Tuyển dụng công ty Huyện Thanh Liêm Hà Nam

Tìm thấy 892 kết quả (0.0025 giây)


CÔNG TY TNHH THÔNG NGUYỆT

Mã số thuế: 0700806099

Tỉnh/Thành phố: Hà Nam

Ngày thành lập: 12/06/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đường N2, Thôn Hòa Ngãi, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Nguyệt

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MÁY CÔNG TRÌNH VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ANH

Mã số thuế: 0700805793

Tỉnh/Thành phố: Hà Nam

Ngày thành lập: 03/06/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Lác Nội, Xã Thanh Hương, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Đoán

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH PHONG PHÁT

Mã số thuế: 0700805680

Tỉnh/Thành phố: Hà Nam

Ngày thành lập: 30/05/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đoan Vỹ, Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Đại diện pháp luật: Vũ Tuấn Anh

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP HỒNG PHÚC

Mã số thuế: 0700805627

Tỉnh/Thành phố: Hà Nam

Ngày thành lập: 27/05/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: La Mát, Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Đại diện pháp luật: Đặng Hồng Phúc

Điện thoại: Xem chi tiếtCÔNG TY TNHH XUÂN HÙNG HN

Mã số thuế: 0700805592

Tỉnh/Thành phố: Hà Nam

Ngày thành lập: 27/05/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Cõi, Xã Liêm Cần, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH HƯƠNG SƠN HÀ NAM

Mã số thuế: 0700805507

Tỉnh/Thành phố: Hà Nam

Ngày thành lập: 21/05/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Lời, Xã Thanh Hương, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tài

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CP CỌC VÀ BÊ TÔNG VINA68

Mã số thuế: 0700805264

Tỉnh/Thành phố: Hà Nam

Ngày thành lập: 15/05/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Cẩm Du, Xã Thanh Lưu, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Đại diện pháp luật: Đỗ Thành Công

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 168

Mã số thuế: 0700803845

Tỉnh/Thành phố: Hà Nam

Ngày thành lập: 09/05/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kinh tế mới Nam Tân,, Xã Thanh Tân, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Ngọc

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VINH KHÔI

Mã số thuế: 0700803549

Tỉnh/Thành phố: Hà Nam

Ngày thành lập: 26/04/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thong, Xã Thanh Tâm, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Quang

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 0700803436

Tỉnh/Thành phố: Hà Nam

Ngày thành lập: 25/04/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Phố Cà, Xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Đại diện pháp luật: Lê Quang Đạo

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SXKD BÊ TÔNG HÀ NAM

Mã số thuế: 0700803299

Tỉnh/Thành phố: Hà Nam

Ngày thành lập: 18/04/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Phố Động,, Xã Liêm Cần, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Đại diện pháp luật: Trần Hà Lợi

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG HÀ NAM

Mã số thuế: 0700802697

Tỉnh/Thành phố: Hà Nam

Ngày thành lập: 12/04/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tháp, Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Đại diện pháp luật: Dương Quốc Toàn

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐÔNG HẢI

Mã số thuế: 0700802513

Tỉnh/Thành phố: Hà Nam

Ngày thành lập: 08/04/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Mai Cầu, Xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Đại diện pháp luật: Trần Đông Hải

Điện thoại: Xem chi tiếtCÔNG TY TNHH HẬU ĐẠT

Mã số thuế: 0700802471

Tỉnh/Thành phố: Hà Nam

Ngày thành lập: 09/04/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đồng Ao, Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn An

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MAY BÌNH MINH 1

Mã số thuế: 0700802457

Tỉnh/Thành phố: Hà Nam

Ngày thành lập: 08/04/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Thị, Xã Liêm Thuận, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thiệp

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ QUANG HẢI

Mã số thuế: 0700802376

Tỉnh/Thành phố: Hà Nam

Ngày thành lập: 05/04/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Phố Cà, Xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 0700802062

Tỉnh/Thành phố: Hà Nam

Ngày thành lập: 27/03/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Châu Giang, Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Đại diện pháp luật: Đỗ Tứ Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH ĐINH HÙNG DŨNG

Mã số thuế: 0700802175

Tỉnh/Thành phố: Hà Nam

Ngày thành lập: 28/03/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Khu gia đình xí nghiệp may 199, Thôn Mậu Chử, Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Đại diện pháp luật: Đinh Thanh Nam

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH TRUNG CẬN ĐÔNG

Mã số thuế: 0700802168

Tỉnh/Thành phố: Hà Nam

Ngày thành lập: 28/03/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Lời 2, Xã Thanh Hương, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Đại diện pháp luật: Trần Hồng Hạnh

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH

Mã số thuế: 0700802016

Tỉnh/Thành phố: Hà Nam

Ngày thành lập: 26/03/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Châu Giang, Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sàng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI HÀ

Mã số thuế: 0700801573

Tỉnh/Thành phố: Hà Nam

Ngày thành lập: 11/03/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bồng Lạng, Xã Thanh Nghị, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trang

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI MINH HOÀNG HÀ NAM

Mã số thuế: 0700801478

Tỉnh/Thành phố: Hà Nam

Ngày thành lập: 04/03/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Lác Nội, Xã Thanh Hương, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Đại diện pháp luật: Nhiếp Huy Hoàng

Điện thoại: Xem chi tiết


Tuyển dụng Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Anh Linh

,

Tuyển dụng DNTN Gian Hàng R29

,

Tuyển dụng Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Và Dịch Vụ Nguyễn Bá

,

Tuyển dụng Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Hùng Trí

,

Tuyển dụng Cty TNHH Hoá Chất Đại Cát Lợi

,

Tuyển dụng HTX môi trường Biển Động

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần phát triển nhân lực và khoa học công nghệ Kinh Bắc

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Thiện Tâm

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần xây dựng Tiên Phong

,

Tuyển dụng Trường Mẫu Giáo Bán Công Mỹ Chánh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tm-Dv Tin Học Viễn Tin

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tư Vấn Đào Tạo Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thuận Phát

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tin Học Lửa Việt

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Quốc Tế Right Rich

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần lâm sản Trường Khoa

,

Tuyển dụng Doanh nghiệp tư nhân Hữu Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Ngô Phúc Vinh

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Hỗ trợ Phát triển Công nghệ và Thương Mại

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Khắc Biết

,

Tuyển dụng CN số 1 Công ty CP xây dựng quốc tế-Tập đoàn thương binh đoàn sao vàng tại TP Hà nội

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Bảo An Nguyên

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH 117 Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Dương Vũ Hd

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Hải Yến Hd

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Develop Viet'S Talent

,

Tuyển dụng Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Và Phòng Cháy Chữa Cháy Sao Việt Tại Huế

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần Hợp Tiến

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Quốc Đoàn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Mai Khanh Phong

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Kim Loại Mầu Lai Châu

,

Tuyển dụng Trường Tiểu Học Văn Sơn

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Hoàng Hiệp Phú

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Cường Thịnh Phát

,

Tuyển dụng Chi nhánh Công ty Cổ phần Hàng hải Liên Minh nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài tại Quảng Ninh

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Ca Dao

,

Tuyển dụng Công ty TNHH thương mại Hoàn Cầu

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Cấp Nước Thái Như

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Phú Hưng Thịnh

,

Tuyển dụng Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Đại Phát

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Fairways

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Lê Minh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Tâm Vân An

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Hosco-Chi Nhánh Miền Nam

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhật Hồng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Vận Tải Thịnh Phú Dương

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Cựu Học Sinh Quốc Học

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mực In Nguyên Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt Tân Nông

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Cắt Tóc Gội Đầu Triệu Vương

,
Loading...