Tuyển dụng công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0038 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Gifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/AStx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/ACty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Thầu Xây Dựng NMWonderful Sài Gòn Electrics KCN Việt Nam Singapore (Cty Taisei Corporation)

Mã số thuế: 0305158175

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/09/2007 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Không nộp tờ khai 3 tháng liên tục CV8099 11/07/2008 - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn Phòng Điều Hành Cty Atwood Oceanics Pacific Limited

Mã số thuế: 0304238389

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/03/2006 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 332A-11C , 11th Floor Plaza Ampang City Kuala Lumpur - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nigel Richardson

Điện thoại: N/A


Tuyển dụng công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

Tuyển dụng Công Ty TNHH Kiểm Toán Tư Vấn Độc Lập

,

Tuyển dụng Cty TNHH Tin Học Và Dịch Vụ Kế Toán IFS

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Phú Lộc Phước

,

Tuyển dụng DNTN Làng ẩm thực Hoa Sứ

,

Tuyển dụng VL xã Nguyễn Huân (P7)

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thịnh Nhật

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Pháp Phần Mềm Rubik

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Phú An Thịnh

,

Tuyển dụng Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Tháp Mười

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hưng Phát - Chi Nhánh Chư Sê

,

Tuyển dụng Công ty TNHH thương mại Đại Quang

,

Tuyển dụng Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

,

Tuyển dụng Trung tâm tư vấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và dịch vụ thống kê

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Invest Hà Đông

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Tm & Xd Ngọc Đính

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Quảng Cáo Và Khai Thác Dịch Vụ Thương Mại Thời Đại

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Và Xây Dựng Bảo Anh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghiệp Và Xây Dựng Đông á

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Sm Face Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Herbs N Spices International

,

Tuyển dụng Trường Mầm Non Hộ Độ

,

Tuyển dụng Trường Mầm Non Hương Sen

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần xây lắp và thương mại Đồng Hưng

,

Tuyển dụng Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác CONTAINER Việt Nam

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Huy Vinh Phát

,

Tuyển dụng Ban QLDA công trình XDCB huyện Mường Khương

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Sacom - Tuyền Lâm

,

Tuyển dụng HTX dịch vụ nông nghiệp Liên Hà

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Du Lịch Minh Châu

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Dựng Toàn Mỹ

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Tơ Viêng

,

Tuyển dụng Mỏ Than Tân lập

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp TN Trần Thị Nở

,

Tuyển dụng Trường THCS Trung Bình

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Thương Mại Tùng Trung Minh

,

Tuyển dụng Trường Tiểu học Nguyễn Du

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Tin Học Thanh Tùng

,

Tuyển dụng Trường Tiểu học Quang Trung

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Chè Bắc Thái

,

Tuyển dụng Hợp Tác Xã Dịch Vụ Và Vệ Sinh Môi Trường Xã Quảng Cư

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thái Dương Thịnh

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại - Tổng Hợp Quỳnh Vũ

,

Tuyển dụng Cty TNHH MTV Phú Kim Ngân

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Dựng Cơ Điện Anh Khoa

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Tuấn Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vinasky

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Và Dược Mỹ Phẩm Nam Phương

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Minh Hoàng Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Siam - Viet Made

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH ốc Đào

,
Loading...