Tuyển dụng công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0090 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Gifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/AStx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/ACty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Thầu Xây Dựng NMWonderful Sài Gòn Electrics KCN Việt Nam Singapore (Cty Taisei Corporation)

Mã số thuế: 0305158175

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/09/2007 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: Không nộp tờ khai 3 tháng liên tục CV8099 11/07/2008 - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn Phòng Điều Hành Cty Atwood Oceanics Pacific Limited

Mã số thuế: 0304238389

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/03/2006 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 332A-11C , 11th Floor Plaza Ampang City Kuala Lumpur - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nigel Richardson

Điện thoại: N/A


Tuyển dụng công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

Tuyển dụng Cty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Kinh Doanh Địa ốc TM Long Thanh

,

Tuyển dụng Cty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Thương Mại Đỗ Phú Cường

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Du Phong

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Chế Tạo Máy Atech

,

Tuyển dụng Văn Phòng Đại Diện Expro Group Malaysia SDN BHD Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

,

Tuyển dụng Cty TNHH Một TViên ân Thiên Phú

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Heng Hsing Vn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Việt Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Cơ Khí Thành Lợi

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp TN Hồng Phát Nh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Vạn Ngọc

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nguyên Thế Anh Tại Cần Thơ

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần kinh doanh Khí hoá lỏng V - GAS

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Trình Chiếu PRO

,

Tuyển dụng Chi nhánh Công ty TNHH Long Cảnh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Nga Hoàng Đắk Nông

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Kim Hoàn

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Thuỳ Anh

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần thiết bị giáo dục Ngân Hà

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần xây dựng điện công nghiệp

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần thương mại và xây dựng BA36

,

Tuyển dụng Công ty TNHH một thành viên công nghệ Đông Thành

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Tân Thế Giới

,

Tuyển dụng Công ty TNHH một thành viên Panda kỹ thuật thương mại và xuất nhập khẩu

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Nghe Nhìn Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Famico Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Vận Chuyển An Tâm Express

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sức Khỏe Và Sắc Đẹp Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Xây Dựng Htc Việt Nhật

,

Tuyển dụng Hợp tác xã sản xuất nấm và dịch vụ tổng hợp xã Thạch Bàn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng & Vận Tải Đạt Dũng

,

Tuyển dụng Cty LD trồng rừng và chế biến gỗ dăm XK Harlan - Hoà bình

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thiên Sơn Hb

,

Tuyển dụng Uỷ Ban Nhân Dân Xã Cửa Dương

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Gia Long

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Đức Thắng

,

Tuyển dụng Trường Mẫu Giáo Bình Đông

,

Tuyển dụng Công ty TNHH dịch vụ thương mại và Viễn thông Đức Thắng

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần xây lắp điện Hoàng Ngọc

,

Tuyển dụng Cán bộ UNT - đội thuế xã Lãng Công

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Trái Tim Số

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Phố Nội Thất

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Lý Du Lịch Minh Việt

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Thủy - Nhà Hàng Sin Lounge

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhà Hàng Hoàng ân

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Hệ Thống Dữ Liệu Quốc Tế

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Sáng Tạo Nghệ Thuật Toàn Cầu

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Ngọc Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Nhà Hàng Tường Lâm

,
Loading...