Tuyển dụng công ty Tỉnh Quảng Nam Quảng Nam

Tìm thấy 124 kết quả (0.0039 giây)


SGS Taiwan Limited (Công ty TNHH hợp chất kỹ thuật Châu á Thái Bình Dương (Nộp hộ NT))

Mã số thuế: 4000815105-005

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 20/06/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Lô 5, đường số 3, KCN Điện Nam - Điện Ngọc - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


HYUNDAI CORPORATION (Cty TNHH sản xuất lắp ráp ôtô Chu Lai - Trường Hải (Nộp hộ thuế nhà thầu))

Mã số thuế: 4000443898-012

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 13/06/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tam Hiệp - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Micros Fidelio Singapore Ptc Ltd (Công ty liên doanh khách sạn VICTORIA Hội An (nộp hộ NT))

Mã số thuế: 4000864871-001

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 25/04/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Phường Cửa Đại - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CNA Manufacturing SDN BHD(Công ty Cổ phần sản xuất phụ tùng ôtô (Nộp hộ NT)

Mã số thuế: 4000817790-005

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 27/03/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn 4 - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/AInstron Singapore Pte Ltd (Công ty TNHH hợp chất kỹ thuật Châu á Thái Bình Dương (Nộp hộ NT))

Mã số thuế: 4000815105-004

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 06/03/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Lô 5, đường số 3, KCN Điện Nam - Điện Ngọc - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Carlson Hotels Asia Pacific Pty Limited (Công ty CP Tri Việt Hội An (Nộp hộ thuế Nhà thầu))

Mã số thuế: 4000466140-006

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 29/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn An Bàng, phường Cẩm An - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


IK Corporation (Cty TNHH sản xuất & LR ô tô DL Trường Hải - Kia (Nộp hộ Nhà thầu))

Mã số thuế: 4000491926-007

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 23/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn 4, xã Tam Hiệp - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


SmartCorp International (HK) Limited Cty TNHH sản xuất & LR ô tô DL Trường Hải - Kia (Nộp hộ Nhà thầ

Mã số thuế: 4000491926-006

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 21/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn 4, xã Tam Hiệp - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Global Information Technology Co, Ltd (Công Ty TNHH MTV PP ô Tô Du Lịch Chu Lai Trường Hải)

Mã số thuế: 4000807707-003

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 13/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn 4 - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


HUYNDAI MOTOR COMPANY (Cty TNHH sản xuất & lắp ráp ôtô Chu Lai - Trường Hải (Nộp hộ nhà thầu)

Mã số thuế: 4000443898-011

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 06/12/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


HYUNDAI MOTOR COMPANY (Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và Lắp Ráp ô Tô Khách Trường Hải (Nộp hộ NT)

Mã số thuế: 4000823201-002

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 28/11/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn 4 - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


MaBo International Limited (Công ty TNHH khu du lịch VinaCapital Hội An (Nộp hộ thuế nhà thầu))

Mã số thuế: 4000463830-022

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 27/10/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1, xã Điện Dương - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Kia Motors CorIoration (Cty TNHH sản xuất & LR ô tô DL Trường Hải - Kia (Nộp hộ Nhà thầu))

Mã số thuế: 4000491926-005

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 21/09/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn 4, xã Tam Hiệp - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/ARadhika Malhotra (Cty TNHH du lịch sinh thái biển Hội An (Nộp hộ nhà thầu))

Mã số thuế: 4000492493-004

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 20/09/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 2C Phan Bội Châu - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


SMARTCORP INTERNATIONAL (HK LIMITED) (CTy TNHH MTV SXuất Và LRáp ô Tô Khách Trường Hải (Nộp hộ NT)

Mã số thuế: 4000823201-001

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 24/08/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn 4 - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Universal (Hong Kong) Technology Co Limited (Cty TNHH hợp chất kỹ thuật Châu á Thái Bình Dương

Mã số thuế: 4000815105-003

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 24/08/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Lô 5, đường số 3, KCN Điện Nam - Điện Ngọc - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Delta Kogyo Co, Ltd (Công ty Cổ phần sản xuất phụ tùng ôtô (Nộp hộ NT))

