Tuyển dụng công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0044 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Gifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/AStx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/ACty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Thầu Xây Dựng NMWonderful Sài Gòn Electrics KCN Việt Nam Singapore (Cty Taisei Corporation)

Mã số thuế: 0305158175

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/09/2007 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Không nộp tờ khai 3 tháng liên tục CV8099 11/07/2008 - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn Phòng Điều Hành Cty Atwood Oceanics Pacific Limited

Mã số thuế: 0304238389

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/03/2006 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 332A-11C , 11th Floor Plaza Ampang City Kuala Lumpur - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nigel Richardson

Điện thoại: N/A


Tuyển dụng công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

Tuyển dụng Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Việt Thảo

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH May Thêu Mạnh Minh

,

Tuyển dụng Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sơn Hùng

,

Tuyển dụng Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Hoàng Vũ

,

Tuyển dụng CTy TNHH Trí Đức

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng An Thy

,

Tuyển dụng Sở Giao Thông Vận Tải Đắk Lắk

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Cao Nguyên

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH 01TV Đinh Bảo Trâm

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Cảng - Đường Thuỷ

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công nghiệp và đô thị

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Hợp Phát

,

Tuyển dụng Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Thịnh Vượng

,

Tuyển dụng Công ty TNHH DUNGA

,

Tuyển dụng Công ty TNHH xây dựng JCL

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Vũ Quang

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Nhà Thăng Long

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Vận Tải Phúc Sơn

,

Tuyển dụng Nguyễn Đình Tiến

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Quốc Tế Hải Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thiết Bị Văn Phòng Hoàng Long

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Nghĩa Hưng

,

Tuyển dụng Công Ty Luật TNHH Một Thành Viên Thiên Trí

,

Tuyển dụng Công ty TNHH sản xuất - thương mại và xây dựng Gia Bảo

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Vận Tải Tâm Thuận Phát

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV H-Field Việt Nam

,

Tuyển dụng Trường Tiểu học A xã Nghĩa Hồng

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vật Liệu Chịu Lửa Thái Nguyên Tại Ninh Bình

,

Tuyển dụng Trường Mầm Non Sao Mai

,

Tuyển dụng Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ In ấn Và Quảng Cáo Tấn Tùng

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Tập Đoàn Phát Lộc

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Đông Hà

,

Tuyển dụng Trường mầm non Mường Men

,

Tuyển dụng Trường Tiểu học Phù Loan

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Du Lịch Thương Mại Khám Phá Mới

,

Tuyển dụng Trường Trung học cơ sở Nga Vinh

,

Tuyển dụng Ban Quản Lý Dự án XD Cơ sở Hạ Tầng Qui Mô nhỏ tỉnh Trà Vinh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Con Đường Xanh Quảng Nam - Chi Nhánh Vĩnh Phúc

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Phát Triển Nông Nghiệp Vp

,

Tuyển dụng Chi nhánh Pusco 7 - Công ty cổ phần Pusco

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Xăng Dầu Đại Thịnh Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Phú Khang

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Và Cung Cấp Thông Tin Bảo Trân

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Bất Động Sản Bảo Linh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Phạm Bình

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Thiết Bị Nhà Bếp Gia Nguyễn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Kim Gia Nguyễn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH True Internet Data Center (Việt Nam)

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Kế Xây Dựng Cao Nguyên

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên VaymuaotoVn

,
Loading...