Tuyển dụng công ty Tỉnh Bình Dương Bình Dương

Tìm thấy 685 kết quả (0.0031 giây)


Công ty Hitachi Plant Technologies - VPĐH Công Trình Nhà máy Techno Excel Việt Nam tại Bình Dương

Mã số thuế: 3700821800-006

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 25/06/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu HARRIS CORPORATION

Mã số thuế: 3701643928-019

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 18/06/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: (Công ty CP Nghe Nhìn Toàn Cầu) 02NP5 Đường 30/4 - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu PACCESS PAKAGING LLC

Mã số thuế: 3700824336-007

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 14/06/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Số 9, đường số 5, KCN Việt- Sing (CTy Esquel Garment VN) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu ARC PACIFIC LIMITED

Mã số thuế: 3700883370-018

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 14/06/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Lô E12, KCN Mỹ Phước 2 (CTy ASIA PACKAGING INDUSTRIES) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/ANhà Thầu Công ty SANDVIK SOUTH EAST ASIA PTE LTD

Mã số thuế: 3700883370-017

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 10/06/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Lô E12, KCN Mỹ Phước 2 (CTy ASIA PACKAGING INDUSTRIES) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu EUROASIATIC MACHINERY (S) PTE LTD

Mã số thuế: 3700703691-028

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 04/06/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Số 26, Đường số 6, Vsip (CTy TNHH URC Việt Nam) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu PACCESS PACKAGING LLC

Mã số thuế: 3700824336-006

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 03/06/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Số 9, đường số 5, KCN Việt- Sing (CTy Esquel Garment VN) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu Công ty TNHH NISSIN FOODS (THAILAND)

Mã số thuế: 3702007604-003

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 29/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: (Công ty TNHH Thực Phẩm NISSIN) số 2, VSIP II-A, đường số 19 - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu NAKANISHI INC

Mã số thuế: 3700769413-013

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 22/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 30 Đường số 3, KCN Vsip (Cty WONDERFUL SAIGON ELECTRICS) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu RDW, THE APPROVAL AUTHORITY FOR THE NETHERLANDS

Mã số thuế: 3700749826-030

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 22/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Lô G-CN, KCN Mỹ Phước 3(CTy TNHH KUMHO TIRE VN) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu SETIA MYPHUOC LIMITTED

Mã số thuế: 3700952088-011

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 08/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: xã Thới Hòa (Công Ty Cổ Phần SETIABECAMEX) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu Công ty KAWASAKI NITRIDING

Mã số thuế: 3702041997-001

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 07/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: (Cty TNHH KAWASAKI HEAT METAL Việt Nam) Lô B-3B7 CN-KCN MP3 - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu MEDIABANC (M) SDN BHD

Mã số thuế: 3700743824-008

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 01/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 16 Vsip, đường số 5, KCN Vsip (CTy TNHH ROHTO-MENTHOLATUM) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/ANhà Thầu OGA INTERNATIONAL CO, LTD

Mã số thuế: 3700786465-045

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 26/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: D-6A-CN, KCN Mỹ Phước 3(Cty Giấy KRAFT VN) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu Công ty TNHH WISE VISION INTERNATIONAL

Mã số thuế: 3702033682-001

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 18/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: (Công ty TNHH NOVA Việt Nam) Đường NA4, KCN Mỹ Phước 2 - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu SANKO PROGRESS MABIS CORP

Mã số thuế: 3700824336-005

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 15/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Số 9, đường số 5, KCN Việt- Sing (CTy Esquel Garment VN) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu Công ty TNHH SHINCO WORLDWIDE

Mã số thuế: 3702030265-001

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 15/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Lô K6, Đường N1, D3 (Công ty TNHH Kỹ Nghệ SHINCO) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu Công ty Đài Phong

Mã số thuế: 3702030392-001

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 12/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: (Công ty TNHH An Tỷ) ấp Cây Dừng - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu Công ty J VAN DEN BERG EN ZONEN WADDINXVEEN BV

Mã số thuế: 3700754463-005

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 11/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 26 Đại Lộ Độc Lập, KCN Vsip (CTy T DSM NUTRITIONAL PRODUCTS) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu Công ty OKL CAN LINE, INC

Mã số thuế: 3700883370-016

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 09/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Lô E12, KCN Mỹ Phước 2 (CTy ASIA PACKAGING INDUSTRIES) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu TENNANT SALES AND SERVICE COMPANY

Mã số thuế: 3701015345-021

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 05/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 230 Đại lộ Bình Dương (Công Ty Đầu Tư & PT Công Nghiệp) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu Công ty MAHR MALAYSIA SDN BHD

Mã số thuế: 3700883370-015

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 05/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Lô E12, KCN Mỹ Phước 2 (CTy ASIA PACKAGING INDUSTRIES) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Tuyển dụng Công Ty TNHH An Vĩnh Phát

,

Tuyển dụng Cty Tư Vấn Xây Dựng Điện 3 (NTNN)

,

Tuyển dụng Cty TNHH Xây Dựng Và Chống Thấm Nhà Việt

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc - Điện Thoại - Phương Ngân

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhiên Liệu Sài Gòn Đông Dương - Số 11

,

Tuyển dụng Doanh nghiệp Xây dựng Ngọc Xuân

,

Tuyển dụng Công ty TNHH FB

,

Tuyển dụng Văn Phòng Đại Diện Đà Nẵng - Công Ty TNHH Thiết Kế Cơ Điện Xanh

,

Tuyển dụng CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG DịCH Vụ THươNG MạI TRườNG THịNH

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Tư Vấn - Xây Dựng Tứ Gia

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Phát Triển Đông á

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần đầu tư và thương mai Việt Ba

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Phần Mềm Tùng Quang

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại á Đông Vidotour

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Cao Hòa Bình

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thành Đô

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Quảng Cáo Và In Trí Kiên

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ ăn Uống Ngân Hà

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thế Giới Sự Kiện

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Khoa Nguyên

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tiếp Vận Và Dịch Vụ Cường Đỗ

,

Tuyển dụng Trường Mầm non Phú Lương A

,

Tuyển dụng Phòng Thống Kê Huyện Diên Khánh

,

Tuyển dụng Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Công Nghệ Mới Tiết Kiệm Năng Lượng Hoàng Ngọc

,

Tuyển dụng Công ty TNHH cơ khí đúc Minh Nhật

,

Tuyển dụng Nguyễn Thị Thanh Vân

,

Tuyển dụng Trường tiểu học Địch Quả

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản Huy Chương

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Quảng Nam

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Thành Minh - Xí Nghiệp Xây Dựng Và Sản Xuất Bê Tông Đông Mai

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đt & Pt Hoàng Sơn

,

Tuyển dụng Trường Mẫu Giáo Tuổi Xanh

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Minh Ngọc Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Hải Nam Vp

,

Tuyển dụng Trường mầm non Thanh Vân

,

Tuyển dụng Đội KKKTT&TH Chi Cục Thuế TPVũngTàu

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Thương Mại - Dịch Vụ Thảo Nguyên

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phạm Trường Huy

,

Tuyển dụng Cty Cổ Phần Kỹ Thuật Viễn Thông Quang Trí

,

Tuyển dụng DNTN Liên Vũ Toàn

,

Tuyển dụng Cty Cổ Phần Công Nghệ Và Dữ Liệu Việt

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thời Trang Minh Đạt

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thực Phẩm Ngọc Thành

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhà Hàng Vân Anh

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhà Hàng ăn Uống Vườn Cau

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Sài Gòn Housing

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Quốc Tế Thế Thông

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Nhà Hàng Túy Ca

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Hiếu Tuấn Quý

,
Loading...