Tuyển dụng công ty Xã Tân Đông Hiệp TX Dĩ An Bình Dương

Tìm thấy 210 kết quả (0.0043 giây)


Tô Châu (Châu Ngọc Nhung)

Mã số thuế: 3700855091

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 16/06/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 56/1A ấp Đông An, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Châu Ngọc Nhung

Điện thoại: N/A


Quán Hương Giang (Nguyễn Thị Thu Hương)

Mã số thuế: 3701626760

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 05/10/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 73/14B ấp Tân Long, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hương

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Gia Phú

Mã số thuế: 0305226146-001

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 30/09/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 41/25B ấp Đông Chiêu, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kiều

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Quán Nghi

Mã số thuế: 3701622660

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 24/09/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 775/9B ấp Tân Long, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Phạm Kim Tuyến

Điện thoại: Xem chi tiếtCông Ty TNHH Một Thành Viên Thiên Lâm

Mã số thuế: 3701622653

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 24/09/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 466/9B ấp Chiêu Liêu, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phong

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Lực Đại

Mã số thuế: 3701616963

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 17/09/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: KDC Tân Đông Hiệp B, ấp Đông Thành, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Thiều Thị Yến Nhi

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt Vụ

Mã số thuế: 3701616378

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 16/09/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 154/19A ấp Chiêu Liêu, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Lý Trân Chi

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Hàn Cường Phát

Mã số thuế: 3701613433

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 10/09/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 03/14B, ấp Tân Long, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Phó Phóng Mũ

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Bá Đăng

Mã số thuế: 3701609772

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 07/09/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: ấp Tân An, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Trần Thị Tuyết Phượng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Song Vũ Phát

Mã số thuế: 3701601195

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 27/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 89/5B ấp Đông An, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Lê Văn Song Vũ

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Sin Li

Mã số thuế: 3701581647

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 11/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 68/5B ấp Đông Tác, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Gián Trân Tâm

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên TM - DV Khánh Lộc

Mã số thuế: 3701579334

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 09/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 21/14A ấp Tân Long, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Văn Đình Thức

Điện thoại: N/A


Công ty CP Gỗ Vũ Huy Phong

Mã số thuế: 3701578524

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 06/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: ĐT 743, ấp Đông Chiêu, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Vũ

Điện thoại: N/ADNTN Hoàng Diễm

Mã số thuế: 3701575668

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 02/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Tổ 20, Khu 1A, ấp Đông Tác, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Dung

Điện thoại: Xem chi tiết


Cơ sở Đặng Vũ (Đặng Minh Vũ)

Mã số thuế: 3701572748

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 27/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 56/1 ấp Tân An, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Đặng Minh Vũ

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Phụng Hoàng

Mã số thuế: 3701564539

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 21/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 8/9A ấp Đông Chiêu, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Đặng Tuấn Linh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH DV - TM Thiết Kế Quảng Cáo BO NA

Mã số thuế: 3701549202

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 09/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 194/7A ấp Chiêu Liêu, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Đậu Viết Chính

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Lập Nhung

Mã số thuế: 3701546882

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 07/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 28/08 KT3, tổ 6, ấp Chiêu Liêu, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhung

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH SX - TM Bao Bì Hồng An (Nộp Hộ Nhà Thầu Nước Ngoài)

Mã số thuế: 3701546674

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 07/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 78/1 Đường DT 743, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Quan Thị Hồng Hà

Điện thoại: Xem chi tiết


Cơ sở Hùng Lực (Nguyễn Mạnh Hùng)

Mã số thuế: 3701547702

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 07/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 5/30 ấp Đông Chiêu, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hùng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên DV Du Lịch Hành Trình Việt

Mã số thuế: 3701545529

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 05/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 11/30 ấp Đông Chiêu, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Trần Hữu Thường

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty CP Kỷ Nguyên Thời Đại

Mã số thuế: 3701544204

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Ngày thành lập: 01/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Đường ĐT 743, ấp Chiêu Liêu, xã Tân Đông Hiệp - TX Dĩ An - Bình Dương

Đại diện pháp luật: Vương Thị Thanh Tuyền

Điện thoại: N/A


Tuyển dụng Cty TNHH Thương Mại Hương Thạch Thảo

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ACSC

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng - Vận Tải Thanh Trúc Nguyễn

,

Tuyển dụng Cty TNHH Thiết Bị Y Tế Vĩnh Phúc

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp TN Ngọc Đáng Thoại Sơn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thập Nhất Phong An Giang

,

Tuyển dụng Đội Vũ Ninh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Dựng Đông Bình An

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Ba Linh

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Vận Tải Tân Việt Tân

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp TN Trung Nhứt

,

Tuyển dụng Công ty TNHH một thành viên Q&D

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Hr Mekong

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý Doji Tại Đà Nẵng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Ngọc Bảo Tâm

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Great Super (Việt Nam)

,

Tuyển dụng Trường Mầm Non ánh Dương

,

Tuyển dụng Nhà Máy Sản Xuất Phân Bón Bình Điền Ii - Công Ty Cổ Phần Phân Bón Bình Điền

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Và Đầu Tư Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Phát Triển Tư Vấn Phạm

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Đô Thị Ngọc Phát

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Hải Nam Hd

,

Tuyển dụng Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng thi đua

,

Tuyển dụng Trường Mầm non xã Hữu Bằng

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Vật Tư Và Công Nghệ Việt

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Tùng Mai

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Thị Ngọc Trang

,

Tuyển dụng Công ty hoá chất FiLo

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Súy Nhành

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Thủy Sản Vạn Hưng

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệp Hương Quân

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Viglacera Hạ Long 1 Tại Cẩm Phả

,

Tuyển dụng Phòng Văn Hoá Thông Tin Huyện Triệu Phong

,

Tuyển dụng Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Lao Bảo Quảng Trị

,

Tuyển dụng UBND Xã Mỹ Tịnh An

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Hoàng Bình

,

Tuyển dụng HTX Tuấn Thành

,

Tuyển dụng Cty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Bao Bì Hoàng Dương

,

Tuyển dụng Cty TNHH MTV Thương Mại Trần Gia Phượng

,

Tuyển dụng VPĐD CTY TNHH THIếT Bị KHKT HSIN HSIANG

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Môi Trường Công Nghệ Công Thành - Chi Nhánh Hóc Môn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Kim Hy

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Phụ Tùng Và Máy Công Cụ Aamt

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thiết Bị Điện 3k

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quốc Tế Đồng Phát

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Nhôm Schuco Việt Nam

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Kim Hưng - Kho Chứa Hàng

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Tailor International

,

Tuyển dụng CôNG TY TNHH XăNG DầU THIêN KIM

,
Loading...