Tuyển dụng công ty Xã Tân Đông Hiệp TX Dĩ An Bình Dương

Tìm thấy 210 kết quả (0.0018 giây)


Tô Châu (Châu Ngọc Nhung)

Mã số thuế: 3700855091

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 16/06/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 56/1A ấp Đông An, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Châu Ngọc Nhung

Điện thoại: N/A


Quán Hương Giang (Nguyễn Thị Thu Hương)

Mã số thuế: 3701626760

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 05/10/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 73/14B ấp Tân Long, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hương

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Gia Phú

Mã số thuế: 0305226146-001

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 30/09/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 41/25B ấp Đông Chiêu, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kiều

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Quán Nghi

Mã số thuế: 3701622660

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 24/09/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 775/9B ấp Tân Long, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Phạm Kim Tuyến

Điện thoại: Xem chi tiếtCông Ty TNHH Một Thành Viên Thiên Lâm

Mã số thuế: 3701622653

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 24/09/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 466/9B ấp Chiêu Liêu, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phong

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Lực Đại

Mã số thuế: 3701616963

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 17/09/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: KDC Tân Đông Hiệp B, ấp Đông Thành, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Thiều Thị Yến Nhi

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt Vụ

Mã số thuế: 3701616378

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 16/09/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 154/19A ấp Chiêu Liêu, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Lý Trân Chi

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Hàn Cường Phát

Mã số thuế: 3701613433

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 10/09/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 03/14B, ấp Tân Long, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Phó Phóng Mũ

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Bá Đăng

Mã số thuế: 3701609772

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 07/09/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: ấp Tân An, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Trần Thị Tuyết Phượng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Song Vũ Phát

Mã số thuế: 3701601195

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 27/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 89/5B ấp Đông An, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Lê Văn Song Vũ

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Sin Li

Mã số thuế: 3701581647

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 11/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 68/5B ấp Đông Tác, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Gián Trân Tâm

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên TM - DV Khánh Lộc

Mã số thuế: 3701579334

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 09/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 21/14A ấp Tân Long, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Văn Đình Thức

Điện thoại: N/A


Công ty CP Gỗ Vũ Huy Phong

Mã số thuế: 3701578524

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 06/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: ĐT 743, ấp Đông Chiêu, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Vũ

Điện thoại: N/ADNTN Hoàng Diễm

Mã số thuế: 3701575668

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 02/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Tổ 20, Khu 1A, ấp Đông Tác, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Dung

Điện thoại: Xem chi tiết


Cơ sở Đặng Vũ (Đặng Minh Vũ)

Mã số thuế: 3701572748

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 27/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 56/1 ấp Tân An, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Đặng Minh Vũ

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Phụng Hoàng

Mã số thuế: 3701564539

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 21/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 8/9A ấp Đông Chiêu, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Đặng Tuấn Linh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH DV - TM Thiết Kế Quảng Cáo BO NA

Mã số thuế: 3701549202

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 09/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 194/7A ấp Chiêu Liêu, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Đậu Viết Chính

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Lập Nhung

Mã số thuế: 3701546882

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 07/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 28/08 KT3, tổ 6, ấp Chiêu Liêu, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhung

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH SX - TM Bao Bì Hồng An (Nộp Hộ Nhà Thầu Nước Ngoài)

Mã số thuế: 3701546674

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 07/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 78/1 Đường DT 743, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Quan Thị Hồng Hà

Điện thoại: Xem chi tiết


Cơ sở Hùng Lực (Nguyễn Mạnh Hùng)

Mã số thuế: 3701547702

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 07/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 5/30 ấp Đông Chiêu, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hùng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên DV Du Lịch Hành Trình Việt

Mã số thuế: 3701545529

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 05/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 11/30 ấp Đông Chiêu, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Trần Hữu Thường

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty CP Kỷ Nguyên Thời Đại

Mã số thuế: 3701544204

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 01/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Đường ĐT 743, ấp Chiêu Liêu, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Vương Thị Thanh Tuyền

Điện thoại: N/A


Tuyển dụng Cty TNHH Khám Chữa Bệnh Y Học Cổ Truyền Khang Dân

,

Tuyển dụng Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Vận Tải Tân Hoàng Liêm

,

Tuyển dụng Cty TNHH Nhật Tuấn Minh

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Bê Tông Rạch Chiếc

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Cảnh Phát Đạt

,

Tuyển dụng UBND Xã Tiên Sơn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Gala

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH APAVE Châu á Thái Bình Dương - Chi Nhánh Bình Dương

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Nhà Phú Thành

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tni

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thực Phẩm & Nước Giải Khát RITA (Nộp hộ thuế NTNN)

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện Srok Phu Miêng Idico

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bắc âu

,

Tuyển dụng Trường tiểu học Biển Bạch Tây

,

Tuyển dụng Phòng Hạ Tầng Kinh Tế

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Chinh Trường Chinh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại Constech

,

Tuyển dụng VLXD Quốc Cường

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc Tiến Hải

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Phan Bảo Anh

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp TN Ba Tổng

,

Tuyển dụng Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hồng Phúc Tại Đồng Tháp

,

Tuyển dụng Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Minh Quân

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Phương Châm

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Anh Linh

,

Tuyển dụng Công ty TNHH dịch vụ du lịch và thương mại Hùng Vương

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và In Tmt

,

Tuyển dụng Công ty TNHH thương mại và quảng cáo Đức Thắng

,

Tuyển dụng Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đăng Khôi

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Cung ứng Vật Tư Quốc Tế Tín Nghĩa

,

Tuyển dụng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bá Ngọc

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng - Thương mại Song Toàn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Hưng Phát

,

Tuyển dụng Trường Mầm non Duy Ninh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Trường Đô Thị Quảng Nam - Chi Nhánh Xử Lý Nước Thải

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Tùng Ngân

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Tân Phú

,

Tuyển dụng DNTN Bùi Dũng Phương

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phan Lê

,

Tuyển dụng Cty TNHH MTV Dịch Vụ Thương Mại Du Lịch ánh Tuyết

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Bao Bì Thanh Thủy

,

Tuyển dụng Cty TNHH Xây Dựng An Phát Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Tân Quang

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Thương Mại úc Việt

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tinana

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quý Hữu

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Lộc Hữu Thọ

,
Loading...