Tuyển dụng công ty Tỉnh Quảng Nam Quảng Nam

Tìm thấy 124 kết quả (0.0041 giây)


SGS Taiwan Limited (Công ty TNHH hợp chất kỹ thuật Châu á Thái Bình Dương (Nộp hộ NT))

Mã số thuế: 4000815105-005

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 20/06/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Lô 5, đường số 3, KCN Điện Nam - Điện Ngọc - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


HYUNDAI CORPORATION (Cty TNHH sản xuất lắp ráp ôtô Chu Lai - Trường Hải (Nộp hộ thuế nhà thầu))

Mã số thuế: 4000443898-012

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 13/06/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tam Hiệp - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Micros Fidelio Singapore Ptc Ltd (Công ty liên doanh khách sạn VICTORIA Hội An (nộp hộ NT))

Mã số thuế: 4000864871-001

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 25/04/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Phường Cửa Đại - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CNA Manufacturing SDN BHD(Công ty Cổ phần sản xuất phụ tùng ôtô (Nộp hộ NT)

Mã số thuế: 4000817790-005

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 27/03/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn 4 - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/AInstron Singapore Pte Ltd (Công ty TNHH hợp chất kỹ thuật Châu á Thái Bình Dương (Nộp hộ NT))

Mã số thuế: 4000815105-004

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 06/03/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Lô 5, đường số 3, KCN Điện Nam - Điện Ngọc - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Carlson Hotels Asia Pacific Pty Limited (Công ty CP Tri Việt Hội An (Nộp hộ thuế Nhà thầu))

Mã số thuế: 4000466140-006

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 29/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn An Bàng, phường Cẩm An - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


IK Corporation (Cty TNHH sản xuất & LR ô tô DL Trường Hải - Kia (Nộp hộ Nhà thầu))

Mã số thuế: 4000491926-007

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 23/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn 4, xã Tam Hiệp - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


SmartCorp International (HK) Limited Cty TNHH sản xuất & LR ô tô DL Trường Hải - Kia (Nộp hộ Nhà thầ

Mã số thuế: 4000491926-006

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 21/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn 4, xã Tam Hiệp - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Global Information Technology Co, Ltd (Công Ty TNHH MTV PP ô Tô Du Lịch Chu Lai Trường Hải)

Mã số thuế: 4000807707-003

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 13/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn 4 - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


HUYNDAI MOTOR COMPANY (Cty TNHH sản xuất & lắp ráp ôtô Chu Lai - Trường Hải (Nộp hộ nhà thầu)

Mã số thuế: 4000443898-011

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 06/12/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


HYUNDAI MOTOR COMPANY (Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và Lắp Ráp ô Tô Khách Trường Hải (Nộp hộ NT)

Mã số thuế: 4000823201-002

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 28/11/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn 4 - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


MaBo International Limited (Công ty TNHH khu du lịch VinaCapital Hội An (Nộp hộ thuế nhà thầu))

Mã số thuế: 4000463830-022

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 27/10/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1, xã Điện Dương - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Kia Motors CorIoration (Cty TNHH sản xuất & LR ô tô DL Trường Hải - Kia (Nộp hộ Nhà thầu))

Mã số thuế: 4000491926-005

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 21/09/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn 4, xã Tam Hiệp - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/ARadhika Malhotra (Cty TNHH du lịch sinh thái biển Hội An (Nộp hộ nhà thầu))

Mã số thuế: 4000492493-004

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 20/09/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 2C Phan Bội Châu - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


SMARTCORP INTERNATIONAL (HK LIMITED) (CTy TNHH MTV SXuất Và LRáp ô Tô Khách Trường Hải (Nộp hộ NT)

Mã số thuế: 4000823201-001

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 24/08/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn 4 - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Universal (Hong Kong) Technology Co Limited (Cty TNHH hợp chất kỹ thuật Châu á Thái Bình Dương

Mã số thuế: 4000815105-003

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 24/08/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Lô 5, đường số 3, KCN Điện Nam - Điện Ngọc - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Delta Kogyo Co, Ltd (Công ty Cổ phần sản xuất phụ tùng ôtô (Nộp hộ NT))

