Tuyển dụng công ty Tỉnh Bình Dương Bình Dương

Tìm thấy 685 kết quả (0.0031 giây)


Công ty Hitachi Plant Technologies - VPĐH Công Trình Nhà máy Techno Excel Việt Nam tại Bình Dương

Mã số thuế: 3700821800-006

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 25/06/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu HARRIS CORPORATION

Mã số thuế: 3701643928-019

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 18/06/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: (Công ty CP Nghe Nhìn Toàn Cầu) 02NP5 Đường 30/4 - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu PACCESS PAKAGING LLC

Mã số thuế: 3700824336-007

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 14/06/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Số 9, đường số 5, KCN Việt- Sing (CTy Esquel Garment VN) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu ARC PACIFIC LIMITED

Mã số thuế: 3700883370-018

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 14/06/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Lô E12, KCN Mỹ Phước 2 (CTy ASIA PACKAGING INDUSTRIES) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/ANhà Thầu Công ty SANDVIK SOUTH EAST ASIA PTE LTD

Mã số thuế: 3700883370-017

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 10/06/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Lô E12, KCN Mỹ Phước 2 (CTy ASIA PACKAGING INDUSTRIES) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu EUROASIATIC MACHINERY (S) PTE LTD

Mã số thuế: 3700703691-028

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 04/06/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Số 26, Đường số 6, Vsip (CTy TNHH URC Việt Nam) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu PACCESS PACKAGING LLC

Mã số thuế: 3700824336-006

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 03/06/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Số 9, đường số 5, KCN Việt- Sing (CTy Esquel Garment VN) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu Công ty TNHH NISSIN FOODS (THAILAND)

Mã số thuế: 3702007604-003

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 29/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: (Công ty TNHH Thực Phẩm NISSIN) số 2, VSIP II-A, đường số 19 - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu NAKANISHI INC

Mã số thuế: 3700769413-013

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 22/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 30 Đường số 3, KCN Vsip (Cty WONDERFUL SAIGON ELECTRICS) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu RDW, THE APPROVAL AUTHORITY FOR THE NETHERLANDS

Mã số thuế: 3700749826-030

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 22/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Lô G-CN, KCN Mỹ Phước 3(CTy TNHH KUMHO TIRE VN) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu SETIA MYPHUOC LIMITTED

Mã số thuế: 3700952088-011

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 08/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: xã Thới Hòa (Công Ty Cổ Phần SETIABECAMEX) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu Công ty KAWASAKI NITRIDING

Mã số thuế: 3702041997-001

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 07/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: (Cty TNHH KAWASAKI HEAT METAL Việt Nam) Lô B-3B7 CN-KCN MP3 - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu MEDIABANC (M) SDN BHD

Mã số thuế: 3700743824-008

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 01/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 16 Vsip, đường số 5, KCN Vsip (CTy TNHH ROHTO-MENTHOLATUM) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/ANhà Thầu OGA INTERNATIONAL CO, LTD

Mã số thuế: 3700786465-045

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 26/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: D-6A-CN, KCN Mỹ Phước 3(Cty Giấy KRAFT VN) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu Công ty TNHH WISE VISION INTERNATIONAL

Mã số thuế: 3702033682-001

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 18/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: (Công ty TNHH NOVA Việt Nam) Đường NA4, KCN Mỹ Phước 2 - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu SANKO PROGRESS MABIS CORP

Mã số thuế: 3700824336-005

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 15/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Số 9, đường số 5, KCN Việt- Sing (CTy Esquel Garment VN) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu Công ty TNHH SHINCO WORLDWIDE

Mã số thuế: 3702030265-001

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 15/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Lô K6, Đường N1, D3 (Công ty TNHH Kỹ Nghệ SHINCO) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu Công ty Đài Phong

Mã số thuế: 3702030392-001

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 12/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: (Công ty TNHH An Tỷ) ấp Cây Dừng - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu Công ty J VAN DEN BERG EN ZONEN WADDINXVEEN BV

Mã số thuế: 3700754463-005

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 11/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 26 Đại Lộ Độc Lập, KCN Vsip (CTy T DSM NUTRITIONAL PRODUCTS) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu Công ty OKL CAN LINE, INC

Mã số thuế: 3700883370-016

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 09/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Lô E12, KCN Mỹ Phước 2 (CTy ASIA PACKAGING INDUSTRIES) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu TENNANT SALES AND SERVICE COMPANY

Mã số thuế: 3701015345-021

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 05/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 230 Đại lộ Bình Dương (Công Ty Đầu Tư & PT Công Nghiệp) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu Công ty MAHR MALAYSIA SDN BHD

Mã số thuế: 3700883370-015

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 05/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Lô E12, KCN Mỹ Phước 2 (CTy ASIA PACKAGING INDUSTRIES) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Việt Xinh

,

Tuyển dụng Công Ty CP Đầu Tư - Xuất Nhập Khẩu Đa Quốc Gia

,

Tuyển dụng Hợp tác xã cơ khí Đại Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Ngọc Trang Vina

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Dựng Huy Hoàng

,

Tuyển dụng Doanh nghiệp tư nhân Quốc Quỳnh

,

Tuyển dụng Chi nhánh Cty CP du lịch An Giang-Nhà máy chế biến và KD lương thực số 7

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thêu Vi Tính Hải Long

,

Tuyển dụng Công ty TNHH 1 thành viên Nô Bi

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Phúc Gia Phạm

,

Tuyển dụng Công ty bảo hiểm PJICO ĐắkLắk

,

Tuyển dụng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đăk Nông

,

Tuyển dụng Ban Quản lý Trung Tâm thương mại PleiKu

,

Tuyển dụng Ban quản lý chương trình Chia sẻ

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần đá quý và vàng Hà Nội

,

Tuyển dụng Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thanh Dung

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hoàng Long

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Phát Triển Văn Hoá Việt Nam

,

Tuyển dụng UBND thị trấn Phú xuyên

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Nam Phong

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Ylu Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sản Xuất Chế Biến Vôi Và Khoáng Sản Kinh Môn

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Minh Hoà

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hiếu Huyền

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Cơ Khí ô Tô Đức Hoà

,

Tuyển dụng DNTN cơ khí, điện lạnh Nha Trang

,

Tuyển dụng Trung Tâm Tm & Dv Hoàng Đạt - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hoàng Thuận Phát

,

Tuyển dụng Trường THCS xã Yên Thịnh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi Tân An

,

Tuyển dụng Chi nhánh Công ty TNHH Quang Minh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tư Vấn Hạ Tầng Quảng Bình

,

Tuyển dụng Trường Mẫu giáo Bán công Điện Phong

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH AIG

,

Tuyển dụng Cty TNHH Thương mại á châu

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Thịnh Hằng

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Và Thương Mại Thanh Giang

,

Tuyển dụng Trường THCS Cầu Quan

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thông Pháp

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sắt Mỹ Thuật Trầm Linh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Toàn Thịnh Tiến

,

Tuyển dụng Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Tư Vấn Tiếp Thị Quốc Khánh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Mạnh Long Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tiệm Tóc SOO

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Giáo Dục Ngôi Sao Tương Lai

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Nguyễn Vũ

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Thực Phẩm Thanh Hiếu

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Giấy Minh Đạt

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Hàng Việt

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Câu Lạc Bộ Trà Opera

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng Kiến Minh

,
Loading...