Tuyển dụng công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0049 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Gifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/AStx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/ACty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Thầu Xây Dựng NMWonderful Sài Gòn Electrics KCN Việt Nam Singapore (Cty Taisei Corporation)

Mã số thuế: 0305158175

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/09/2007 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: Không nộp tờ khai 3 tháng liên tục CV8099 11/07/2008 - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn Phòng Điều Hành Cty Atwood Oceanics Pacific Limited

Mã số thuế: 0304238389

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/03/2006 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 332A-11C , 11th Floor Plaza Ampang City Kuala Lumpur - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nigel Richardson

Điện thoại: N/A


Tuyển dụng công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

Tuyển dụng Cty Cổ Phần DVI

,

Tuyển dụng Cty TNHH Y Học Cổ Truyền Tân Phi Dương

,

Tuyển dụng Cty TNHH Tư Vấn Đào Tạo Nhân Lực Đồng Đội

,

Tuyển dụng Cty TNHH Phần Mềm Phú Thịnh

,

Tuyển dụng Chi Nhánh 2 Cửa Hàng Xăng Dầu Doanh Nghiệp Tư Nhân Tú Anh

,

Tuyển dụng Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Mỹ Hoa

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Vinh Quang

,

Tuyển dụng Đội thuế Xã Tân Phú Tây

,

Tuyển dụng TRUNG TâM VăN HóA- THể THAO HUYệN BàU BàNG

,

Tuyển dụng Internet tin tin

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Mặt Trời Mới Bình Dương

,

Tuyển dụng Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH FANCYWOOD Tại Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Nội Thất HPd

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Anh Lập (Chuyển Đổi Từ Công Ty TNHH 2tv Trở Lên)

,

Tuyển dụng Trường TH Nguyễn Viết Xuân

,

Tuyển dụng UBND xã Giang Điền

,

Tuyển dụng DNTN cơ khí và xây lắp Lý Hiếu Nghĩa

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Hương Khánh Linh

,

Tuyển dụng UBND Xã Bình Thành

,

Tuyển dụng Hội Chữ thập đỏ Ia Grai

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Vận Tải Minh Hiền

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Phần Mềm Phát

,

Tuyển dụng Trường tiểu học Tân Trường I

,

Tuyển dụng Trường Tiểu Học Nam Trung

,

Tuyển dụng Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Trung Hạnh

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Tàu Biển Nhất Trí Tại Hải Phòng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Trọng Tín Phát

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Thương Mại Tây Bắc Bộ

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Khai Thác Hải Sản Long Hồ

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Phát Triển 117

,

Tuyển dụng Trường Tiểu Học Cẩm Thạch

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Hà Nội Vinacomin Tại Quảng Ninh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Cơ Khí Tàu Thuyền - Dịch Vụ Tổng Hợp Sa Huỳnh

,

Tuyển dụng Công Ty cổ phần Chè Tân Trào

,

Tuyển dụng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông hưng

,

Tuyển dụng Trường trung học cơ sở Ngọc Liên

,

Tuyển dụng Công ty TNHH đầu tư và phát triển dịch vụ thương mại biên giới Việt - Lào

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Hts

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tm Và Dv Ttf

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đức Tâm Thịnh

,

Tuyển dụng Văn Phòng Luật Sư Nguyễn Tiến Thành

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Thoại Kim Thanh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Iservice

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Phương Thùy

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Trọng Tấn

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Thành Phố Hồ Chí Minh

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lee Cosmetics

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Trang Hiệp Thạnh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Phụ Liệu Giày Khải Phong

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Chí Hưng

,
Loading...