8099 11/07/2008 - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn Phòng Điều Hành Cty Atwood Oceanics Pacific Limited

Mã số thuế: 0304238389

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/03/2006 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 332A-11C , 11th Floor Plaza Ampang City Kuala Lumpur - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nigel Richardson

Điện thoại: N/A


Tuyển dụng công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

Tuyển dụng Cty TNHH Đỗ Thành Đạt

,

Tuyển dụng Cty TNHH Thương Mại Tư Vấn Và Dịch Thuật Đan Nguyễn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Kiến Phúc Và Cộng Sự

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Yến Vân

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Long Thành

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp TN Minh Tâm An Nhơn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thời Trang Công Sở & Bảo Hộ Lao Động Minh Hân

,

Tuyển dụng DNTN Thực

,

Tuyển dụng Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Cao Bằng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Hồng Tuyết Nhi

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí An Sáng Tạo

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Du Lịch Vận Tải Quất Hùng Cường

,

Tuyển dụng Cửa hàng C14 C44 Công ty TNHH dược và vật tư y tế trung tâm

,

Tuyển dụng Công ty TNHH MOTOROLA SOLUTIONS Việt Nam

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Sao Tháng Mười

,

Tuyển dụng Công ty Cổ phần Quốc tế Tự Do

,

Tuyển dụng Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển xây dựng Thăng Long

,

Tuyển dụng Trung tâm y tế quận Long Biên

,

Tuyển dụng Nhà thuốc 48 Nguyễn Văn Trỗi-Bùi Anh Tú

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Vận Tải Và Nền Móng Trường Phát

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Tích Hợp Hệ Thống Và Dịch Vụ Thương Mại Ccn

,

Tuyển dụng Công ty KANTO BUSSAN KAISHA

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Kim Liên

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Việt Nam FRAGRANCES (Hòa Bình)

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoa Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Dựng Tín Nghĩa

,

Tuyển dụng Trường THCS Minh Hoà

,

Tuyển dụng C Ty TNHH TV-TK Đầu Tư Và TM Kiến Tạo

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Nam Cao

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp TN Đầu Tư Xây Dựng Sơn Trà

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Hoà Hồng

,

Tuyển dụng Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Hoàng An

,

Tuyển dụng Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Chuyển Phát Nhanh Hợp Nhất Miền Bắc Tại Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh

,

Tuyển dụng Chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại Liễu Châu Kha

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Xây Dựng Huy Hoàng

,

Tuyển dụng Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ

,

Tuyển dụng Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Hải Hưng

,

Tuyển dụng CTY TNHH MTV Lạnh Nhất

,

Tuyển dụng Cty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Bạch Ngọc

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Quốc Tế Liên Thắng

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Số 15 Công Ty TNHH Đầu Tư Mỹ Vân Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Cafe Hà Lan

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH I Am One

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Thiết Kế - Xây Dựng - Dịch Vụ Thuận Khiêm - Cửa Hàng Hồng Đức

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Quảng Cáo Dệt May Xuân Linh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Hồng Sâm Hàn Quốc Lgp

,

Tuyển dụng Hợp Tác Xã Thương Mại Du Lịch Vận Tải 768

,
Loading...