Tuyển dụng công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0058 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Gifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/AStx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/ACty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Thầu Xây Dựng NMWonderful Sài Gòn Electrics KCN Việt Nam Singapore (Cty Taisei Corporation)

Mã số thuế: 0305158175

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/09/2007 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: Không nộp tờ khai 3 tháng liên tục CV8099 11/07/2008 - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn Phòng Điều Hành Cty Atwood Oceanics Pacific Limited

Mã số thuế: 0304238389

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/03/2006 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 332A-11C , 11th Floor Plaza Ampang City Kuala Lumpur - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nigel Richardson

Điện thoại: N/A


Tuyển dụng công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

Tuyển dụng Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Lợi Nông

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Thuốc Thú Y Thủy Sản Hải Hà

,

Tuyển dụng Cty TNHH Chế Tạo Máy Hoàng Văn

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Vạn Niên Tùng

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Kính Phú Phong

,

Tuyển dụng Chi nhánh Công ty TNHH Thanh Thuỷ

,

Tuyển dụng Công ty Cổ phần Cao su Ea Súp

,

Tuyển dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Đại Minh Tiến

,

Tuyển dụng Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Việt Hùng

,

Tuyển dụng Công ty TNHH du lịch khách sạn VA-LEN-TI-NE

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Văn Khánh

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Tuấn Quỳnh

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Hà Thành

,

Tuyển dụng Xí Nghiệp Xe Buýt Liên Ninh - Chi Nhánh Tổng Công Ty Vận Tải Hà Nội

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Nội Thất Nhà Mới

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nafi Việt Nam

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Dịch Vụ Hdv

,

Tuyển dụng Chi nhánh giao dịch Japfa Hải Dương

,

Tuyển dụng Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hoàng Hùng

,

Tuyển dụng Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Khánh Mỹ

,

Tuyển dụng Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Đức Tài

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Nhà Thông Minh Việt

,

Tuyển dụng Công Ty CP én Việt Lâm Đồng

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Quốc Thăng

,

Tuyển dụng Công ty cổ phần Hoàng Khánh

,

Tuyển dụng Công ty TNHH vận tải Trường Phong

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Vật Tư Kỹ Thuật Anh Kiêu

,

Tuyển dụng Công ty TNHH XNK Thành Sơn

,

Tuyển dụng Công Ty CP Tư Vấn Và Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Thành An

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kỷ Tâm - Than Nam Mẫu

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Xuân Chuyền

,

Tuyển dụng Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Vũ Phương

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Thịnh Nguyên

,

Tuyển dụng Trường THCS Thiên Phủ

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Cửa Nhựa Mạnh Giang

,

Tuyển dụng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Du Lịch Thu Sương

,

Tuyển dụng Cty TNHH Một Thành Viên Quảng Cáo Tương Lai

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản ánh Hồng

,

Tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Tàu Thủy Biển Việt

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Kỹ Thuật Đại Hằng

,

Tuyển dụng Văn Phòng Đại Diện Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Điện Tử E-Shopping

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Bá Quốc

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Hoàng Thiên Quỳnh

,

Tuyển dụng Văn Phòng Đại Diện Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Khí Hóa Lỏng Phúc Long

,

Tuyển dụng Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Gas Bình Minh

,

Tuyển dụng Chi Nhánh 11 Công Ty TNHH Trò Chơi Điện Tử Cá Tiên

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Sản Xuất Và Dịch Vụ Xuân Quyền

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Power Kids

,

Tuyển dụng Công Ty TNHH Kỹ Thuật Y Tế Hy Gia

,
Loading...