Tuyển dụng công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0021 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Gifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/AStx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/ACty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Thầu Xây Dựng NMWonderful Sài Gòn Electrics KCN Việt Nam Singapore (Cty Taisei Corporation)

Mã số thuế: 0305158175

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/09/2007 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: Không nộp tờ khai 3 tháng liên tục CV8099 11/07/2008 - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn Phòng Điều Hành Cty Atwood Oceanics Pacific Limited

Mã số thuế: 0304238389

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/03/2006 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 332A-11C , 11th Floor Plaza Ampang City Kuala Lumpur - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nigel Richardson

Điện thoại: N/A


Tuyển dụng công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

Tuyển dụng DNTN Trường Khang

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Nhất Trung

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Lương Thực Hà Bắc � Chi Nhánh Tiên Sơn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Trường Vũ

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Hồng ân

,

Tuyển dụng Lê Quốc Thanh

,

Tuyển dụng Cty TNHH Du Lịch Hoa Biển I

,

Tuyển dụng Cty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ quảng cáo Hồng Phúc

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trường Quang Ii

,

Tuyển dụng Trần Thị Như Lan

,

Tuyển dụng Công ty TNHH một thành viên tư vấn xây dựng Điện 3 Đà Nẵng

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Ngô Gia Ea Kar

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Trần Thị Phương

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Hải Đại Kim

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Đầu tư & phát triển thương mại Hà Long

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đào Gia

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần đầu tư tài chính Thiên Phú

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Chính Xác Mỏ Và Công Nghiệp

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Nhật Minh

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hà Thành

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thùy Dung

,

Tuyển dụng Chi nhánh công ty cổ phần phát triển kinh tế hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần thương mại Quốc Tế Thành Đạt

,

Tuyển dụng Trần Thị Bích Vân

,

Tuyển dụng Công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Hằng

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Tuấn Vũ

,

Tuyển dụng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi

,

Tuyển dụng Công ty CP Khatoco - Liberty (nộp hộ nhà thầu)

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đức Minh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Mai Xuân Mx

,

Tuyển dụng Công Ty CP Xây Dựng Và Thương Mại Đại Thành

,

Tuyển dụng Trường Mẫu Giáo Ea Bar

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cát Hưng

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Thương Mại Tô Giang

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Nguyễn Hưng

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Minh Thành

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Lâm Cát Tiên

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Dựng Sơn Quang Vinh

,

Tuyển dụng Bệnh viện Đa khoa huyện Cầu Kè

,

Tuyển dụng Phòng Dân Tộc

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Xuất Khẩu Lao Động Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Công Ty Cổ Phần Dệt May Sài Gòn

,

Tuyển dụng Chi Nhánh 2 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Điện Cơ Thăng Tiến

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Vật Tư May Mặc Hào Phong

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nhất Tín

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo Xuất Nhập Khẩu Quốc Bảo

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Latiad

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Song Đỉnh

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Mai Thanh Còn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Giáo Dục Thiên ân

,
Loading...