Mã số thuế: 4000817790-003

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 22/08/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn 4 - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH Công trình Thiên Thần - Trung Quốc (Công ty cổ phần sản xuất Sô Đa Chu Lai)

Mã số thuế: 4000822159-001

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 15/08/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Khu kinh tế mở Chu Lai - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Pacific Lab Services-A Division of Zagro Singgapore PTE LTD (CN Cty TNHH UNI-PRESIDENT V N tại QN)

Mã số thuế: 4000819614-001

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 18/07/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Lô 14, KCN Điện Nam Điện Ngọc - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Kỹ thuật lò nấu kính Khoa Lực Trung Bắc Bắc Kinh (CTy CP Kính Nổi Chu Lai - Indevco)

Mã số thuế: 4000816469-001

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 26/06/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: KCN Bắc Chu Lai - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Shanghai Bigger Plastic Technology Co, Ltd (Công ty TNHH hợp chất kỹ thuật Châu á Thái Bình Dương)

Mã số thuế: 4000815105-001

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 16/06/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Lô 5, đường số 3, KCN Điện Nam - Điện Ngọc - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Toshiba Machine SE Asia PTE Ltd (Công ty TNHH hợp chất kỹ thuật Châu á Thái Bình Dương)

Mã số thuế: 4000815105-002

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Ngày thành lập: 16/06/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Lô 5, đường số 3, KCN Điện Nam - Điện Ngọc - Tỉnh Quảng Nam - Quảng Nam

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Tuyển dụng Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xây Dựng Thái Bảo

,

Tuyển dụng DNTN Phạm Minh Nguyệt

,

Tuyển dụng Công Ty CP Máy Tính Bgc

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sơn Ngân

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Dây Lưới Nam Định

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Cây Kiểng Lê Tân

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Số 1 - Công Ty Cổ Phần Địa Cầu Xanh Kon Tum

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần SAM

,

Tuyển dụng Huỳnh Thị Hoa

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Minh Thịnh

,

Tuyển dụng DNTN Việt Bắc Bốn Bảy Chín

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Bảo An Tại Hà Nam

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần thương mại du lịch và đầu tư phát triển

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Thành Thắng

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần Sơn Hải

,

Tuyển dụng Nguyễn Thu Thuỷ

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ - Đầu Tư Tài Chính

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần xúc tiến thương mại & dược phẩm Smartpharm

,

Tuyển dụng Công ty TNHH thương mại phát triển du lịch và dịch vụ vận tải Sông Hoàng

,

Tuyển dụng Công ty TNHH kinh doanh thương mại tổng hợp và vận tải Hưng Phát

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giáo Dục Đức Thành Tài

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Seibu Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Viễn Thông Di Động Việt Nam

,

Tuyển dụng Sở Nội vụ

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Lực Hải Dương

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Phạm Trường Tài

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nhà An Phú Thiên Môi Trường Cờ Đỏ

,

Tuyển dụng Trường Mầm Non Đông Hưng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH MTV Tập Đoàn SVN ( Nộp Hộ Thuế Nhà Thầu)

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Rk

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Kim Liên

,

Tuyển dụng Hội Liên Hiệp Phụ nữ huyện Phù Ninh

,

Tuyển dụng Trường THCS Võ Như Hưng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hoàng Liên Sơn - Chi Nhánh Quảng Ninh

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hà Tiên

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Phát Triển Hợp Tác Đào Tạo Taishi Tại Quảng Trị

,

Tuyển dụng Công ty TNHH PIONEER POLYMERS(E-COMMERCE SERVICES)

,

Tuyển dụng Phòng Kinh tế và Hạ tầng

,

Tuyển dụng Ban quản lý ODA

,

Tuyển dụng Văn Phòng Đại Diện Doanh Nghiệp Tư Nhân Khắc Dấu Sao Vàng

,

Tuyển dụng Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Trung Nhân

,

Tuyển dụng Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Chìa Khóa Vàng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Điện Tử Thịnh Phát

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Trung Đông

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Võ Ngọc Lân

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Kim Mỹ Hưng

,

Tuyển dụng Chi Nhánh 17 Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thần Đồng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Hóa Chất Ant

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Quốc Tế Sunlight

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Đầu Tư Thiết Kế Xây Dựng An Phú

,
Loading...