Tuyển dụng công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0033 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Gifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/AStx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/ACty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Thầu Xây Dựng NMWonderful Sài Gòn Electrics KCN Việt Nam Singapore (Cty Taisei Corporation)

Mã số thuế: 0305158175

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/09/2007 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Không nộp tờ khai 3 tháng liên tục CV8099 11/07/2008 - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn Phòng Điều Hành Cty Atwood Oceanics Pacific Limited

Mã số thuế: 0304238389

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/03/2006 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 332A-11C , 11th Floor Plaza Ampang City Kuala Lumpur - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nigel Richardson

Điện thoại: N/A


Tuyển dụng công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

Tuyển dụng Công Ty TNHH Hạ Lâm

,

Tuyển dụng Cty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Lữ Hành Đồng Hành Việt

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Linh Anh

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp An Giang-Xí Nghiệp Cơ Khí Giao Thông-Xây Dựng

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước Thịnh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Tổng Hợp Vạn Phát

,

Tuyển dụng Cửa Hàng Xăng Dầu Tư Hiền I

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Dựng Cầu Đường Trọng Khoa

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Quang Huy Nguyễn

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Một thành viên Trần Bảo Vân

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Tích Gia Huy

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Bisoft

,

Tuyển dụng Đặng Thị Tám

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn Minh

,

Tuyển dụng Chi cục bảo vệ thực vật-Sở NN và PTNT tỉnh Hà nam

,

Tuyển dụng Công ty TNHH thương mại vật tư Gia Long

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Kim Tinh

,

Tuyển dụng Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật Hùng Linh

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần dịch vụ thương mại A - Z Hà Nội

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Sds Hà Nội

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Id

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Và Sản Xuất Hưng Thịnh

,

Tuyển dụng Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tư Vấn Exotic Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Amc

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần Thế Sơn

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Trường Xuân Việt

,

Tuyển dụng Nợ thuế nông nghiệp

,

Tuyển dụng Công ty TNHH 1 TV Cao Lộc

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Hoàng Thịnh

,

Tuyển dụng Hợp tác xã nông nghiệp Nam Cường

,

Tuyển dụng Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nam Sơn Hải

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Hoàng Phát

,

Tuyển dụng Phòng Nội Vụ huyện Đông Triều

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp TN Thương Mại Và Dịch Vụ Hòa Lộc

,

Tuyển dụng Trường Tiểu Học Trung Thành

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Mtv Vlxd Phát Đạt

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại - Xây Dựng Kim Hùng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Được Phát

,

Tuyển dụng Trường Trung Học Cơ Sở Chánh Hưng

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Quận 12 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bằng Nguyễn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Thiên ý

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Gia Đào

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Hoàng Hoàng Hải

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Snv

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Duyên Huỳnh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Phúc Thành Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hàng Hải Đại Phát

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Cổng Vàng (Tp Hà Nội) (NTNN)

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lê Vy Việt Nam

,
Loading...