Tuyển dụng công ty Phường 20 Quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 35 kết quả (0.0040 giây)


Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xây Dựng Đoàn Kiến Vàng

Mã số thuế: 0302986501

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/07/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 16/13A Hương Lộ 14 Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Đinh Tiến Quang

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thế Hệ Trẻ

Mã số thuế: 0302855308

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/02/2003 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 151/18B Luỹ Bán Bích Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Giang

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đông Phương VN

Mã số thuế: 0302819638

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/01/2003 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 148 Luỹ Bán Bích Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Quách Nhiên Nam

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thịnh Công

Mã số thuế: 0302783318

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/12/2002 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 1B/KC Thạch Lam Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/ACty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Dạy Nghề Trần Dũng

Mã số thuế: 0302706994

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/09/2002 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 153Bis Luỹ Bán Bích Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Trần Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Dệt Hạnh Dung

Mã số thuế: 0302634193

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/06/2002 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 176/33A Hoà Bình Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Vinh

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Hiệp Phát

Mã số thuế: 0302513978

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/01/2002 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: 93/9A Luỹ Bán Bích Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Huỳnh Vinh Khôn

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Việt Trí

Mã số thuế: 0302447877

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/11/2001 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: 245/61C Hoà Bình Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nhan Thuỳ Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Dịch Vụ Thành Luật

Mã số thuế: 0302344399

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/07/2001 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: 44/3A Thạch Lam Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Võ Ngọc Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Quyết Tiến

Mã số thuế: 0302255237

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/04/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 109/5 Hương Lộ 14 Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Tô Hiền

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Hoàng Phúc

Mã số thuế: 0302245052

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/03/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 155/1A Luỹ Bán Bích Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Dương Thị Ngọc Cẩm

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Viết Tân

Mã số thuế: 0302225049

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/03/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 4 Luỹ Bán Bích Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Ngân Hàng á Châu (ACB)

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoà Đạt

Mã số thuế: 0302224278

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/03/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 16/21B Tô Hiệu Hương Lộ 14 Cũ Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Mạch Cảnh Hoà

Điện thoại: N/ADNTN Sản Xuất Thương Mại Cơ Điện Thuận Thành

Mã số thuế: 0302181747

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 39/3 Hương Lộ 3 Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Hải (Quách Triển Vinh)

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại T Và ST

Mã số thuế: 0302180447

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/01/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 173/5 Lũy Bán Bích Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Phan Huy Tâm

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dệt Huynh Đệ

Mã số thuế: 0302177772

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/01/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 176/33A Hoà Bình Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Đinh Lương Ngọc Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ An Thịnh

Mã số thuế: 0302143879

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2000 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 12/39 Kênh Tân Việt Tổ 105 Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Sĩ

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Lâm Vĩnh Hưng

Mã số thuế: 0302133285

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/11/2000 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 48/4D Luỹ Bán Bích Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lâm Trạch Vinh

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Sơn Thuỷ

Mã số thuế: 0302116917

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/10/2000 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 12/3 Kênh Hiệp Tân Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Sơn Lợi

Mã số thuế: 0302106605

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/10/2000 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 245/61 H5 Hoà Bình Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Võ Thị Thuý Ngợi

Mã số thuế: 0302096266

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02/10/2000 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 90/14 Hương Lộ 14 Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Võ Thị Thuý Ngợi

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Điện Cơ Tân Thế Kỷ

Mã số thuế: 0302095181

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02/10/2000 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 130 Hương Lộ 14 Phường 20 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Trang Sanh

Điện thoại: N/A


Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Quảng An Long

,

Tuyển dụng Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Lắp Ráp Và Sản Xuất Huy Tú

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Văn Dũng 1111

,

Tuyển dụng Công ty Cổ phần Phượng Sơn

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH TM - DV Đại Phát Khang

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Năng Lượng Xanh Kim Ngân

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Tại Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Nhiên Liệu Bay Petrolimex

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Phú Hải Long Tại Tp Đà Nẵng

,

Tuyển dụng Cty TNHH một thành viên Quang Vinh Phát

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Trọng- Cửa Hàng Xăng Dầu Số 1

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ Thiên Huệ Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Bửu Hòa Quán

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Đặng Gia

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần giải pháp và phát triển công nghệ phần mềm

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần T&H

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Opool Việt Nam

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần bánh kẹo Đỗ Thành Đạt

,

Tuyển dụng Công ty TNHH cỏ xanh Phù Đổng

,

Tuyển dụng VPĐD DSP CO, LTD tại Hà Nội

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Và Đầu Tư á Châu

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Thương Mại Hoàng Hà

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Giá Quá Tốt Miền Bắc Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Khăn Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Phần Mềm Trường Sa

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Đại Nhân

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Điền Lộc

,

Tuyển dụng Công ty TNHH Konishi Việt Nam (Nộp thay nhà thầu)

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Duy Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xd - Tm & Dv Hòa Thuận Phát Cr

,

Tuyển dụng Trung tâm văn hoá thông tin thể thao Đô Lương

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng An Phát

,

Tuyển dụng Trường Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở Khau Tinh

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Xây Dựng Huy Hiệu

,

Tuyển dụng Công ty TNHH TM&DV Anh Quân

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hạnh Sơn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Vận Tải Và Xây Dựng Vĩnh Phúc

,

Tuyển dụng Công ty CP Vật liệu Xây dựng Đại Hưng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Dịch Vụ Kim Chi

,

Tuyển dụng Cty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Dựng An Cư

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Khoảnh Khắc Du Lịch Việt

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Lộc Vĩnh Phát

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Như Lợi

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Phát Triển Hoàng Minh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Nông Nghiệp Vinh Quang

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Duy Hải Game

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Vận Tải Phúc Minh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Hk Production

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Cơ Khí Cường Thịnh Phát

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kết Cấu Thép Az

,
Loading...