Mã số thuế: 4000817790-003

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 22/08/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn 4 - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH Công trình Thiên Thần - Trung Quốc (Công ty cổ phần sản xuất Sô Đa Chu Lai)

Mã số thuế: 4000822159-001

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 15/08/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Khu kinh tế mở Chu Lai - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Pacific Lab Services-A Division of Zagro Singgapore PTE LTD (CN Cty TNHH UNI-PRESIDENT V N tại QN)

Mã số thuế: 4000819614-001

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 18/07/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Lô 14, KCN Điện Nam Điện Ngọc - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Kỹ thuật lò nấu kính Khoa Lực Trung Bắc Bắc Kinh (CTy CP Kính Nổi Chu Lai - Indevco)

Mã số thuế: 4000816469-001

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 26/06/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: KCN Bắc Chu Lai - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Shanghai Bigger Plastic Technology Co, Ltd (Công ty TNHH hợp chất kỹ thuật Châu á Thái Bình Dương)

Mã số thuế: 4000815105-001

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 16/06/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Lô 5, đường số 3, KCN Điện Nam - Điện Ngọc - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Toshiba Machine SE Asia PTE Ltd (Công ty TNHH hợp chất kỹ thuật Châu á Thái Bình Dương)

Mã số thuế: 4000815105-002

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 16/06/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Lô 5, đường số 3, KCN Điện Nam - Điện Ngọc - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Tuyển dụng Cty TNHH Diệt Mối Và Côn Trùng Đất Việt

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Bắc Ninh

,

Tuyển dụng Trương tiểu học An Hiệp 2

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Mỹ Nghệ Thanh Thuận

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hoà Hảo

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thế Hệ Mới Bình Định

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp TN Phước Bền

,

Tuyển dụng UBND xã Tân Thành

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Xây dựng Thạch Bàn

,

Tuyển dụng Trường THPT Phan Chu Trinh

,

Tuyển dụng CN Công ty SX DV TM Liên Hưng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên An An Phát

,

Tuyển dụng Chi nhánh công ty TNHH sài gòn phương đông

,

Tuyển dụng Công ty TNHH dịch vụ thương mại Tuấn Phương

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần thiết bị ngân hàng và máy văn phòng Hà Nội

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần PND

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Mht Hà Nội

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Công Nghệ Hk-Tech Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tứ Quý

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thiết Bị Đông Phong

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đại Mã

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Giao Thông

,

Tuyển dụng Thanh tra huyện Thanh Miện

,

Tuyển dụng Công ty TNHH đầu tư và vật liệu xây dựng Tân Việt Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Mtv Nam Vượng

,

Tuyển dụng TRườNG MầM NON 1 Xã VạN LINH

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Lê Nhật Hoàng

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phú Thịnh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Huỳnh Vinh Phát

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhựt Anh Tuấn

,

Tuyển dụng Công ty TNHH thế giới giải trí Mỹ Anh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Công Nghệ Di Dộng Lâm Ngân

,

Tuyển dụng Trường Phổ thông Dân Tộc Nội Trú Huyện Đồng Xuân

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Hương Phú

,

Tuyển dụng Doanh nghiệp tư nhân Phú Hưng

,

Tuyển dụng DNTN Thành Lợi

,

Tuyển dụng UBND Xã Tú Thịnh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Dương Lý

,

Tuyển dụng Văn Phòng Công Chứng Chợ Lớn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH May Đỗ Huy

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Mã Thượng

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thép Việt Trung Vina

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trang Trí Và Quảng Cáo DAD

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Phát Triển Minh Tuấn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH An Bảo Nguyên

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Nguyễn Nghiêm

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Dựng Kỹ Thuật Đầu Tư Phát Triển Toàn Thắng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Cung Cấp Dịch Vụ Tư Vấn Nhân Sự Chuyên Nghiệp Và Giải Pháp Tin Học Apartners

,

Tuyển dụng CôNG TY TNHH Cà PHê KHáNH VY

,
Loading...