Tuyển dụng công ty Tỉnh Bình Dương Bình Dương

Tìm thấy 685 kết quả (0.0033 giây)


Công ty Hitachi Plant Technologies - VPĐH Công Trình Nhà máy Techno Excel Việt Nam tại Bình Dương

Mã số thuế: 3700821800-006

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 25/06/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu HARRIS CORPORATION

Mã số thuế: 3701643928-019

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 18/06/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: (Công ty CP Nghe Nhìn Toàn Cầu) 02NP5 Đường 30/4 - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu PACCESS PAKAGING LLC

Mã số thuế: 3700824336-007

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 14/06/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Số 9, đường số 5, KCN Việt- Sing (CTy Esquel Garment VN) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu ARC PACIFIC LIMITED

Mã số thuế: 3700883370-018

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 14/06/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Lô E12, KCN Mỹ Phước 2 (CTy ASIA PACKAGING INDUSTRIES) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/ANhà Thầu Công ty SANDVIK SOUTH EAST ASIA PTE LTD

Mã số thuế: 3700883370-017

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 10/06/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Lô E12, KCN Mỹ Phước 2 (CTy ASIA PACKAGING INDUSTRIES) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà thầu EUROASIATIC MACHINERY (S) PTE LTD

Mã số thuế: 3700703691-028

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 04/06/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Số 26, Đường số 6, Vsip (CTy TNHH URC Việt Nam) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu PACCESS PACKAGING LLC

Mã số thuế: 3700824336-006

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 03/06/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Số 9, đường số 5, KCN Việt- Sing (CTy Esquel Garment VN) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu Công ty TNHH NISSIN FOODS (THAILAND)

Mã số thuế: 3702007604-003

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 29/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: (Công ty TNHH Thực Phẩm NISSIN) số 2, VSIP II-A, đường số 19 - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu NAKANISHI INC

Mã số thuế: 3700769413-013

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 22/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 30 Đường số 3, KCN Vsip (Cty WONDERFUL SAIGON ELECTRICS) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu RDW, THE APPROVAL AUTHORITY FOR THE NETHERLANDS

Mã số thuế: 3700749826-030

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 22/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Lô G-CN, KCN Mỹ Phước 3(CTy TNHH KUMHO TIRE VN) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu SETIA MYPHUOC LIMITTED

Mã số thuế: 3700952088-011

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 08/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: xã Thới Hòa (Công Ty Cổ Phần SETIABECAMEX) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu Công ty KAWASAKI NITRIDING

Mã số thuế: 3702041997-001

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 07/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: (Cty TNHH KAWASAKI HEAT METAL Việt Nam) Lô B-3B7 CN-KCN MP3 - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu MEDIABANC (M) SDN BHD

Mã số thuế: 3700743824-008

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 01/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 16 Vsip, đường số 5, KCN Vsip (CTy TNHH ROHTO-MENTHOLATUM) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/ANhà Thầu OGA INTERNATIONAL CO, LTD

Mã số thuế: 3700786465-045

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 26/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: D-6A-CN, KCN Mỹ Phước 3(Cty Giấy KRAFT VN) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu Công ty TNHH WISE VISION INTERNATIONAL

Mã số thuế: 3702033682-001

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 18/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: (Công ty TNHH NOVA Việt Nam) Đường NA4, KCN Mỹ Phước 2 - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu SANKO PROGRESS MABIS CORP

Mã số thuế: 3700824336-005

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 15/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Số 9, đường số 5, KCN Việt- Sing (CTy Esquel Garment VN) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu Công ty TNHH SHINCO WORLDWIDE

Mã số thuế: 3702030265-001

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 15/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Lô K6, Đường N1, D3 (Công ty TNHH Kỹ Nghệ SHINCO) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu Công ty Đài Phong

Mã số thuế: 3702030392-001

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 12/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: (Công ty TNHH An Tỷ) ấp Cây Dừng - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu Công ty J VAN DEN BERG EN ZONEN WADDINXVEEN BV

Mã số thuế: 3700754463-005

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 11/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 26 Đại Lộ Độc Lập, KCN Vsip (CTy T DSM NUTRITIONAL PRODUCTS) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu Công ty OKL CAN LINE, INC

Mã số thuế: 3700883370-016

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 09/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Lô E12, KCN Mỹ Phước 2 (CTy ASIA PACKAGING INDUSTRIES) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu TENNANT SALES AND SERVICE COMPANY

Mã số thuế: 3701015345-021

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 05/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 230 Đại lộ Bình Dương (Công Ty Đầu Tư & PT Công Nghiệp) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Nhà Thầu Công ty MAHR MALAYSIA SDN BHD

Mã số thuế: 3700883370-015

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 05/04/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Lô E12, KCN Mỹ Phước 2 (CTy ASIA PACKAGING INDUSTRIES) - Tỉnh Bình Dương - Bình Dương

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Tuyển dụng Cty TNHH Thương Mại May Mặc Dịch Vụ Phương Quang Minh

,

Tuyển dụng Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Phú Hòa Hải

,

Tuyển dụng Cty TNHH Huy Duy Huy

,

Tuyển dụng Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Dũng

,

Tuyển dụng Cty TNHH Thương Mại Xây Dựng Tài Năng

,

Tuyển dụng Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ May Mặc Vinh Tuấn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Hòa Hợp

,

Tuyển dụng Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Đặng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Phương Vượng

,

Tuyển dụng Công ty TNHH kim khí vận tải Đức Hồng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sửa Chữa ô Tô Trần Đức

,

Tuyển dụng Chi nhánh công ty thông thuận - Bình đại

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Đại Phát Lộc

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Thủy Điện An Quang

,

Tuyển dụng Văn phòng HĐND - UBND thị xã Đồng Xoài

,

Tuyển dụng Trường Mẫu Giáo Hàm Đức 2

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Lắp Hưng Thịnh Bình Thuận

,

Tuyển dụng Trung tâm Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đại Cửu Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Đại Kim Tuấn Đắk Nông

,

Tuyển dụng Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Toán

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hàng Việt Hồng Ngự

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần thương mại du lịch & dịch vụ Cao Long

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Tân Hoàn Mỹ

,

Tuyển dụng Văn phòng đại diện SIMS Group Limited tại Hà Nội

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ An Nguyên

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Các Giải Pháp Cảnh Quan

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Lập Thịnh

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Reed Tradex

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Và Môi Trường Nam Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Giao Nhận Phúc Hưng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Và Dịch Vụ Viễn Thông Lộc Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thiết Bị Kỹ Thuật An Việt

,

Tuyển dụng Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hảo Đông

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Khánh Vinh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tm-Dl G&G

,

Tuyển dụng Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Tứ Duy - Thịnh Đạt

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Bốc Xếp Phú Đạt

,

Tuyển dụng HTX DV NN Xuân Nam

,

Tuyển dụng Công Ty CP Xây Dựng Minh Hoàng Long

,

Tuyển dụng Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp Sài gòn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Hương Huyền Trang

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH May Mặc Xuất Khẩu Thanh An

,

Tuyển dụng Đài truyền thanh Quảng Xương

,

Tuyển dụng Trường tiểu học Sơn Lư

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vân Nhật Anh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Nông Thủy Sản Việt

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Hành Hương Quốc Tế Hoa Sen

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH In Thiên Phước

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Game Gia Bảo

,
Loading...